Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2020

Znalezione elementy: 617.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2020-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/243/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
143.12KB
{alt} 2020-07-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dn. 29.06.2020 r. w spr. uchwalenia MPZ Pobszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar III, w części obej. § 15 ust. 1 pkt 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
129.35KB
{alt} 2020-07-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/228/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum. Etap I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
139.47KB
{alt} 2020-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/158/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku (wniosek Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie), w całości - jako niezgodnej z art. 14 ust. 1 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
143.75KB
{alt} 2020-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/157/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, w całości - jako niezgodnej z art. 14 ust. 1, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
143.95KB
{alt} 2020-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/156/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonych w Bujakowie, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
144.04KB
{alt} 2020-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/155/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, w całości - jako niezgodnej z art. 14 ust. 1, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
160.77KB
{alt} 2020-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr 198/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck, w całości, jako niezgodnej z art. 5 ust. 3 w zw. z art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
141.6KB
{alt} 2020-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/196/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu,– w części, określonej w: - § 2 ust. 2 lit. h-i załącznika do uchwały, jako (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
133.07KB
{alt} 2020-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku, w całości - jako niezgodnej z art. 14 ust. 1, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 61 Konstytucji (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
144.59KB
{alt} 2020-06-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/123/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w całości - jako sprzecznej z art. 40 ust. 8 w związku z ust. 2 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
113.76KB
{alt} 2020-06-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy - w całości, jako sprzecznej z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
128.38KB
{alt} 2020-06-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/145/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
123.38KB
{alt} 2020-06-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
115.78KB
{alt} 2020-06-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
87.2KB
{alt} 2020-06-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 161/XXIX/20 Rady Gminy Janów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020, w całości, jako niezgodnej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
119.2KB
{alt} 2020-06-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 388.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie mpzp obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
118.82KB
{alt} 2020-06-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/143/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta, w całości, jako sprzecznej z art. 37b ust. 1 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
112.55KB
{alt} 2020-06-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/264/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/435/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów przyjmowania (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
115.92KB
{alt} 2020-06-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi, w całości, jako sprzecznej z art. 13 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
119.05KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11925

Realizacja: IntraCOM.pl