Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
68806 Audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego 1 2020-10-09 nabór w toku
68775 Inspektor wojewódzki do spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-10-01 nabór w toku
68231 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji „Programu dla Śląska”, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, programu wieloletniego Senior + oraz nieodpłatnej pomocy prawnej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2020-10-07 nabór w toku
68460 Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia ewidencji instruktorów techniki jazdy oraz wydawania świadectw kwalifikacji zawodowej w Wydziale Infrastruktury 1 2020-09-30 nabór w toku
68026 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2020-09-25 nabór w toku
68012 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury 1 2020-09-23 nabór w toku
67986 Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-09-23 nabór w toku
67989 Inspektor wojewódzki do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2020-09-23 nabór w toku
67844 Inspektor wojewódzki do spraw rolnictwa i gospodarki wodnej w Wydziale Infrastruktury 1 2020-09-22 nabór w toku
67440 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I i II instancji ws. odszkodowań za nieruchomości oraz przeprowadzania kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu w Wydziale Infrastruktury 1 2020-09-07 nabór w toku
67280 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w sprawach wydania paszportu i paszportu tymczasowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-09-09 nabór w toku
67256 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2020-09-07 nabór w toku
67254 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 2020-09-07 nabór w toku
65705 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury 1 2020-07-27 nabór w toku
62533 Inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-03-30 nabór w toku
62289 Inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-03-30 nabór w toku
62294 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi klientów oraz postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących cudzoziemców i ewidencji zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-03-23 nabór w toku
62334 Inspektor wojewódzki do spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-03-23 nabór w toku
62306 Inspektor wojewódzki do spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-03-23 nabór w toku
62089 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2020-03-23 nabór zakończony
62030 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi kadrowej w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2020-03-16 nabór w toku
61991 Inspektor wojewódzki do spraw zamówień publicznych w Biurze Administracyjnym 1 2020-03-16 nabór w toku
61667 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-03-20 nabór w toku
61727 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2020-03-20 nabór w toku
61620 Inspektor wojewódzki do spraw systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego 1 2020-03-09 nabór w toku
61552 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanu prawnego mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazywania nieruchomości leśnych Lasom Państwowym ramach postępowań prowadzonych w Zespole w Wydziale Nadzoru Właściciels 1 2020-03-18 nabór w toku
61551 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanu prawnego mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazywania nieruchomości leśnych Lasom Państwowym w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-03-18 nabór w toku
61299 Inspektor wojewódzki do spraw sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru Prawnego 1 2020-03-12 nabór w toku
60963 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-02-24 nabór w toku
60799 Inspektor wojewódzki do spraw gotowości obronnej i planowania obronnego Urzędu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2020-02-17 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
60545 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli podmiotów spoza sektora finansów publicznych w Wydziale Kontroli 1 2020-03-05 nabór w toku
60540 Inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2020-03-05 nabór w toku
59709 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-02-19 nabór w toku
Ekspert-psycholog w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego 1 0000-00-00 nabór w toku
Operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 489136

Realizacja: IntraCOM.pl