Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Beata Dyduch
Kierownik Oddziału ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli

tel. 32 20-77-635
e-mail:

Krystyna Szpil
Kierownik Oddziału ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa

tel. 32 20-77-640
e-mail:

Agnieszka Jóźwiak
Kierownik Oddziału ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomościami

tel. 32 20-77-642
e-mail:

Mateusz Sobczyk
Kierownik Oddziału ds. Mienia Zabużańskiego

tel. 32 20-77-404
e-mail:

Beata Świda
Kierownik Oddziału ds. Uwłaszczeń

tel. 32 20-77-617
e-mail:

Joanna Pogoda
Kierownik Oddziału ds. Komunalizacji

tel. 32 20-77-884
e-mail:

Anna Augustynowicz
Zastępca Kierownika Oddziału ds. Komunalizacji

tel. 32 20-77-884
e-mail:

Sylwia Bisztyga
Kierownik Oddziału ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

tel. 32 20-77-415
e-mail:

Joanna Rudziarczyk
Zastępca Kierownika Oddziału ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

tel. 32 20-77-415
e-mail: r

Marcin Kubeczko
p.o. Zastępcy Kierownika Oddziału ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w Bielsku-Białej

tel. 33 81-36-354
e-mail:

Edyta Jagusiak
Zastępca Kierownika Oddziału ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w Częstochowie

tel. 34 37-82-240
e-mail:

Osoby te będą informowały telefonicznie zainteresowanych o etapie prowadzenia ich spraw.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO [ 40 ]
Przekazanie władania lasami Skarbu Państwa na rzecz Lasów Państwowych.doc Przekazanie władania lasami Skarbu Państwa na rzecz Lasów Państwowych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
15-09-01 09:29
Michnicka Katarzyna
63.5KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność uczelni publicznej. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność uczelni publicznej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
15-08-25 13:03
Michnicka Katarzyna
71.5KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz instytucji kultury. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz instytucji kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
15-08-25 13:04
Michnicka Katarzyna
81.5KB
Wydawanie w I instancji decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: rejonów dróg publicznych, okręgowych zakładów transportu i maszyn drogowych, rej. budowy dróg i mostów, rej. budowy mostów, kopalni odkrywkowych surowców drogowych. Wydawanie w I instancji decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: rejonów dróg publicznych, okręgowych zakładów transportu i maszyn drogowych, rej. budowy dróg i mostów, rej. budowy mostów, kopalni odkrywkowych surowców drogowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
15-08-25 13:04
Michnicka Katarzyna
84.5KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: państwowych osób prawnych, Banku Gospodarki Żywnościowej. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: państwowych osób prawnych, Banku Gospodarki Żywnościowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
15-08-25 13:05
Michnicka Katarzyna
87KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-08-25 13:06
Michnicka Katarzyna
83.5KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
15-08-25 13:06
Michnicka Katarzyna
80KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonych spółek: Telewizji Polskiej SA, Polskiego Radia SA. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonych spółek: "Telewizji Polskiej SA", "Polskiego Radia SA".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
15-08-25 13:07
Michnicka Katarzyna
78KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-08-25 13:07
Michnicka Katarzyna
85KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: Skarbu Państwa oraz PKP SA w Warszawie. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji uwłaszczeniowych na rzecz: Skarbu Państwa oraz PKP SA w Warszawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
15-08-25 13:09
Michnicka Katarzyna
85KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz PKP SA w Warszawie. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz PKP SA w Warszawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
15-08-25 13:09
Michnicka Katarzyna
86.5KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz danej huty. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz danej huty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
15-08-25 13:09
Michnicka Katarzyna
85.5KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających własność nieruchomości na rzecz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
15-08-25 13:10
Michnicka Katarzyna
84KB
Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w posiadaniu jednostki badawczo-rozwojowej Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających w posiadaniu jednostki badawczo-rozwojowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-08-25 13:14
Michnicka Katarzyna
79KB
Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonej spółki: Polska Agencja Prasowa SA. Wydawanie w I instancji deklaratoryjnych decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz utworzonej spółki: "Polska Agencja Prasowa SA".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-08-25 13:13
Michnicka Katarzyna
77.5KB
Nabycie z mocy prawa nieodpłatnego prawa  przez Gminę o statusie miasta służącego do wykonywania jako zadań własnych zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, dróg publicznych. Nabycie z mocy prawa nieodpłatnego prawa przez Gminę o statusie miasta służącego do wykonywania jako zadań własnych zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury, dróg publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-09-01 09:27
Michnicka Katarzyna
66.5KB
Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez Gminę prawa własności nieruchomości oraz składników majątkowych użytkowanych przez szkoły podstawowe przekazane gminie. Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez Gminę prawa własności nieruchomości oraz składników majątkowych użytkowanych przez szkoły podstawowe przekazane gminie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
15-09-01 09:22
Michnicka Katarzyna
66.5KB
Stwierdzanie nabycia z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości (mienia ogólnonarodowego) przez właściwą Gminę. Stwierdzanie nabycia z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości (mienia ogólnonarodowego) przez właściwą Gminę.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
15-09-01 09:23
Michnicka Katarzyna
67KB
Stwierdzanie nabycia przez Gminę z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie gminne (dawne mienie gromadzkie). Stwierdzanie nabycia przez Gminę z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie gminne (dawne mienie gromadzkie).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1976
15-09-01 09:23
Michnicka Katarzyna
66.5KB
Stwierdzanie nabycia przez gminę z mocy prawa gruntów rolnych położonych na jej terenie. Stwierdzanie nabycia przez gminę z mocy prawa gruntów rolnych położonych na jej terenie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 786
15-09-01 09:23
Michnicka Katarzyna
60KB
Przekazanie na rzecz powiatu, miasta na prawach powiatu mienia Skarbu Państwa służącego wykonywaniu zadań własnych. Przekazanie na rzecz powiatu, miasta na prawach powiatu mienia Skarbu Państwa służącego wykonywaniu zadań własnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
15-09-01 09:24
Michnicka Katarzyna
64KB
Przekazanie nieodpłatnie na własność Gminy nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, służących aktualnie wykonywaniu zadań własnych Gminy. Przekazanie nieodpłatnie na własność Gminy nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, służących aktualnie wykonywaniu zadań własnych Gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 829
19-11-21 11:07
Michnicka Katarzyna
66KB
Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez powiat, miasto na prawach powiatu mienia Skarbu Państwa. Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez powiat, miasto na prawach powiatu mienia Skarbu Państwa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
15-09-01 09:25
Michnicka Katarzyna
67.5KB
Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez samorząd województwa mienia Skarbu Państwa. Stwierdzanie nabycia z mocy prawa przez samorząd województwa mienia Skarbu Państwa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
15-09-01 09:25
Michnicka Katarzyna
67KB
Stwierdzanie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorzdu terytorialnego lub Skarb Państwa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną, który do dnia 31.12.1998r nie był własnością samorządu terytorialnego, a pozostawał we władaniu Skarbu Państwa lub gminy. Stwierdzanie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorzdu terytorialnego lub Skarb Państwa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną, który do dnia 31.12.1998r nie był własnością samorządu terytorialnego, a pozostawał we władaniu Skarbu Państwa lub gminy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
19-02-27 10:22
Michnicka Katarzyna
69KB
Odwołanie od decyzji starosty / prezydenta miasta wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawach odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz infrastrukturę kolejową. Odwołanie od decyzji starosty / prezydenta miasta wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawach odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz infrastrukturę kolejową.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 616
15-08-25 13:21
Michnicka Katarzyna
68.5KB
Odwołanie starosty/prezydenta wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Odwołanie starosty/prezydenta wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
15-08-25 13:21
Michnicka Katarzyna
67.5KB
Wydawanie decyzji przekazujących osobom prawnym Kościoła Katolickiego na własność nieruchomości rolnych stosownie do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie decyzji przekazujących osobom prawnym Kościoła Katolickiego na własność nieruchomości rolnych stosownie do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
15-08-25 13:22
Michnicka Katarzyna
70.5KB
Stwierdzanie nieważności decyzji o wywłaszczeniu lub przejęciu nieruchomości przez podmiot publicznoprawny Stwierdzanie nieważności decyzji o wywłaszczeniu lub przejęciu nieruchomości przez podmiot publicznoprawny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
15-08-25 13:23
Michnicka Katarzyna
67KB
Stwierdzanie czy nieruchomość podlegała przepisom art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej Stwierdzanie czy nieruchomość podlegała przepisom art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
15-08-25 13:23
Michnicka Katarzyna
69KB
Rozpatrywanie skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Rozpatrywanie skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
15-08-26 08:09
Michnicka Katarzyna
66.5KB
Wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydawanie zaświadczeń w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
15-08-26 08:09
Michnicka Katarzyna
71KB
Udzielenie zgody na dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa lub na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. Udzielenie zgody na dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa lub na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
15-08-26 08:10
Michnicka Katarzyna
66.5KB
Udzielenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Udzielenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
15-08-26 08:10
Michnicka Katarzyna
67KB
Udzielenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od odwołania darowizny. Udzielenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa oraz na odstąpienie od odwołania darowizny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
15-08-26 08:10
Michnicka Katarzyna
66.5KB
Udzielenie zgody jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie. Udzielenie zgody jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
15-08-26 08:11
Michnicka Katarzyna
66KB
Udzielenie zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi. Udzielenie zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
15-08-26 08:11
Michnicka Katarzyna
66KB
Udzielenie zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu lub udzielenie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Udzielenie zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym odstąpienie od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu lub udzielenie zgody na nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
15-08-26 08:11
Michnicka Katarzyna
68.5KB
Udzielenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. Udzielenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
15-08-26 08:12
Michnicka Katarzyna
70KB
Rozpatrywanie wniosków o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpatrywanie wniosków o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
17-03-03 14:57
Michnicka Katarzyna
54.5KB

Redakcja strony: Wydział Nadzoru WłaścicielskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8790

Realizacja: IntraCOM.pl