Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Marcin Chroszcz

 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1)     współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych

2)     opiniowanie i udział w opiniowaniu projektów działań służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;

3)     inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie na terenie województwa śląskiego;

4)     współpraca z komórkami organizacyjnymi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wykonywaniu zadań objętych ich zakresem działania;

5)     współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Powstańców 41a (pokój 3.05)
40-032 Katowice

tel. 32 20 77 874

Redakcja strony: Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Osób NiepełnosprawnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 199

Realizacja: IntraCOM.pl