Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znalezione elementy: 409.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-12-01 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/766/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
141.93KB
{alt} 2017-12-01 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/325/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Pilchowice, wydzielone pod drogę (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 771
134.34KB
{alt} 2017-11-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr 237/XXXVII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
141.75KB
{alt} 2017-11-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr 389/XLII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
134.28KB
{alt} 2017-11-30 Stwierdzam nieważność uchwały nr XL/298/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
134.77KB
{alt} 2017-11-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/220/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie „Zespół Szkół w Lubecku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
133.91KB
{alt} 2017-11-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
139.12KB
{alt} 2017-11-24 stwierdzające nieważność uchwały Nr 113/17 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – Pani Agnieszce Rutkowskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
130.25KB
{alt} 2017-11-22 stwierdzające nieważność uchwały RG Ciasna nr XXXVIII/258/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie mpzp Gminy Ciasna dla fragmentu obszaru w miejscowości Dzielna, w części określonej w § 5 ust. 2 pkt 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
128.91KB
{alt} 2017-11-20 stwierdzające nieważność uchw. RG Ożarowice nr XXXII/366/2017 z dn. 12.X.2017 r. w spr. przystąp. do zmiany fragm. mpzp w granicach adm. sołectwa Ożarowice zatwierdzonego uchw. RG Ożarowice nr XIX/192/2004 z dnia 16 września 2004 r., w cz. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
128.57KB
{alt} 2017-11-17 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX.142.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. współpracy Rady Miasta z Prezydentem Miasta w celu realizacji uchwały Nr XIX.141.2017...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
130.18KB
{alt} 2017-11-17 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/250/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2017 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do prowadzenia postępowania...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
133.78KB
{alt} 2017-11-09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX.140.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu gazety „Jastrząb”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
123.17KB
{alt} 2017-11-09 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX.141.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków po kończącej działalność KWK "JAS -MOS"...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
126.18KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 234/XXXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
132.67KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr 235/XXXVI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
132.21KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/230/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych gminy Kochanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
129.66KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/318/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
166.37KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/281/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
133.83KB
{alt} 2017-11-02 stwierdzające nieważność uchw. RM Siemianowic Śląskich nr 446/2017 z dn. 28.IX.2017 r. w spr. uchwalenia mpzp połudn. cz. obszaru byłej Kopalni Michał przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich, w cz. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
128.21KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 19159

Realizacja: IntraCOM.pl