Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
49502 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-07-03 nabór w toku
48851 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-07-03 nabór w toku
48410 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-07-03 nabór w toku
49571 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-07-03 nabór w toku
49567 Inspektor wojewódzki do spraw formularzy stosowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-07-03 nabór w toku
49409 Inspektor wojewódzki do spraw grobownictwa wojennego i wyznań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-07-01 nabór w toku
49380 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi paszportowej oraz personalizacji paszportów tymczasowych w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-07-01 nabór w toku
49274 Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-07-01 nabór w toku
49256 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-07-01 nabór w toku
49266 Inspektor wojewódzki do spr. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-07-01 nabór w toku
49147 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 1 2019-06-27 nabór w toku
47970 Inspektor wojewódzki do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-06-25 nabór w toku
48954 Inspektor wojewódzki do spraw planowania cywilnego, szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-06-24 nabór w toku
48981 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół III w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-06-24 nabór w toku
48472 Inspektor wojewódzki do spraw systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym w Wydziale Zdrowia 1 2019-06-21 nabór w toku
48385 Inspektor wojewódzki do spr. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-06-21 nabór w toku
48377 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi kasowej Urzędu, prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-06-21 nabór w toku
48908 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-06-21 nabór w toku
48383 Inspektor wojewódzki do spraw wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-06-21 nabór w toku
47969 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury 1 2019-06-28 nabór w toku
48919 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-06-24 nabór w toku
48384 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Zdrowia 1 2019-06-21 nabór w toku
46552 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji nadzoru wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1 2019-05-24 nabór w toku
47075 Inspektor wojewódzki do spraw wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-05-23 nabór w toku
47002 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-05-23 nabór w toku
46972 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-05-20 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
46918 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2017-05-17 nabór w toku
46745 Inspektor wojewódzki do spraw zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia 1 2019-05-13 nabór w toku
46534 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-05-14 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
46516 Inspektor wojewódzki do spraw analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia 1 2019-05-14 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
46650 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-05-15 nabór w toku
46371 Inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-05-09 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
46428 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych i Funduszu Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-05-06 nabór zakończony
46201 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi kadrowej w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-04-29 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
46067 Inspektor wojewódzki do spraw współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej w Biurze Wojewody 1 2019-04-26 nabór w toku
45435 Inspektor wojewódzki w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-04-17 nabór w toku
44713 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-04-01 nabór w toku
44706 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-04-03 nabór zakończony
Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 343111

Realizacja: IntraCOM.pl