Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2019

Znalezione elementy: 91.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-03-08 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
128.83KB
{alt} 2019-03-08 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
140.11KB
{alt} 2019-03-08 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
135.27KB
{alt} 2019-03-08 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
157.33KB
{alt} 2019-03-07 Stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
147.65KB
{alt} 2019-02-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diety przysługujących radnym Rady Miejskiej w Blachowni oraz zwrotu kosztów podróży, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
137.56KB
{alt} 2019-02-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/65/19 Rady Miasta Katowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
136.97KB
{alt} 2019-02-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr 59.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
109.38KB
{alt} 2019-02-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr 60.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 747/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
121.02KB
{alt} 2019-02-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/55/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok, w części określonej w załączniku Nr 2 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
97.46KB
{alt} 2019-02-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie mpzp sołectw Jankowice i Studzienice – Etap II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
124.29KB
{alt} 2019-02-22 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Mstów Nr IV/26/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mstów, w całości, jako sprzecznej z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
122.19KB
{alt} 2019-02-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr 16/IV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miedźno, w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
131.34KB
{alt} 2019-02-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/74/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zbrosławice, jako niezgodnej z art. 14 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
105.5KB
{alt} 2019-02-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/75/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zbrosławice, jako niezgodnej z art. 14 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
120.74KB
{alt} 2019-02-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/46/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
124.58KB
{alt} 2019-02-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023, w części § 3 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
103.51KB
{alt} 2019-02-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr 27/IV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu osłonowego w Gminie Rędziny „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
134.91KB
{alt} 2019-02-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr V-29-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
124.33KB
{alt} 2019-02-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/20/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023” w całości, jako sprzecznej z (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
117.05KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 917

Realizacja: IntraCOM.pl