Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015

Znalezione elementy: 282.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2015-11-18 stwierdzające nieważność uchwały Nr X/238/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 października 2015r. w sprawie utworzenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz nadania mu statutu i zatwierdzenia Regulaminu Aktywności Zawodowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
126.99KB
{alt} 2015-11-17 stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2014 w sprawie nadania statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
110.22KB
{alt} 2015-11-13 stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 521/2014 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 649/09 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.11.2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 612
87.61KB
{alt} 2015-11-12 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 2 października 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na odcinku od Granicy Państwa do granicy administracyjnej z Gminą Milówka w Lalikach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
118.67KB
{alt} 2015-11-10 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi – ul. Żywieckiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
117.2KB
{alt} 2015-11-06 stwierdzające nieważność Nr XIII/80/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1329
109.17KB
{alt} 2015-11-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr XV.107.2015 Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu - Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
130.45KB
{alt} 2015-11-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/100/2015 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 25 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 828
140.97KB
{alt} 2015-11-05 stwierdzające nieważność uchwały Nr S.0007.074.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach przy ul. Rymera
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
136.3KB
{alt} 2015-11-04 stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/104/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1645
98.65KB
{alt} 2015-10-30 stwierdzajace nieważność uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
114.9KB
{alt} 2015-10-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
121.45KB
{alt} 2015-10-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 września 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo - rekreacyjnym...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
140.66KB
{alt} 2015-10-30 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/63/2014 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 743
113.9KB
{alt} 2015-10-29 stwierdzające nieważność Zarządzenia Nr 465.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3820
111.8KB
{alt} 2015-10-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/132/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości w zamian za nakłady poniesione na wybudowanie budynku posadowionego na nieruchomości gminnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 789
85.86KB
{alt} 2015-10-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr X.87.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 577
109.26KB
{alt} 2015-10-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/59/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 18 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2943
92.25KB
{alt} 2015-10-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr 68/XI/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
124.07KB
{alt} 2015-10-29 stwierdzające nieważność uchwały Nr 66/XI/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 248/XXVIII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 czerwca 2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 514
106.6KB

Redakcja strony: Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8933

Realizacja: IntraCOM.pl