Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania

Dorota Wójtowicz

 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Równego Traktowania należy:

1)     realizowanie polityki rządu na terenie województwa śląskiego w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;

2)     podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;

3)     monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;

4)     opracowywanie informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa śląskiego oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach;

5)     podejmowanie działań promujących zasadę równego traktowania w województwie śląskim oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach;

6)     współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

7)     współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji
i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 436)
40-032 Katowice

tel. 32 20 77 142

 

Redakcja strony: Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego TraktowaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1910

Realizacja: IntraCOM.pl