Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 457.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-11-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/869/2018 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/212/2003 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 20 maja 2003r. w sprawie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
142.64KB
{alt} 2018-11-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIX/351/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Myszkowskiego nr XLV/271/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
129.94KB
{alt} 2018-11-05 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XLII.281.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp sołectwa Kornowac w Gminie Kornowac
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
121.75KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/704/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
142.25KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/467/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
109.79KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/371/18 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Szczyrk, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
144.55KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 322/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
139.76KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 312/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów” w zakresie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
131.55KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 322/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
139.76KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/468/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, w części określonej w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
126.14KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII.276.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kornowac – w części określonej, w : - § 1 pkt 2 uchwały, dotyczącego § 17a statutu, jako wykraczający (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
135.64KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/391/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz” w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
135.21KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/408/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą Nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
117.66KB
{alt} 2018-11-02 Stwierdzające nieważność uchwały nr LXII/575/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia mpzpZawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
132.66KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/281/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
159.84KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca – w części, określonej w: 1) § 2 ust. 2 uchwały - jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
150.62KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII.277.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Kornowac miejsc (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
132.52KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/265/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
140.79KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 0007.61.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w całości, jako sprzecznej z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
124.05KB
{alt} 2018-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/469/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
123.11KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 16299

Realizacja: IntraCOM.pl