S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
I  nformacje o stanie województwa
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za III kwartał 2003 r.   Informacja
Sprawozdanie Wojewody Śląskiego za rok 2003.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za I kwartał 2004 r.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za I półrocze 2004 r.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za III kwartały 2004 r.   Informacja
Sprawozdanie Wojewody Śląskiego za rok 2004.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za 2004 r.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za I kwartał 2005 r.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za I półrocze 2005 r.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za III kwartał 2005 r.   Informacja
Sprawozdanie Wojewody Śląskiego za rok 2005.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za 2005 r.   Informacja
Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2005 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach i jednostki podporządkowane Wojewodzie Śląskiemu   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za I kwartał 2006 r.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za I półrocze 2006 r.   Informacja
Ocena wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za III kwartał 2006 r.   Informacja
Sprawozdanie Wojewody Śląskiego za rok 2006   Informacja
Informacja z wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za rok 2006   Informacja
Informacja z wykonania budżetu Wojewody Śląskiego za I półrocze 2007 r.   Informacja
Sprawozdanie Wojewody Śląskiego za rok 2007   Informacja
Sprawozdanie Wojewody Śląskiego za rok 2008   Informacja

M  enu tematyczne
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Statut Urzędu
Regulamin Urzędu
Struktura organizacyjna Urzędu
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
Zatrudnienie
Staże, przygotowanie zawodowe
Praktyki
Wolontariat
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Stanowienie aktów prawnych
Dzienniki Urzędowe
Zarządzenia
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (karty informacyjne)
Informacja o oświadczeniach lustracyjnych
Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki realizacji tych zadań
Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Kontrole Straży Gminnych
Działalność kontrolna
Kontrole Zewnętrzne Urzędu
Informacje o stanie województwa
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem PRM
Wojewódzki Plan Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008-2011
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cyfrowa Szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Obwieszczenia, ogłoszenia
Analizy skarg i wniosków
Poprawa efektywności energetycznej
Ograniczenia w obrocie paliwami
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o udzieleniu bądź nieudzieleniu zamówienia
Zarządzenia zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wprowadzenia złóż kopalin
E  lektroniczna  skrzynka  podawcza
S  zukaj
P  omoc


Redakcja:
   Jeremi Astaszow  tel. +48 (032) 20-77-555
  e-mail: bip@katowice.uw.gov.pl

Webmaster:
  Mariola Formowicz
  e-mail: mf@katowice.uw.gov.pl
 
  Bartłomiej Nogieć
  e-mail: nogiecb@katowice.uw.gov.pl
 
  Wojciech Żmuda
  e-mail: zmudaw@katowice.uw.gov.pl
 
ostatnia aktualizacja: 2015-07-07, 16:17:54
ogółem odwiedzin stron: 7708023 (od 2003.07.01)

R e j e s t r    z m i a n  (ogólny)

S t a t y s t y k i