Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewoda Śląski działając na podstawie art. 95b ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał Zarządzenie Nr 169/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim. Zarządzenie to zostało zmienione Zarządzeniem Nr 114/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 90/18 z dnia 22 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 136/19 z dnia 28 marca 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 62/20 z dnia 9 marca 2020 r.

Skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim przedstawia się następująco: 

 1. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady – Pani Ilona Nawara-Malik – przedstawiciel Wojewody Śląskiego
 2. Pani Barbara Daniel – przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego
 3. Pan Piotr Nowak – przedstawiciel Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 4. Pani Anita Gębska-Kuczerowska – przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
 5. Pani Aurelia Hetmańska – przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Katowicach
 6. Pan Andrzej Płonka – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
 7. Pan Marek  Zychla – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa śląskiego
 8. Pan Przemysław Jałowiecki – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. 

Ponadto w skład rady wchodzą wszyscy konsultanci wojewódzcy pełniący aktualnie funkcję zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku poniżej. 

Zadania Wojewódzkiej Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jest to w szczególności: 

- współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa,

- współpraca z wojewodą w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, przy uwzględnieniu stanu zdrowia obywateli oraz uzyskaniu efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. 

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zapewnia Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim. Porządek obrad obejmował m. in. prace zmierzające do ustalenia propozycji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa śląskiego.

W wyniku w/w prac Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim podjęła Uchwałę nr 2/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: rekomendowania przez Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojewodzie Śląskiemu propozycji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa śląskiego. 

W dniu 7 listopada 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim. Porządek obrad obejmował aktualizację priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa śląskiego w związku ze zmianą treści Map Potrzeb Zdrowotnych.

W wyniku w/w prac Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie śląskim podjęła Uchwałę nr 1/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie: rekomendowania przez Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojewodzie Śląskiemu propozycji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa śląskiego.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: wojewódzka rada do spraw potrzeb zdrowotnych [ 3 ]
Uchwała Nr 1_2018 z dnia 7 listopada 2018 r..pdf Uchwała Nr 1_2018 z dnia 7 listopada 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-04-02 13:28
Dowgird Jędrzej
1.9MB
Wykaz konsultantów wojewódzkich Wykaz konsultantów wojewódzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
20-08-31 13:42
Ryguła-Góral Przemysław
766.5KB
Uchwała nr 2/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. Uchwała nr 2/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
16-07-07 13:06
Latos Szczepan
157.5KB

Redakcja strony: Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb ZdrowotnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2265

Realizacja: IntraCOM.pl