Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia [ 12 ]
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2019 Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
19-02-05 15:38
Kusz Monika
64.55KB
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2018 Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
18-03-14 11:04
Kusz Monika
263.89KB
Zarzadzenie Nr 53-18 Wojewody Slaskiego - zmiana Czlonka zespolu-07032018144322.pdf Zarzadzenie Nr 53-18 Wojewody Slaskiego - zmiana Czlonka zespolu-07032018144322.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
18-03-08 10:41
Kusz Monika
24.09KB
Ogłoszenie Wojewody Śląskiego o zamiarze utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2019 Ogłoszenie Wojewody Śląskiego o zamiarze utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
18-12-21 13:49
Demara Karolina
74.67KB
Zarządzenie nr 463/18 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego Zarządzenie nr 463/18 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
18-12-21 13:45
Demara Karolina
1.24MB
Cennik za sporządzenie przez biegłych operatów szacunkowych wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych na rok 2019 Cennik za sporządzenie przez biegłych operatów szacunkowych wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
18-12-21 13:46
Demara Karolina
74.64KB
Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych - aktualizacja na dzień 16 listopada 2017 r.pdf Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych - aktualizacja na dzień 16 listopada 2017 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-11-22 12:46
Pękała Justyna
216.17KB
Zarzadzenie nr 198/17 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim do 2030 r.pdf Zarzadzenie nr 198/17 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim do 2030 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
17-07-06 13:31
Pękała Justyna
32.41KB
Zarządzenie nr 176/17 Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim do 2030 r.pdf Zarządzenie nr 176/17 Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim do 2030 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-06-13 14:12
Pękała Justyna
84.95KB
Zarządzenie nr 19/17 Wojewody Śląskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego. Zarządzenie nr 19/17 Wojewody Śląskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia i prowadzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz określenia zasad powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1063
17-01-24 10:31
Demara Karolina
56.77KB
Nakład oraz cena Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego na 2011 rok. Nakład oraz cena Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego na 2011 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
14-05-30 08:24
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
379.33KB
Zarządzenie Nr 625/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego Zarządzenie Nr 625/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie warunków wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
14-05-30 08:23
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
1.86MB

Redakcja strony: ZarządzeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6737

Realizacja: IntraCOM.pl