Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich

Andrzej Krzystyniak

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  • prowadzenie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich funkcjonujących na terenie województwa śląskiego oraz koordynowanie ich działalności;
  • współdziałanie przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kombatantów działającymi na terenie województwa śląskiego;
  • współpraca z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym m.in. udostępnianie niezbędnych informacji i dokumentów, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 328)
40-032 Katowice

tel. 32 20 77 328

Redakcja strony: Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk KombatanckichRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1112

Realizacja: IntraCOM.pl