Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Praktyki

Informacji udzielają pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji
ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice

Justyna Firlit (32) 20 77 246 (pok. 246)
Anna Garbacz (32) 20 77 246 (pok. 246)
Marta Kwiatkowska (32) 20 77 796 (pok. 246)
Agnieszka Mrożek (32) 20 77 796 (pok. 246)

Każdy student szkoły wyższej lub uczeń szkoły średniej oraz pomaturalnej ma możliwość odbycia praktyki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Studenci/uczniowie zainteresowani odbyciem praktyki w Urzędzie proszeni są o kontakt z pracownikiem Urzędu. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jej organizacji w tym m.in. miejsce odbywania praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania. Na podstawie ustaleń chcący odbyć praktykę uczeń zobligowany jest do dostarczenia, najpóźniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyki, dwóch egzemplarzy umowy (porozumienia) określającej zasady i termin jej odbywania

Umowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony szkoły.

Redakcja strony: PraktykiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6276

Realizacja: IntraCOM.pl