Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wolontariat

Informacji udzielają pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego

Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji

ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice


Justyna Firlit (32) 20 77 246 (pok. 246)

Anna Garbacz (32) 20 77 246 (pok. 246)

Marta Kwiatkowska (32) 20 77 796 (pok. 246)

Agnieszka Mrożek (32) 20 77 796 (pok. 246)


Osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu w Urzędzie proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jego organizacji w tym m.in. miejsce odbywania wolontariatu, termin jego rozpoczęcia i czas trwania.

Na podstawie ustaleń - chcący realizować wolontariat składa podanie do Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym określa dokładnie miejsce jego realizacji (konkretny wydział lub biuro), termin i godziny.

Do podania musi być dołączona:

 • kopia dowodu osobistego
 • kopia ubezpieczenia NNW
 • kopia ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem rozpoczęcia wolontariatu jest:

 • co najmniej miesięczny czas trwania wolontariatu
 • podpisanie przez Śląski Urząd Wojewódzki i osobę chcącą świadczyć wolontariat porozumienia określającego zasady i termin jego odbywania

Wolontariat w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim jest nieodpłatny.

Redakcja strony: WolontariatRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2103

Realizacja: IntraCOM.pl