Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015

Znalezione elementy: 282.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2015-09-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr 61/X/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, dawnej DK1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
133.17KB
{alt} 2015-09-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
96.52KB
{alt} 2015-09-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/202/15 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1253
138.63KB
{alt} 2015-09-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/57/15 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Wspólnoty Leśno-Gruntowej Mieszkańców Wsi Korbielów nieruchomości gruntowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
101.46KB
{alt} 2015-09-25 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/117/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Miasta Wisła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
110.56KB
{alt} 2015-08-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/164/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach obowiązków inwestora zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
138.09KB
{alt} 2015-08-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/175/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Aeroklubu (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
131.71KB
{alt} 2015-08-28 stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/108/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w całości – jako niezgodnej z art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
199.17KB
{alt} 2015-08-26 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/136/2015 Rady Miasta Knurów z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Knurów w całości – jako niezgodnej z art. 4 ust. 2 pkt 3 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
130.99KB
{alt} 2015-08-21 stwierdzające nieważność uchwały Nr CXXXII/21/2015 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nieetatowego Zastępcy Przewodniczącego i (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
148.61KB
{alt} 2015-08-13 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Chybie Nr VIII/48/2015 z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chybie w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 737
171.75KB
{alt} 2015-08-13 stwierdzające nieważność uchwały Nr 78(X)15 Rady Gminy Poraj z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poraj w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 686
88.51KB
{alt} 2015-08-13 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Chybie Nr VIII/49/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
123.25KB
{alt} 2015-08-10 stwierdzające nieważność Zarządzenia Nr 226.2015 Prezydenta Miasta Częstochowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w całości, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
121.29KB
{alt} 2015-08-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
126.08KB
{alt} 2015-08-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII.74.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z sal lekcyjnych w publicznych szkołach na terenie Gminy Przystajń dla których (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
114.78KB
{alt} 2015-08-06 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/87/15 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, jako (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
93.36KB
{alt} 2015-08-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zaliczenia ul. Bolesława Prusa w Tąpkowicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu w całości, jako całości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
101.57KB
{alt} 2015-08-05 stwierdzające nieważność uchwały NR S.0007.048.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019, jako niezgodnej z przepisem art. 21 ust. 2 (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
111.07KB
{alt} 2015-08-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr S.0007.042.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w całości - jako (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
108.11KB

Redakcja strony: Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8063

Realizacja: IntraCOM.pl