Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 458.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr PR.0007.125.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
137KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/58/362/18 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
146.31KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały RM w Sosnowcu Nr 925/LXVII/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie mpzp miasta Sosnowca dla ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Władysława Sedlaka, Stefana Żeromskiego w części.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
132.97KB
{alt} 2018-10-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/58/367/18 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych położonych w Czechowicach – Dziedzicach i Kaniowie wraz z nadaniem ich nazwy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
134.86KB
{alt} 2018-10-03 Spotkanie z JST w sprawie e-Nadzoru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
60.21KB
{alt} 2018-10-03 Stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/423/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
145.33KB
{alt} 2018-10-01 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/868/2018 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulica Dożynkową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
135.98KB
{alt} 2018-09-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/330/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubomia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
127.88KB
{alt} 2018-09-27 Stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/407/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr VII/51/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie mpzp Gminy Pilchowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
178.53KB
{alt} 2018-09-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/331/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia stypendium motywacyjnego Gminy Lubomia dla uczniów mających znaczące osiągnięcia w nauce, będące wynikiem ich (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
136.5KB
{alt} 2018-09-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/407/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr VII/51/07 z dnia 31 maja 2007 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
178.53KB
{alt} 2018-09-14 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części § 2 - jako niezgodnej z art. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
127.61KB
{alt} 2018-09-10 Stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 908/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Pogoń Zachód”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
152.8KB
{alt} 2018-09-10 Stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 909/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północno-zachodniej części dzielnicy Milowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
156.17KB
{alt} 2018-09-10 Stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 910/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie rzeki Przemszy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
144.04KB
{alt} 2018-09-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/315/18 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rajcza, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
126.94KB
{alt} 2018-09-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/316/18 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rajcza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
139.71KB
{alt} 2018-09-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr 541/LII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz boiska wielofunkcyjnego stanowiących własność Gminy Koszęcin – w części,(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
138.47KB
{alt} 2018-09-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/211/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszarawa, dalej jako „uchwała” – w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
155.65KB
{alt} 2018-08-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/687/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika w postaci lwa wykonanego z brązu na cokole z granitu upamiętniającego Orlęta Lwowskie oraz (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
140.73KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17162

Realizacja: IntraCOM.pl