Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Rejestry

Rejestr domów pomocy społecznej.
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej i jest również publikowany w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII

Zbiór jest dostępny na stronach internetowych pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl

Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII

Zbiór jest dostępny na stronach internetowych pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl

Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
Komórka prowadząca rejestr:

Oddział do Spraw  Pieczy Zastępczej PS VI

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale do Spraw Pieczy Zastępczej

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II

Rejestr ten obejmuje zarówno placówki prowadzone w ramach działalności gospodarczej jak i placówki prowadzone w ramach działalności statutowej.

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia
Komórka prowadząca wykaz :

Oddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
Komórka prowadząca wykaz :

Oddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykazy - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej [ 10 ]
Rejestr wolnych miejsc w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na 31 lipca 2020 roku. Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na 31 lipca 2020 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
20-09-14 13:27
Zawora Marek
55KB
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
20-09-01 14:11
Lipski Piotr
1.12MB
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2020 r Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2020 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1443
20-08-17 06:14
Zawora Marek
165.99KB
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2020 r Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2020 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
20-08-17 06:15
Zawora Marek
134.71KB
Wykaz zarejestrowanych domów pomocy społecznej w województwie śląskim. Wykaz zarejestrowanych domów pomocy społecznej w województwie śląskim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1079
20-02-27 06:22
Zawora Marek
79KB
Wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim. Wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 951
20-04-22 12:32
Zawora Marek
79.5KB
Wykaz Powiatowych Urzędów Pracy Wykaz Powiatowych Urzędów Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
18-10-31 07:58
Zawora Marek
54.5KB
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 5 czerwca 2020 r. Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 5 czerwca 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5084
20-06-05 13:16
Zawora Marek
119.5KB
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowe domy samopomocy (ŚDS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1023
20-05-04 13:12
Zawora Marek
53.5KB
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 783
20-06-12 11:36
Zawora Marek
154.5KB

Redakcja strony: Wydział Rodziny i Polityki SpołecznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8851

Realizacja: IntraCOM.pl