Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Rejestry

Rejestr domów pomocy społecznej.
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej i jest również publikowany w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII

Zbiór jest dostępny na stronach internetowych pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl

Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII

Zbiór jest dostępny na stronach internetowych pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl

Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
Komórka prowadząca rejestr:

Oddział do Spraw  Pieczy Zastępczej PS VI

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale do Spraw Pieczy Zastępczej

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
Komórka prowadząca rejestr :

Oddział ds. Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II

Rejestr ten obejmuje zarówno placówki prowadzone w ramach działalności gospodarczej jak i placówki prowadzone w ramach działalności statutowej.

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia
Komórka prowadząca wykaz :

Oddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
Komórka prowadząca wykaz :

Oddział ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I

Zbiór jest dostępny w godzinach pracy w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykazy - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej [ 10 ]
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2019 r. Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
19-08-19 07:03
Zawora Marek
168.71KB
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2019 r. Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-08-19 07:01
Zawora Marek
133.08KB
Rejestr wolnych miejsc w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku roku Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
19-07-15 06:30
Zawora Marek
51.5KB
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowe domy samopomocy Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowe domy samopomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-12-05 13:20
Lipski Piotr
54KB
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 25 kwietnia 
2019 r. Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 25 kwietnia 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 848
19-04-25 09:40
Zawora Marek
108KB
Rejestr domów pomocy społecznej Rejestr domów pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
19-06-04 10:36
Zawora Marek
78.5KB
Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
19-07-04 06:32
Zawora Marek
77.5KB
Wykaz powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego.
Komórka prowadząca wykaz :
Oddział ds. Kontroli Urzędów Pracy Wykaz powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego. Komórka prowadząca wykaz : Oddział ds. Kontroli Urzędów Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 818
18-10-31 07:59
Zawora Marek
54.5KB
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 590
19-06-25 09:11
Lipski Piotr
158KB
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 798
19-08-20 13:54
Zawora Marek
818.57KB

Redakcja strony: Wydział Rodziny i Polityki SpołecznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6711

Realizacja: IntraCOM.pl