Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2018

Znalezione elementy: 367.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2018-11-29 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LVI/705/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie mpzp miasta Czeladź
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
139.73KB
{alt} 2018-11-26 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wyry Nr XLVI/433/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
124.88KB
{alt} 2018-11-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/507/2018 Rady Miasta Ustronia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
146.48KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały nr L/664/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 18 października 2018 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
143.66KB
{alt} 2018-11-23 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/312/18 Rady Gminy Gilowice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
143.99KB
{alt} 2018-11-23 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/478/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Cieszyńskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
151.72KB
{alt} 2018-11-23 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LVI/843/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie mpzp o Hubertus w Mysłowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
131.49KB
{alt} 2018-11-21 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLV/877/2018 z dnia 17 października 2018 r.w sprawie mpzp dla obszarów położonych w Trzebiesławicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
133.83KB
{alt} 2018-11-19 stwierdzające nieważność uchwały Nr LIV/989/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia mpzp Miasta Chorzów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
132.48KB
{alt} 2018-11-14 stwierdzające nieważność uchwały Nr 0007.67.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 10.10.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów – etap I.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
176.36KB
{alt} 2018-11-05 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XLII.281.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp sołectwa Kornowac w Gminie Kornowac
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
121.75KB
{alt} 2018-11-02 Stwierdzające nieważność uchwały nr LXII/575/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia mpzpZawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
132.66KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 46.433.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji”, w części określonej w § 6(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
126KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/328/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kozy, w części: - § 4 ust. 2 i 3, § 5 ust. 1, załącznika Nr 1 do uchwały, jako niezgodnej z art. 4 ust. 1 ustawy o (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
149.27KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr 46.431.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu oraz nadania nazw parkom, w części określonej w tytule uchwały w zakresie wyrazów: „oraz nadania nazw (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
118.7KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/324/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Węgierska Górka, dalej jako „uchwała” - w części, określonej w: (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
126.76KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/336/18 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Buczkowice, w całości - jako sprzecznej z art. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
123.07KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/333/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego, w całości,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
147.5KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/323/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, w części, określonej w § 1 pkt 1 i pkt 3(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
137.84KB
{alt} 2018-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/322/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia maksymalnej liczby zezwoleń (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
130.3KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8951

Realizacja: IntraCOM.pl