Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2020

Znalezione elementy: 617.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2020-05-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/147/20 Rady Miasta w Myszkowie w Myszkowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 kwietnia 2020 r. określenia szczegółowych warunków (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
85.13KB
{alt} 2020-05-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr 17/XVI/2020 Rady Gminy Boronów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Boronów, w części, określonej w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
117.07KB
{alt} 2020-05-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Mszana, w całości - jako niezgodnej z art. 3 ust. 1, art. 18a ust. 5, art. 18b ust. 3, art. 22 ust. 1 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
145.51KB
{alt} 2020-05-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr 16/XVI/2020 Rady Gminy Boronów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boronów, w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 2 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
133.64KB
{alt} 2020-05-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Pszów, w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
118.36KB
{alt} 2020-05-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/185/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 0050.133.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2020 r., zarządzenia nr 0050.150.2020 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
121.88KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/437/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
128.22KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/423/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
122.2KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr 221/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
120.08KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/448/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
115.69KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/222/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21.12.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
122.81KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/439/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach, w części określonej w: - § 4 uchwały, jako sprzecznej z art. 12 ust. 4 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
119.5KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
124.79KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/157/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
115.24KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice, w całości, jako niezgodnej z art. 4 ust. 2 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
126.99KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/212/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2020, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
151.52KB
{alt} 2020-05-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
121.18KB
{alt} 2020-05-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mstów, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
114.35KB
{alt} 2020-05-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX.176.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wojkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
121.14KB
{alt} 2020-05-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie, - w części określonej w: 1) § 3 uchwały, jako niezgodnej z art. 2 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
121.83KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10280

Realizacja: IntraCOM.pl