Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Dorota Wójtowicz

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego należy:

1)     monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);

2)     koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie
z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

3)     współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego,
w tym udostępnianie mu niezbędnych informacji i dokumentów.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 436)
40-032 Katowice

tel. 32 20 77 142

Redakcja strony: Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa ObywatelskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1510

Realizacja: IntraCOM.pl