Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2019

Znalezione elementy: 521.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/226/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
104.76KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 78/XII/20109 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 18 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w całości jako niezgodnej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
131.31KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
113.97KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/99/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Węgierskiej Górce (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
146.09KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/93/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Będzina w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
131.23KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/149/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych ulic na terenie miasta Świętochłowice wraz z wyznaczeniem (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
146.62KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/46/2019 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie, – w całości, jako sprzecznej z art. 160 § 1 Prawa o ustroju sądów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
125.86KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 74(IX)19 Rady Gminy Poraj z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poraj, w części określonej w: § 3 pkt 4, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
102.33KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/99/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
126KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/112/19 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o. o. z siedzibą w Lędzinach zadań własnych Gminy Lędziny z (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
134.38KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 172/XVI/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin,- w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
142.33KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 195.XVII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
127.28KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 123/XII/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Hutki w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020, w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
132.03KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 56/XI/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przyjęcia ”Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamienica Polska”, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
142.92KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/70/2019 Rady Gminy Godów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
154.97KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
114.13KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/124/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Opieka wytchnieniowa w Gminie Orzesze w roku 2019”, – w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
123.42KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 168/XVI/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
135.59KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XV.91.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju - w całości - jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
102.89KB
{alt} 2019-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach,(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
141.56KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6561

Realizacja: IntraCOM.pl