Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2019

Znalezione elementy: 21.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-01-17 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 w części dotyczącej § 4 ust. 1 uchwały, jako sprzecznej z (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
108.27KB
{alt} 2019-01-17 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek (...) dotyczącej:
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
133.03KB
{alt} 2019-01-16 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
163.69KB
{alt} 2019-01-16 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
174.49KB
{alt} 2019-01-16 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
169.08KB
{alt} 2019-01-11 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
147.49KB
{alt} 2019-01-11 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w części § 2 i § 4 w zakresie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
169.95KB
{alt} 2019-01-11 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 – w części, określonej w § 3 i § 4 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
136.53KB
{alt} 2019-01-09 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
110.88KB
{alt} 2019-01-07 stwierdzające nieważność uchwały nr II/25/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
127.37KB
{alt} 2019-01-07 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 21/II/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie mpzp miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki w części:
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
137.92KB
{alt} 2019-01-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/13/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w całości – jako niezgodnej z art. 41a ust. 5 ustawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
140.57KB
{alt} 2019-01-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/76/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Zasad porządkowych obowiązujących w gminnych oraz metropolitalnych regularnych(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
131.24KB
{alt} 2019-01-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/77/2018 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w gminnych oraz (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
130.68KB
{alt} 2019-01-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/28/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
131.89KB
{alt} 2019-01-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/18/18 Rady Miasta Katowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach w całości, jako sprzecznej z art. 11 ust. 2 pkt 2, pkt 3a, pkt 4 i pkt 5 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
130.5KB
{alt} 2019-01-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice, jako z niezgodnej z przepisem (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
120.84KB
{alt} 2019-01-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice, jako z niezgodnej z (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
102.57KB
{alt} 2019-01-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
120.69KB
{alt} 2019-01-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych, ustalenia ich składu osobowego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
123.8KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 87

Realizacja: IntraCOM.pl