Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 458.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-10-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 56/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
136.98KB
{alt} 2018-10-19 stwierdzające nieważność uchwały nr LIII/436/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
128.7KB
{alt} 2018-10-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr 828.LVII.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
133.9KB
{alt} 2018-10-18 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/253/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Milówka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
116.23KB
{alt} 2018-10-17 stwierdzające nieważność uchwały nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
152.16KB
{alt} 2018-10-11 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/504/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
134.99KB
{alt} 2018-10-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/424/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
129.24KB
{alt} 2018-10-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
138.19KB
{alt} 2018-10-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/423/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
133.05KB
{alt} 2018-10-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/503/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
137.19KB
{alt} 2018-10-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kuźnia Raciborska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
133.56KB
{alt} 2018-10-09 Informacja Wydziału Nadzoru Prawnego w sprawie wdrożenia systemu e-nadzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
18.85KB
{alt} 2018-10-08 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/464/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia mpzp fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
127.05KB
{alt} 2018-10-08 stwierdzające nieważność uchwały nr L.554.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
139.24KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzajęce nieważność uchwały Nr LIX/712/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Zabrze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
136.98KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr 547/LIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Koszęcin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
130.17KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr PR.0007.121.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
159.38KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr V/58/369/18 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej położonej w Porąbce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
133.06KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr PR.0007.120.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
158.5KB
{alt} 2018-10-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/583/18 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czechowice - Dziedzice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
152.78KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17228

Realizacja: IntraCOM.pl