Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znalezione elementy: 419.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-08-04 Stwierdzające nieważność uchwały nr 294/XXXII/2017 Rady Gminy Mykanów z dnia 26 czerwca 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 660
153.17KB
{alt} 2017-08-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/349/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia przez Szkołę Podstawową w Psarach, ul. Szkolna 32 mienia, wierzytelności i zobowiązań oraz dokumentacji Gimnazjum ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
111.3KB
{alt} 2017-08-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Pszów” w całości,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
130.81KB
{alt} 2017-08-04 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXVII/190/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka publiczna w Rudniku za rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
123.49KB
{alt} 2017-08-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
124.71KB
{alt} 2017-08-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/33/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania majątku Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein w Kończyczach Wielkich w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 575
109.79KB
{alt} 2017-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
120.34KB
{alt} 2017-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Kobiernicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Kobiernicach, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
112.88KB
{alt} 2017-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr S.0007.047.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
111.82KB
{alt} 2017-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Bujakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 910
113.54KB
{alt} 2017-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czańcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
113.12KB
{alt} 2017-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
112.66KB
{alt} 2017-08-03 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV.440.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uzyskania przez Radnych Miasta Wojkowice zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za bilety w związku z korzystaniem z przewozów ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
131.31KB
{alt} 2017-08-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/230/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zrębice Pierwsze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
128.46KB
{alt} 2017-08-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/480/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
117.11KB
{alt} 2017-08-01 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XII.96.2017 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
127.11KB
{alt} 2017-07-28 Stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/279/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1269
156.57KB
{alt} 2017-07-28 Stwierdzające nieważność uchwały nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 czerwca 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
133.24KB
{alt} 2017-07-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr 164/XX/2017 Rady Gminy Irządze z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 155/XVIII/2017 Rady Gminy Irządze z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
130.93KB
{alt} 2017-07-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/281/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu po działce 2736/9 położonej w Pietrzykowicach będącej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
135.09KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 23131

Realizacja: IntraCOM.pl