Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016

Znalezione elementy: 348.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2016-12-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/253/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie uchwalenia Programu „Trzy Plus”...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
110.92KB
{alt} 2016-12-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/216/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1082
156.33KB
{alt} 2016-12-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr 222/XXV/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
139.56KB
{alt} 2016-12-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr 24.245.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 667
126.78KB
{alt} 2016-12-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/125/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
142KB
{alt} 2016-12-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/249/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
112.42KB
{alt} 2016-12-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr 188/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
143.08KB
{alt} 2016-12-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/220/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
117.03KB
{alt} 2016-12-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr 284/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin, w zakresie § 4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1010
138.46KB
{alt} 2016-12-29 stwierdzające nieważność uchwały nr 166/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany mpzp obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
180.83KB
{alt} 2016-12-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice, w części określonej w § 11 ust. 7.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
126.33KB
{alt} 2016-12-27 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie mpzp dla części miasta Kuźnia Raciborska, w części określonej w § 2 ust. 7;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
140.51KB
{alt} 2016-12-27 stwierdzające nieważność uchwały nr XVI/169/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Polnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
158.64KB
{alt} 2016-12-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/526/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o w Gliwicach wykonania części zadań własnych gminy z zakresu telekomunikacji...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1128
110.03KB
{alt} 2016-12-23 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 765
132.18KB
{alt} 2016-12-23 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XXI/525/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2081
144.35KB
{alt} 2016-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Knurów nr XXVI/338/16 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia mpzp miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej, w części dotyczącej zapisów § 18ust. 4 pkt 4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
130.79KB
{alt} 2016-12-20 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy, w części określonej w§ 6 pkt 5 lit. a.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
135.5KB
{alt} 2016-12-16 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/267/16 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności i energetycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
108.74KB
{alt} 2016-12-16 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII.208.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
111.02KB

Redakcja strony: Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25552

Realizacja: IntraCOM.pl