Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Infrastruktury

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY [ 19 ]
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
15-11-18 15:30
Demara Karolina
83.5KB
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 948
15-11-18 15:28
Demara Karolina
78.5KB
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
15-10-16 09:51
Demara Karolina
49.5KB
Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
16-06-20 14:56
Demara Karolina
44.5KB
Wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
15-10-16 09:25
Demara Karolina
49.5KB
Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie z tego tytułu odszkodowania Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie z tego tytułu odszkodowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
15-08-21 11:07
Demara Karolina
65.5KB
Niezwłoczne zajęcie nieruchomości pod budowę autostrad Niezwłoczne zajęcie nieruchomości pod budowę autostrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
15-08-21 11:07
Demara Karolina
63.5KB
Odwołanie od decyzji organu I instancji: Starosty, Prezydenta, Burmistrza lub Wójta Gminy, wydanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej Odwołanie od decyzji organu I instancji: Starosty, Prezydenta, Burmistrza lub Wójta Gminy, wydanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
15-08-21 11:07
Demara Karolina
64.5KB
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zlokalizowanych na tzw. terenach zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zlokalizowanych na tzw. terenach zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2924
15-10-16 09:28
Demara Karolina
66KB
Wydanie pozwolenia na budowę Wydanie pozwolenia na budowę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 871
15-08-21 11:09
Demara Karolina
71KB
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 748
19-04-26 10:48
Kusz Monika
69.5KB
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
15-09-25 08:26
Demara Karolina
82KB
Dotacja celowa dla jednostek uprawnionych na finansowanie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Dotacja celowa dla jednostek uprawnionych na finansowanie wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
15-08-21 11:12
Demara Karolina
58.5KB
Egzaminy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy Egzaminy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2299
16-03-03 10:36
Demara Karolina
88.5KB
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
15-10-16 09:33
Demara Karolina
70KB
Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
15-10-16 09:50
Demara Karolina
31KB
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
15-10-16 09:47
Demara Karolina
41.5KB
Plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w roku 2016 Plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w roku 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-03-03 10:32
Demara Karolina
21KB
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 853
16-03-03 10:34
Demara Karolina
99.5KB

Redakcja strony: Wydział InfrastrukturyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5124

Realizacja: IntraCOM.pl