Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła w 2016 r. nowy program: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, którego głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez wsparcie finansowe samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Pliki oświadczeń do pobrania ze strony www.mpips.gov.pl

 

Redakcja strony: Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1891

Realizacja: IntraCOM.pl