Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Nr ogłoszenia Stanowisko Wymiar etatu Termin składania dokumentów Wyniki naborów
60963 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-02-24 nabór w toku
60799 Inspektor wojewódzki do spraw gotowości obronnej i planowania obronnego Urzędu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2020-02-17 nabór w toku
60688 Inspektor wojewódzki do spraw rolnictwa i gospodarki wodnej w Wydziale Infrastruktury 1 2020-02-17 nabór w toku
60545 Inspektor wojewódzki do spraw kontroli podmiotów spoza sektora finansów publicznych w Wydziale Kontroli 1 2020-03-05 nabór w toku
60540 Inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale Kontroli 1 2020-03-05 nabór w toku
60448 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń i lokalizacji inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2020-02-10 nabór w toku
60398 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu oraz przeprowadzania kontroli w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-02-14 nabór w toku
60361 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego z zakresu rodziny oraz oświaty i wychowania w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2020-02-10 nabór w toku
60266 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2020-02-07 nabór w toku
Administrator - Operator infolinii dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-02-07 nabór w toku
60139 Inspektor wojewódzki do spraw systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego 1 2020-02-03 nabór w toku
60120 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 2020-02-03 nabór w toku
60125 Inspektor wojewódzki do spraw analiz i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia 1 2020-02-03 nabór w toku
60030 Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-02-03 nabór w toku
60084 Inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-02-04 nabór w toku
59962 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w ramach dochodów budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu 1 2020-02-03 nabór w toku
59709 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-02-19 nabór w toku
59260 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału oraz organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-01-27 nabór w toku
59262 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru urbanistycznego w Wydziale Infrastruktury 1 2020-01-17 nabór w toku
59119 Inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 2020-01-13 nabór w toku
58812 Inspektor wojewódzki do spraw systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym w Wydziale Zdrowia 1 2020-01-07 nabór w toku
58579 Inspektor wojewódzki do spraw formularzy stosowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2020-01-07 nabór w toku
58815 Inspektor wojewódzki do spraw analiz w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia 1 2020-01-07 nabór w toku
58539 Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2020-01-17 nabór w toku
58617 Inspektor wojewódzki do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2020-01-08 nabór w toku
58467 Inspektor wojewódzki do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-12-31 nabór w toku
58454 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-12-31 nabór w toku
58375 Inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2020-01-15 nabór w toku
58371 Inspektor wojewódzki do spraw administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury 1 2019-12-30 nabór zakończony
57944 Inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej 1 2019-12-30 nabór w toku
Ekspert-psycholog w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego 1 0000-00-00 nabór w toku
57839 Referent do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Infrastruktury w Wydziale Infrastruktury 1 2019-12-06 nabór w toku
57750 Inspektor wojewódzki do spraw planowania cywilnego, szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 2019-12-02 nabór zakończony
57672 Inspektor wojewódzki do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie zezwoleń na realizację inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury 1 2019-12-02 nabór w toku
57137 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół I w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-11-22 nabór w toku
57138 Inspektor wojewódzki do spraw regulacji stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi publiczne przez Zespół II w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego 1 2019-11-22 nabór w toku
56074 Inspektor wojewódzki do spraw zdrowia publicznego w Wydziale Zdrowia 1 2019-11-04 nabór zakończony
53669 Inspektor wojewódzki do spraw realizacji i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej 1 2019-09-23 nabór zakończony
52251 Radca prawny w Wydziale Nadzoru Prawnego 1 2019-09-04 nabór w toku
Operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1 0000-00-00 nabór w toku

Redakcja strony: Oferty pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 422269

Realizacja: IntraCOM.pl