Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znalezione elementy: 419.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 235/XXXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
132.21KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/318/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
166.37KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/230/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych gminy Kochanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
129.66KB
{alt} 2017-10-31 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/232/17 Rady Gminy Herby z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – w części, określonej w: § 2 uchwały w zakresie w jakim dotyczy załącznika graficznego(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 606
130.87KB
{alt} 2017-10-30 stwierdzające nieważność uchw. RM w Pyskowicach nr XXXIX/289/2017 z dn. 26 września 2017 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia - w całości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
121.82KB
{alt} 2017-10-30 stwierdzające nieważność uchw. nr XXXIX/288/2017 RMj w Pyskowicach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie mpzp dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901 - ul. Poznańskiej - w całości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
121.81KB
{alt} 2017-10-27 stwierdzam nieważność uchw. Nr XXXVII.317.2017 RM w Strumieniu z dnia 22 września 2017 r. w spr. mpzp dla części sołectwa Drogomyśl, w części określonej w § 4 pkt 2 w zakresie słów: „dotyczących obszaru planu o którym mowa w pkt 4”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
140.64KB
{alt} 2017-10-27 stwierdzające nieważność uchwały nr 274/XXXIX/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul. Przemysłowa I”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
133.18KB
{alt} 2017-10-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/226/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
134.93KB
{alt} 2017-10-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/529/17 Rady Miasta Knurów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy 26 Stycznia w Knurowie – jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
130.41KB
{alt} 2017-10-26 stwierdzające nieważność uchw. Nr 0007.43.2017 RG Goleszów z dn. 20 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bażanowice – część B, w części określonej w: - § 7 pkt 4, - § 10 ust. 6 pkt 2 lit. a.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
130.68KB
{alt} 2017-10-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w częściach określonych w (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
124.62KB
{alt} 2017-10-26 stwierdzające nieważność Zarządzenia Wójta Gminy Panki Nr SG.4424.9.2017 z dnia 24.05.2017 r. zawierającego wytyczne dotyczące zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Pankach na rok szkolny 2017/2018 w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
140.46KB
{alt} 2017-10-25 stwierdzające nieważność zarządzenia Wójta Gminy Lipie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie „Założenia do opracowania arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rębicach Szlacheckich na rok szkolny 2017/2018”, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 701
137.46KB
{alt} 2017-10-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/165/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie - w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 664
134.31KB
{alt} 2017-10-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
141.61KB
{alt} 2017-10-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/167/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia załącznika graficznego do uchwały Rady Gminy w Koszarawie z dnia 16 marca 2001 r. Nr XXII/150/01, ustalającego przebieg (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 890
178.52KB
{alt} 2017-10-13 stwierdzam nieważność uchw. RM Gliwice nr XXX/686/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie mpzp miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
146.67KB
{alt} 2017-10-13 stwierdzające nieważność uchwały RM Gliwice nr XXX/687/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie mpzp miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
148.34KB
{alt} 2017-10-12 stwierdzające nieważność uchwały Nr 171/XXII/2017 Rady Gminy Irządze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
136.35KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 21957

Realizacja: IntraCOM.pl