Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 458.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-08-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVIII/470/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rudziniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – w całości, jako sprzecznej z (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
123.98KB
{alt} 2018-08-30 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/376/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworowskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
143.3KB
{alt} 2018-08-29 Stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XLII/351/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
130.26KB
{alt} 2018-08-29 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/272/2018 RG w Goczałkowicach - Zdrój z dnia 17.07.2018 r. w sprawie: zmiany mpzp na terenach części lasu Remiza i niektórych sąsiadujących odcinków dróg planowanych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
148.28KB
{alt} 2018-08-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 518/LI/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
137.37KB
{alt} 2018-08-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/274/18 Rady Gminy Herby z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach za rok 2017, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
135.95KB
{alt} 2018-08-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/283/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
134.8KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/859/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Łabędy, w części, określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
140.81KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/870/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Wilcze Gardło, w części określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
139.89KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/857/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Czechowice, w części określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
141.01KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/874/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Żerniki, w części, określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
140.57KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/866/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście, w części, określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
140.85KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/856/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Brzezinka, w części określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
140.76KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/854/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Osiedla Baildona oraz nadania statutu, w części określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
140.29KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/842/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Gliwice, w części określonej w § (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 962
135.6KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/282/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
139.53KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/868/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Szobiszowice, w części określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
140.66KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/871/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Wojska Polskiego, w części, określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
142.4KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/860/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Ligota Zabrska, w części określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
140.45KB
{alt} 2018-08-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/858/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Kopernika, w części określonej w: - § 18 ust. 8 oraz § 26 załącznika do uchwały (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
140.49KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 21717

Realizacja: IntraCOM.pl