Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 458.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-11-23 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/478/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
151.72KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/328/18 Rady Gminy Łękawica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
140.84KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LVI/843/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie mpzp o Hubertus w Mysłowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
131.49KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/446/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Świętochłowice, dalej jako „uchwała” – w części, określonej w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
139.74KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały nr L/664/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 18 października 2018 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
143.66KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/447/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zasad i trybu wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
129.23KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/517/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
140.86KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr 64/XLIII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu określania szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
145.66KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/726/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Zabrze (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
106.71KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/374/18 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
135.79KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/840/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
144.91KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/516/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 października 2018r. uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
142.06KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr 261/XLIX/2018 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kamienica Polska, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
137.03KB
{alt} 2018-11-23 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/312/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
143.99KB
{alt} 2018-11-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/321/18 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bestwina”, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
132.18KB
{alt} 2018-11-22 stwierdzające nieważność uchwały Nr 298/XLVIII/2018 Rady Gminy Popów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popów – w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
147.27KB
{alt} 2018-11-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/258/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 18 października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Częstochowskiego, – w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
153.57KB
{alt} 2018-11-21 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLV/877/2018 z dnia 17 października 2018 r.w sprawie mpzp dla obszarów położonych w Trzebiesławicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
133.83KB
{alt} 2018-11-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr L/372/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Lipie, w części w określonej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
135.28KB
{alt} 2018-11-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIV/989/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia mpzp Miasta Chorzów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
132.48KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18145

Realizacja: IntraCOM.pl