Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Magdalena Szewczuk-Szturc

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie na obszarze województwa śląskiego działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w tym w szczególności:

 • podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
 • podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym;
 • wspieranie pozarządowych organizacji realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • współdziałanie z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • współdziałanie z organami samorządu terytorialnego;
 • współdziałanie z wydziałami Urzędu i jednostkami rządowej administracji zespolonej;
 • opiniowanie i ocenianie przedkładanych Pełnomocnikowi projektów z zakresu podtrzymywania tożsamości narodowej oraz programów na rzecz mniejszości realizowanych na terenie województwa.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieoznaczony i może zostać w każdym czasie odwołane.

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 326)
40-032 Katowice

tel. 32 20 77 326

Redakcja strony: Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i EtnicznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1932

Realizacja: IntraCOM.pl