Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 458.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-12-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr LII.425.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
131.78KB
{alt} 2018-12-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/340/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu gminy Buczkowice, w części: - § 1 pkt 4 w zakresie, w jakim nadaje on brzmienie § 33 ust. 5 nowelizowanej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
139.37KB
{alt} 2018-12-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/606/18 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Czechowice – Dziedzice (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
143.17KB
{alt} 2018-12-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/713/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
141.56KB
{alt} 2018-11-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr LXI/1257/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice – w części określonej w: (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
142.49KB
{alt} 2018-11-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr LXI/1258/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
113.47KB
{alt} 2018-11-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr L/696/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/411/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
129.29KB
{alt} 2018-11-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr L/697/18 Rady Gminy Jasienica z 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
129.56KB
{alt} 2018-11-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/532/18 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 4707 S do kategorii dróg gminnych w całości, jako (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
136.31KB
{alt} 2018-11-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIV/338/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Lubomia – w części określonej w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
136.96KB
{alt} 2018-11-29 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LVI/705/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie mpzp miasta Czeladź
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
139.73KB
{alt} 2018-11-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/313/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kochanowice – w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
150.38KB
{alt} 2018-11-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/311/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kochanowice (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
136.11KB
{alt} 2018-11-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/315/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
141.19KB
{alt} 2018-11-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr 329/LXII/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zapewnienia prawa do bezpłatnego transportu albo zwrotu kosztów dowozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Blachownia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
131.29KB
{alt} 2018-11-28 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Mykanów Nr 404/XLVII/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mykanów, – w całości, jako sprzecznej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
169.4KB
{alt} 2018-11-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/228/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marklowice, w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
153.78KB
{alt} 2018-11-26 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wyry Nr XLVI/433/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
124.88KB
{alt} 2018-11-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/507/2018 Rady Miasta Ustronia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
146.48KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/449/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Miasta Świętochłowice, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
140.3KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18184

Realizacja: IntraCOM.pl