Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znalezione elementy: 419.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-12-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/274/17 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
167.72KB
{alt} 2017-12-28 stwierdzające nieważność uchwały nr 239/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód” w całości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
136.58KB
{alt} 2017-12-28 Stwierdzam nieważność uchwały nr 240/XXXV/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźno.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 664
148.14KB
{alt} 2017-12-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/378/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
105.32KB
{alt} 2017-12-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/377/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na stałe obwody głosowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
106.33KB
{alt} 2017-12-22 Stwierdzam nieważność uchwały nr 286/XL/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul. Przemysłowa I”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
145.03KB
{alt} 2017-12-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Chruszczobrodzie, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 755
130.98KB
{alt} 2017-12-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/274/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Niegowonicach, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
130.33KB
{alt} 2017-12-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
130.84KB
{alt} 2017-12-15 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/247/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
156.07KB
{alt} 2017-12-13 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/64/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Gogołowej, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
131.11KB
{alt} 2017-12-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI.153.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków niezbędnych na potrzeby rewitalizacji linii kolejowej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
122.85KB
{alt} 2017-12-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/305/2017 Rady Gminy Mstów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
127.28KB
{alt} 2017-12-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
127.77KB
{alt} 2017-12-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI.150.2017 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 października 2017 r. w sprawie mpzp obszaru położonego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu – Zdroju, oznaczonego symbolem C91 w części (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
146.67KB
{alt} 2017-12-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX.475.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojkowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 865
186.95KB
{alt} 2017-12-04 stwierdzające nieważność uchwały nr XLIV/508/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra w całości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
132.05KB
{alt} 2017-12-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/525/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/580/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
133.17KB
{alt} 2017-12-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/304/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 616
126.41KB
{alt} 2017-12-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr 428/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pobytu -w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 858
134.2KB

Redakcja strony: Rozstrzygniecia nadzorcze 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 21952

Realizacja: IntraCOM.pl