Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
42879 Inspektor wojewódzki do spraw uchylania zezwoleń na pracę cudzoziemców i współpracy z organami kontrolnymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-03-01 nabór w toku
42745 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-03-01 nabór w toku
41910 Inspektor wojewódzki do spraw analiz i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia 1 2019-02-26 nabór w toku
42626 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-02-26 nabór w toku
42647 Referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-02-26 nabór w toku
42419 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej 1 2019-02-22 nabór w toku
42245 Inspektor wojewódzki do spraw analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia 1 2019-02-22 nabór w toku
42406 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanu prawnego mienia Skarbu Państwu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazywania nieruchomości leśnych Lasom Państwowym w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-02-22 nabór w toku
42273 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w zakresie wykonania budżetu dysponenta głównego - Wojewody Śląskiego w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-02-20 nabór w toku
42258 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzonych w Zespole w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-02-20 nabór w toku
41912 Inspektor wojewódzki do spraw dyżurny operacyjny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-02-14 nabór w toku
41856 Inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2019-02-14 nabór w toku
41859 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-02-14 nabór w toku
41547 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-02-11 nabór w toku
41429 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w sprawach wydania paszportu i paszportu tymczasowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-02-07 nabór w toku
41214 Inspektor wojewódzki do spraw polityki zdrowotnej w Wydziale Zdrowia 1 2019-02-05 nabór w toku
41170 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli podmiotów leczniczych pod względem medycznym w Wydziale Zdrowia 1 2019-02-01 nabór w toku
41013 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-01-31 nabór w toku
40929 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół II w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-01-31 nabór w toku
40728 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli świadczeń adresowanych do rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-01-25 nabór w toku
40743 Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-01-25 nabór w toku
40722 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych i Funduszu Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-01-24 nabór w toku
40485 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej 1 2019-01-22 nie wyłoniono najlepszego kandydata
40413 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi klientów oraz postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących cudzoziemców i ewidencji zaproszeń w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-01-21 nabór w toku
40228 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w zakresie wykonania budżetu dysponenta głównego - Wojewody Śląskiego w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-01-16 nie zgłosił się żaden kandydat
40181 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-01-15 nabór zakończony
40152 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-01-15 nie zgłosił się żaden kandydat
40119 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-01-15 nabór zakończony
40118 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-01-21 nie wyłoniono najlepszego kandydata
40135 Referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-01-11 nabór zakończony
39737 Inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2018-12-31 nie wyłoniono najlepszego kandydata
39727 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanu prawnego mienia Skarbu Państwu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przekazywania nieruchomości leśnych Lasom Państwowym w ramach postępowań prowadzonych w Zespole w Wydziale Nadzoru Właścicie 1 2019-01-02 nabór zakończony
39722 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-01-02 nabór zakończony
39676 Inspektor wojewódzki do spraw związanych z rozpoczęciem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów w Wydziale Zdrowia 1 2018-12-31 nabór zakończony
39682 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Zdrowia 1 2018-12-31 nie zgłosił się żaden kandydat
38703 Inspektor wojewódzki do spraw rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenia kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2018-12-13 nie wyłoniono najlepszego kandydata
38621 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2018-12-10 nabór zakończony
38285 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2018-12-07 nabór zakończony
38133 Inspektor wojewódzki do spraw gromadzenia, weryfikacji oraz analiz danych z zakresu ochrony zdrowia w Wydziale Zdrowia 1 2018-12-05 nabór zakończony
37906 Inspektor wojewódzki do spraw dyżurny operacyjny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2018-11-30 nie wyłoniono najlepszego kandydata
37908 Inspektor wojewódzki do spraw dyżurny operacyjny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2018-11-30 nabór zakończony
37833 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością gmin w zakresie zadań związanych z dowodami osobistymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-11-29 nie zgłosił się żaden kandydat
35177 Referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2018-10-17 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska
Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 306973

Realizacja: IntraCOM.pl