Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2020

Znalezione elementy: 617.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2020-06-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/416/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
114.77KB
{alt} 2020-06-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/99/2020 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla terenu ograniczonego ulicami Chełmską, Sadową, Wołodyjowskiego, Śląską
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
136.05KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina, w części § 2, jako niezgodnej z art. 37 ust. 2 w związku z art. 16 pkt 22 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
109.74KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026, w całości, jako sprzecznej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
111.64KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/197/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żywca na lata 2020-2022 wraz z perspektywą na lata 2023 - 2026”, w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
89.24KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr 229/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
124.13KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/377/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu poprzez (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
88.33KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/16/140/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku Białej, w zakresie w jakim (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
124.66KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/16/139/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, w części § 4 ust. 3, § 9 i § 11 ust. 2 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
124.73KB
{alt} 2020-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/16/141/20 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej, w części § 4 ust. 3, § 9 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
124.79KB
{alt} 2020-06-18 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/131/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
117.7KB
{alt} 2020-06-12 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
118.13KB
{alt} 2020-06-12 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/178/2020 Rady Miasta Lędziny z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XLI/326/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce MASTER - ODPADY I ENERGIA (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
128.93KB
{alt} 2020-06-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/163/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
135.79KB
{alt} 2020-06-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr 203/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 60/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
115.63KB
{alt} 2020-06-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/184/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2020 roku, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
158.42KB
{alt} 2020-06-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/122/20 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszarawa w 2020 roku, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
152.93KB
{alt} 2020-06-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/133/20 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olsztyn”, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
108.47KB
{alt} 2020-06-05 stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 0050.177.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
124.48KB
{alt} 2020-06-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
117.91KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10278

Realizacja: IntraCOM.pl