Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2019

Znalezione elementy: 643.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-12-31 stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 385/19 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: Powołania zawierciańskiego Forum Młodzieży oraz nadania mu Regulaminu, w całości, jako niezgodnego z art. 7 Konstytucji RP.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
97.62KB
{alt} 2019-12-31 stwierdzające nieważność Zarządzenia Nr 394/19 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: Zmiany Regulaminu Zawierciańskiego Forum Młodzieży stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 385/19 Prezydenta (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
98.63KB
{alt} 2019-12-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/198/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany mpzp dla terenu górniczego „Byczyna”w Jaworznie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
159.55KB
{alt} 2019-12-30 stwierdzające nieważność uchwały nr XII/196/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie mpzp dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
144.76KB
{alt} 2019-12-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/166/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie DTŚ, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
157.49KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 108/XVII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Świerklany Górne – w całości, jako niezgodnej z art. 35 ust. 3 i art. 48 ust 1 ustawy o samorządzie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
110.8KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/79/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niegowa (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
114.8KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/91/2019 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych przez (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
120.14KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 109/XVII/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Świerklany Dolne – w całości, jako niezgodnej z art. 35 ust. 3 i art. 48 ust 1 ustawy o samorządzie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
110.88KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/219/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, w całości, jako sprzecznej z art. 25 ust. 2 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
116.56KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/114/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
133.34KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/96/2019 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
141.49KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/108/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pawłowicach, w całości - jako sprzecznej z art. 2 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
113.04KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/118/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
109.46KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
113.32KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX-135-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
115.38KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 13.142.2019 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rydułtowach, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
111.17KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
114.89KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 103/XVII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
130.59KB
{alt} 2019-12-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
111.6KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17450

Realizacja: IntraCOM.pl