Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Elżbieta Sołtysek

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • koordynowanie wdrażania i realizacji na obszarze województwa śląskiego programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 111/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.:
  • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. udostępnianie mu niezbędnych informacji i dokumentów, udzielanie niezbędnej pomocy, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pełnomocnictwo obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. i może zostać w każdym czasie odwołane.

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 204)
40-032 Katowice

tel. 32 255 40 37


Redakcja strony: Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1395

Realizacja: IntraCOM.pl