Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 458.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 322/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
139.76KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/322/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia maksymalnej liczby zezwoleń (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
130.3KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 46.433.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji”, w części określonej w § 6(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
126KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/328/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kozy, w części: - § 4 ust. 2 i 3, § 5 ust. 1, załącznika Nr 1 do uchwały, jako niezgodnej z art. 4 ust. 1 ustawy o (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
149.27KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 46.431.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu oraz nadania nazw parkom, w części określonej w tytule uchwały w zakresie wyrazów: „oraz nadania nazw (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
118.7KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/324/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Węgierska Górka, dalej jako „uchwała” - w części, określonej w: (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
126.76KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/336/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Buczkowice, w całości - jako sprzecznej z art. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
123.07KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały nr 461/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 r. w sprawie mpzp terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
144.92KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/333/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego, w całości,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
147.5KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/323/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, w części, określonej w § 1 pkt 1 i pkt 3(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
137.84KB
{alt} 2018-10-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/70/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
128.07KB
{alt} 2018-10-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/476/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
126.49KB
{alt} 2018-10-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/474/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
128.81KB
{alt} 2018-10-25 Stwierdzające nieważność uchwały Nr LVII/454/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
145.95KB
{alt} 2018-10-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/505/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu, w części określonej jako (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
136.45KB
{alt} 2018-10-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/445/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 18 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
133.73KB
{alt} 2018-10-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr 394/XXV/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XVI/2017 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Statutu (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
141.67KB
{alt} 2018-10-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 56/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
136.98KB
{alt} 2018-10-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 54/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie prowadzonego przez Gminę Boronów do (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
137.76KB
{alt} 2018-10-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 48/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
137.16KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18143

Realizacja: IntraCOM.pl