Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
46293 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli mikroprojektów Interreg VA w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-05-08 nabór w toku
46201 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi kadrowej w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-04-29 nabór w toku
46105 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-04-29 nabór w toku
46067 Inspektor wojewódzki do spraw współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej w Biurze Wojewody 1 2019-04-26 nabór w toku
45837 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Zdrowia 1 2019-04-19 nabór w toku
45939 Inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-04-23 nabór w toku
45643 Audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego 1 2019-04-09 nabór w toku
45435 Inspektor wojewódzki w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-04-17 nabór w toku
45334 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-04-15 nabór w toku
45047 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 1 2019-04-08 nabór w toku
45019 Inspektor wojewódzki do spraw ozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2019-04-08 nabór w toku
45048 Referent do spraw archiwizacji dokumentów Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-04-01 nabór w toku
44863 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-04-05 nabór w toku
44768 Inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-04-05 nabór w toku
44740 Inspektor wojewódzki do spraw szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-04-03 nabór w toku
44713 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-04-01 nabór w toku
44706 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-04-03 nabór w toku
44701 Inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2019-04-02 nabór w toku
Magazynier w magazynie technicznym w Wojewódzkim Magazynie Sprzętu Obrony Cywilnej i Rezerw w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-04-01 nie zgłosił się żaden kandydat
44283 Inspektor wojewódzki do spraw analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia 1 2019-03-27 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
44268 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi systemu informatycznego w Programie Interreg VA Republika Czeska – Polska w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-03-29 nabór w toku
44184 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości oraz przeprowadzania kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu w Wydziale Infrastruktury 1 2019-03-25 nabór w toku
44036 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-03-21 nabór w toku
43909 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury 1 2019-03-21 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
43832 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-03-29 nabór w toku
43778 Inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-03-18 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
43761 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych i Funduszu Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-03-18 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
43767 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-03-18 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
43486 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w zakresie wykonania budżetu dysponenta głównego - Wojewody Śląskiego w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-03-13 nabór w toku
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1,168 2019-03-08 nabór w toku
42879 Inspektor wojewódzki do spraw uchylania zezwoleń na pracę cudzoziemców i współpracy z organami kontrolnymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-03-01 nabór w toku
42647 Referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-02-26 nabór zakończony
42406 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanu prawnego mienia Skarbu Państwu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazywania nieruchomości leśnych Lasom Państwowym w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-02-22 nabór zakończony
42258 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzonych w Zespole w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-02-20 nie wyłoniono najlepszego kandydata
Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 325863

Realizacja: IntraCOM.pl