Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2019

Znalezione elementy: 193.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-05-17 stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, jako niezgodnej z art. 5a ust. 2 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
112.49KB
{alt} 2019-05-11 stwierdzające nieważność uchwały Nr 49/VI/2019 Rady Gminy Mykanów z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
137.28KB
{alt} 2019-05-09 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, w całości – jako niezgodnej z art. 7 ust. 2 w zw. z art. 2a ust. 2 oraz art. 7 ust. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
131.57KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/68/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Świętochłowicach do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
131.98KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/69/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
131.9KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Sudeckiej 5, oraz zmiany (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
130.7KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/108/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach w całości, jako sprzecznej z art. 2 i art. 94 Konstytucji RP oraz art. 4 i (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
131.85KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milówka w 2019 roku (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
136.64KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Bartosza Karcza, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
139.25KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/47/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
127.19KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr 37(V)19 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych, w całości, jako sprzecznej z art. 25 ust. 4 w zw. z ust. 8 ustawy samorządzie gminnym, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
113.57KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność zarządzenia Nr ZUK.0050.13.2018 Wójta Gminy Rajcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w przedmiocie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli lub użytkowników nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
128.96KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/85/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach, w całości - jako (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
125.08KB
{alt} 2019-04-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice na rok 2019, w całości, jako niezgodnej z art. 5a ust. 4, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
127.67KB
{alt} 2019-04-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Żywcu dotyczącej zakazu budowy ciepłowni na biomasę i paliwa alternatywne (RDF) na terenie Miasta Żywca (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
116.88KB
{alt} 2019-04-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów, dalej jako „uchwała” – w części określonej w § 2 ust. 4 zd. 2 uchwały, jako (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
130.97KB
{alt} 2019-04-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Godów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
115.77KB
{alt} 2019-04-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
172.13KB
{alt} 2019-04-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/50/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Kochanowice, w części, określonej w: § 2 pkt 7, § 3 pkt 8 oraz § 4 pkt 7 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
129.48KB
{alt} 2019-04-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Żywca, w całości, jako niezgodnej z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
119.4KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2170

Realizacja: IntraCOM.pl