Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
55830 Inspektor wojewódzki do spraw programowania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-10-28 nabór w toku
55678 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-10-24 nabór w toku
55072 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia 1 2019-10-21 nabór w toku
Administrator - Operator infolinii dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-10-03 nabór w toku
54042 Inspektor wojewewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-09-28 nabór w toku
53953 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół II w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-09-27 nabór w toku
53955 Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-09-27 nabór w toku
54080 Inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-09-27 nabór w toku
53950 Referent do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-09-21 nabór w toku
53951 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-09-25 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
53938 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-10-02 nabór w toku
53669 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-09-23 nabór w toku
53675 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-09-20 nabór w toku
53055 Inspektor wojewódzki do spraw archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-09-23 nabór w toku
53419 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-09-17 nabór w toku
53299 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-09-20 nabór w toku
53035 Inspektor wojewódzki do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-09-11 nabór w toku
52966 Inspektor wojewódzki do spraw współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej w Biurze Wojewody 1 2019-09-09 nabór w toku
52251 Radca prawny w Wydziale Nadzoru Prawnego 1 2019-09-04 nabór w toku
52627 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Infrastruktury w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-26 nabór w toku
52538 Inspektor wojewódzki do spraw przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-08-30 nabór w toku
52427 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 2019-08-26 nabór w toku
52118 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń na realizację inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-23 nabór w toku
51920 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-19 nabór w toku
51457 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli podmiotów spoza sektora finansów publicznych w Wydziale Kontroli 1 2019-08-09 nabór w toku
50788 Inspektor wojewódzki do spraw planowania operacyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-07-26 nabór zakończony
Starszy administrator w Oddziale ds. Teleinformatyki w Biurze Administracyjnym 1 2019-07-05 nabór w toku
49571 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-07-03 nabór w toku
47002 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-05-23 nabór w toku
Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 381445

Realizacja: IntraCOM.pl