Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
38703 Inspektor wojewódzki do spraw rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2018-12-13 nabór w toku
38621 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2018-12-10 nabór w toku
38285 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2018-12-07 nabór w toku
38294 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2018-12-07 nabór w toku
38366 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w zakresie wykonania budżetu dysponenta głównego - Wojewody Śląskiego w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2018-12-07 nabór w toku
38246 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2018-12-06 nabór w toku
38133 Inspektor wojewódzki do spraw gromadzenia, weryfikacji oraz analiz danych z zakresu ochrony zdrowia w Wydziale Zdrowia 1 2018-12-05 nabór w toku
37906 Inspektor wojewódzki do spraw dyżurny operacyjny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2018-11-30 nabór w toku
37908 Inspektor wojewódzki do spraw dyżurny operacyjny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2018-11-30 nabór w toku
37833 Inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad działalnością gmin w zakresie zadań związanych z dowodami osobistymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-11-29 nabór w toku
37558 Inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-11-23 nabór w toku
37020 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2018-11-10 nabór w toku
37018 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzonych w Zespole w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2018-11-10 nabór w toku
37022 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2018-11-10 nabór w toku
37021 Inspektor wojewódzki do spraw sprawozdawczości w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2018-11-10 nabór w toku
36746 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi klientów oraz postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących cudzoziemców i ewidencji zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-11-09 nabór w toku
36565 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi paszportowej w punkcie przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych w Żorach w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-11-07 nabór w toku
36494 Inspektor wojewódzki do spraw zarządzania nieruchomościami w Biurze Administracyjnym 1 2018-11-07 nabór w toku
36477 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli świadczeń adresowanych do rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2018-11-06 nabór w toku
36073 Inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2018-10-30 nabór w toku
36055 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad ośrodkami szkolenia w Wydziale Infrastruktury 1 2018-10-30 nabór w toku
35577 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi paszportowej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-10-19 nabór zakończony
35572 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2018-10-23 nabór zakończony
35502 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie zadań związanych z ewidencją ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-10-22 żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych
35177 Referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-10-17 nabór w toku
35199 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2018-10-18 nabór w toku
35149 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2018-10-16 nabór w toku
34408 Inspektor wojewódzki do spraw współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej w Biurze Wojewody 1 2018-10-04 nabór w toku
33565 Inspektor wojewódzki do spraw rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2018-09-21 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
33077 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli podmiotów leczniczych pod względem medycznym w Wydziale Zdrowia 1 2018-09-14 nabór w toku
31381 Główny specjalista do spraw programowania i rozwoju aplikacji (INFORMATYK) w Biurze Administracyjnym 1 2018-08-28 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 289223

Realizacja: IntraCOM.pl