Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2019

Znalezione elementy: 250.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-07-08 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr VIII/100/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie mpzp „Jeleń" w Jaworznie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
138.92KB
{alt} 2019-07-03 stwierdzajace nieważność uchwały Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
138.21KB
{alt} 2019-07-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
186.89KB
{alt} 2019-07-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
186.89KB
{alt} 2019-06-28 stwierdzające nieważność uchwały nr 132/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
123.04KB
{alt} 2019-06-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr 9/61/19 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu, jako sprzecznej z art. 27 ust. 1 ustawy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
112.38KB
{alt} 2019-06-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/43/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia Komitetów inicjatyw uchwałodawczych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
110.5KB
{alt} 2019-06-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Żywcu położonej pomiędzy mostem Trzebińskim a Ośrodkiem Politechniki (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
148.3KB
{alt} 2019-06-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/89/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części określonej we „WNIOSKU o wypłatę zryczałtowanego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
130.28KB
{alt} 2019-06-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie połączenia Dziennego Domu „Senior+” w Łaziskach Górnych i Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
106.42KB
{alt} 2019-06-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr PR.0007.78.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska, - w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
146.76KB
{alt} 2019-06-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, określonej w złączniku do uchwały: w zakresie wyrazów „Numer telefonu" (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
100.39KB
{alt} 2019-06-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Blachownia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
125.13KB
{alt} 2019-06-21 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Knurów Nr VIII/109/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie mpzp miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
147.04KB
{alt} 2019-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie - w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
113.02KB
{alt} 2019-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
124.02KB
{alt} 2019-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 142.XI.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 747/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
127.73KB
{alt} 2019-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/44/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2024, – w całości,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
131.6KB
{alt} 2019-06-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Wielowieś z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
121.4KB
{alt} 2019-06-19 stwierdzające nieważność uchwały VI/8/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
145.08KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3269

Realizacja: IntraCOM.pl