Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
52770 Inspektor wojewódzki do spraw systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym w Wydziale Zdrowia 1 2019-09-04 nabór w toku
52251 Radca prawny w Wydziale Nadzoru Prawnego 1 2019-09-04 nabór w toku
52627 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Infrastruktury w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-26 nabór w toku
52510 Inspektor wojewódzki do spraw systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym w Wydziale Zdrowia 1 2019-08-30 nabór w toku
52538 Inspektor wojewódzki do spraw przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-08-30 nabór w toku
52394 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-08-26 nabór w toku
52392 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-08-26 nabór w toku
52427 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 2019-08-26 nabór w toku
52118 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń na realizację inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-23 nabór w toku
52100 Inspektor wojewódzki do spraw aktów prawa miejscowego w gospodarce wodnej w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-21 nabór w toku
52057 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad używaniem materiałów wybuchowych oraz prewencji kryminalnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-08-20 nabór w toku
51920 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-19 nabór w toku
51930 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości oraz przeprowadzania kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-19 nabór w toku
51899 Inspektor wojewódzki do spr. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-08-16 nabór w toku
51898 Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-08-16 nabór w toku
51329 Inspektor wojewódzki do spraw analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia 1 2019-08-09 nabór w toku
51544 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2019-08-09 nabór w toku
51457 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli podmiotów spoza sektora finansów publicznych w Wydziale Kontroli 1 2019-08-09 nabór w toku
51328 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Zdrowia w Wydziale Zdrowia 1 2019-08-07 nabór w toku
51090 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-07-31 nabór w toku
51001 Inspektor wojewódzki do spraw programowania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-07-30 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
50788 Inspektor wojewódzki do spraw planowania operacyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-07-26 nabór w toku
50844 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2019-07-26 nabór w toku
50641 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół III w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-07-24 nabór w toku
50581 Inspektor wojewódzki do spraw archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-07-23 nabór w toku
50005 Inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2019-07-12 nabór w toku
49867 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi paszportowej oraz personalizacji paszportów tymczasowych w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-07-11 nabór w toku
Starszy administrator w Oddziale ds. Teleinformatyki w Biurze Administracyjnym 1 2019-07-05 nabór w toku
49770 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-07-08 nabór w toku
49615 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-07-08 nabór zakończony
48410 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-07-03 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
49571 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-07-03 nabór w toku
49409 Inspektor wojewódzki do spraw grobownictwa wojennego i wyznań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-07-01 nabór w toku
49380 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi paszportowej oraz personalizacji paszportów tymczasowych w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2019-07-01 nabór w toku
49266 Inspektor wojewódzki do spr. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-07-01 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
49147 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 1 2019-06-27 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
47970 Inspektor wojewódzki do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-06-25 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
48954 Inspektor wojewódzki do spraw planowania cywilnego, szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-06-24 nabór w toku
48981 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół III w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-06-24 nabór w toku
48377 Inspektor wojewódzki do spraw obsługi kasowej Urzędu, prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym 1 2019-06-21 nabór zakończony
47969 Inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie odszkodowań za nieruchomości w Wydziale Infrastruktury 1 2019-06-28 nabór w toku
46552 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji nadzoru wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1 2019-05-24 nabór w toku
47002 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-05-23 nabór w toku
46918 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2017-05-17 nabór w toku
46745 Inspektor wojewódzki do spraw zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia 1 2019-05-13 nabór w toku
46067 Inspektor wojewódzki do spraw współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej w Biurze Wojewody 1 2019-04-26 nabór zakończony - bez wyboru kandydatów
Operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 362933

Realizacja: IntraCOM.pl