Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

PS I

ODDZIAŁ DO SPRAW ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

PS Ia
Łukasz Kasperkiewicz

ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI ŚWIADCZEŃ SKIEROWANYCH DO RODZINY

tel. 32 2077828
e-mail:

PS II
Teresa Trzcionka
ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU NAD PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 32 2077816
e-mail: ">

PS III
Monika Błaszczyk
ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU NAD URZĘDAMI PRACY

tel. 32 2077862
e-mail:

PS IIIa
Paweł Krupa
ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI URZĘDÓW PRACY

tel. 32 2077966
e-mail:

PS IV
Małgorzata Pankiewicz, Katarzyna Wyrobek
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU WYDZIAŁU

tel. 32 2077874, fax 32 2077811
e-mail: ;

PS V
Aleksandra Zakonnik

ODDZIAŁ DO SPRAW PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU

tel. 32 2077876
e-mail:

PS Va
Ewa Huda
ZESPÓŁ DO SPRAW BUDŻETU I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

tel. 32 2077931
e-mail:

PS VI
Bożena Stępień

ODDZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

tel. 32 2077870
e-mail:

PS VII
Barbara Dylus
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KOORDYNACJI FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU

tel. 32 2077832
e-mail:

PS VIII
Marek Zawora
SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ADMINISTROWANIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI FUNKCJONUJĄCYMI W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 32 2077669
e-mail:

PS XII
Mariola Janeta
ODDZIAŁ DO SPRAW KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

tel. 32 6063360
e-mail:

PS XIIa
Wioleta Kubiesa
ZESPÓŁ DO SPRAW WERYFIKACJI I USTALANIA NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

tel. 32 6063360
e-mail:

PS XIII
Mirosława Całka, Izabela Kisiel
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW NADZORU NAD REHABILITACJĄ I ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tel. 32 2077848,  32 2077965
e-mail: ,

Osoby te będą informowały telefonicznie zainteresowanych o etapie prowadzenia ich spraw.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ [ 17 ]
Wymierzanie kar pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej Wymierzanie kar pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 745
19-10-10 13:59
Zawora Marek
42.5KB
Wymierzanie kary pieniężnej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wymierzanie kary pieniężnej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
16-12-19 09:06
Zawora Marek
37.5KB
Cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
16-12-19 09:00
Zawora Marek
37.5KB
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 820
16-12-19 08:59
Zawora Marek
358KB
Inne istotne informacje Inne istotne informacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
19-10-10 14:02
Zawora Marek
102.5KB
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1128
19-10-10 14:00
Zawora Marek
61.5KB
Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej Cofanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
19-10-10 14:03
Zawora Marek
46KB
Wpis jednostek specjalistycznego poradnictwa do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru Wpis jednostek specjalistycznego poradnictwa do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
18-04-30 14:50
Lipski Piotr
96.5KB
Wpis placówek udzielających schronienia do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru Wpis placówek udzielających schronienia do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego rejestru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 826
18-04-30 14:50
Lipski Piotr
99KB
Cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń Cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
19-10-10 14:03
Zawora Marek
52KB
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, Wydawanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w ramach działalności gospodarczej lub działalności statutowej Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1202
19-10-10 14:01
Zawora Marek
74KB
Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne Dokonywanie wpisu do rejestru ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
18-04-30 08:10
Lipski Piotr
334KB
Dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
18-04-30 08:11
Lipski Piotr
185KB
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
18-04-30 08:11
Lipski Piotr
116KB
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
18-04-30 08:12
Lipski Piotr
110KB
Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - II instancja Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - II instancja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
14-05-14 08:59
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
56KB
SKARGA – dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej SKARGA – dotycząca działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
15-08-21 11:18
Grzyb Grzegorz
62.5KB

Redakcja strony: Wydział Rodziny i Polityki SpołecznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14990

Realizacja: IntraCOM.pl