Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 458.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-12-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 listopada 2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
140.89KB
{alt} 2018-12-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
132.98KB
{alt} 2018-12-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr I/5/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Buczkowice, w części § 2, jako z niezgodnej z przepisem art. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
124KB
{alt} 2018-12-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/730/18 Rady Miasta Knurów z dnia 17.10.2018 r. w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 701
132.11KB
{alt} 2018-12-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/906/2018 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pikowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
144.77KB
{alt} 2018-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Mstów Nr XLIX/385/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mstów, dalej jako „uchwała” – w całości, jako sprzecznej z art (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
163.16KB
{alt} 2018-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Mstów Nr XLIX/386/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
144.1KB
{alt} 2018-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
129.35KB
{alt} 2018-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXVII-460-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza – w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
132.3KB
{alt} 2018-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/339/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
129.24KB
{alt} 2018-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/346/18 Rady Gminy Kozy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozy, w całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
152.29KB
{alt} 2018-12-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr 0007.68.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego - w całości, jako niezgodnej z art. 26 § 1 w związku z art. 28 § 1, art. 32 ustawy z dnia (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
108.04KB
{alt} 2018-12-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/900/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia cen (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
109.28KB
{alt} 2018-12-14 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
130.32KB
{alt} 2018-12-14 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/272/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krzanowice – w części określonej w § 1 pkt 9 uchwały w zakresie dodanego § (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
135.51KB
{alt} 2018-12-14 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w całości, jako sprzecznej z art. 41a (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
129.48KB
{alt} 2018-12-13 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XLI/288/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie mpzp dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
127.53KB
{alt} 2018-12-13 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XLI/289/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie mpzp dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Grzegorzowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
124.94KB
{alt} 2018-12-13 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/405/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
138.22KB
{alt} 2018-12-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr LII.424.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
125.87KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 21707

Realizacja: IntraCOM.pl