Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Rejestry

Rejestr wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego oraz osób, które nabyły obywatelstwo polskie
Komórka prowadząca rejestr:
Oddział do Spraw Obywatelskich

Zbiór dostępny jest w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 września 2014 r.,  poz. 1182).

Rejestr wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz osób, które utraciły obywatelstwo polskie
Komórka prowadząca rejestr:
Oddział do Spraw Obywatelskich

Zbiór dostępny jest w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 września 2014 r. poz. 1182).

Rejestr oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa państwa obcego
Komórka prowadząca ewidencję:
Oddział do Spraw Obywatelskich

Zbiór dostępny jest w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 września 2014 r. , poz. 1182).

Rejestr utrat obywatelstwa
Komórka prowadząca rejestr:
Oddział do Spraw Obywatelskich

Zbiór dostępny jest w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 3 września 2014 r. , poz. 1182).

Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych i innych miejsc pamięci
Komórka prowadząca rejestr:
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji

Ewidencję prowadzi:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
pok. 351
tel. 32 2077351
e-mail:

 

 

Redakcja strony: Wydział Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2246

Realizacja: IntraCOM.pl