Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Programy pomocowe

Programy pomocowe odgrywają istotne znaczenie przy wdrażaniu wielu przedsięwzięć. Dofinansowanie z różnego rodzaju programów pomocowych jest niezmiernie ważne dla powodzenia wielu projektów, ponieważ decyduje o efektywności prowadzonych działań, zakresie, tempie realizacji oraz kosztach całkowitych.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Programy pomocowe [ 1 ]
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
14-05-28 10:20
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
112.66KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2018 [ 4 ]
Informacja dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2018 r. w ramach programu MRPiPS Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Informacja dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2018 r. w ramach programu MRPiPS Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-12-13 12:58
Zawora Marek
126.83KB
Oświadczenie do Programu MRPiPS oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r. Oświadczenie do Programu MRPiPS oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-12-13 12:58
Zawora Marek
15.28KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu MRPiPS oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu MRPiPS oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
17-12-13 12:57
Zawora Marek
2.24MB
Program dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2018 r. w ramach programu MRPiPS Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Program dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2018 r. w ramach programu MRPiPS Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
17-12-13 12:56
Zawora Marek
728.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Konkurs w ramach Programu MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018 [ 1 ]
Informacja o Konkursie MRPiPS Bezdomność 2018 Informacja o Konkursie MRPiPS Bezdomność 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
18-01-18 11:21
Zawora Marek
30.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025. [ 4 ]
Treść ogłoszenia – Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025. Treść ogłoszenia – Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-09-17 12:50
Zawora Marek
16.16KB
Harmonogram prac nad Programem Współpracy Wojewody Śląskiego
z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025. Harmonogram prac nad Programem Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
20-09-17 12:51
Zawora Marek
13.62KB
Formularz zgłoszenia uwag i propozycji do projektu Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025 Formularz zgłoszenia uwag i propozycji do projektu Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
20-09-17 12:54
Zawora Marek
17.92KB
Wersja robocza projektu Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025 Wersja robocza projektu Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-09-17 12:55
Zawora Marek
1.15MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie [ 1 ]
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
14-05-28 10:21
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
175.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program FAMI [ 8 ]
Załącznik nr 8 - Program Krajowy FAMI Załącznik nr 8 - Program Krajowy FAMI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1084
17-06-27 08:59
Zawora Marek
246.94KB
Załącznik nr 7 - Karta oceny merytorycznej Załącznik nr 7 - Karta oceny merytorycznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-06-27 08:58
Zawora Marek
40.5KB
Załącznik nr 6 - Karta oceny formalnej Załącznik nr 6 - Karta oceny formalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
17-06-27 08:58
Zawora Marek
55.5KB
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - wzór Uzasadnienia do Budżetu Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - wzór Uzasadnienia do Budżetu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
17-06-27 08:57
Zawora Marek
26KB
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Formularz budzetu FAMI Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Formularz budzetu FAMI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-06-27 08:57
Zawora Marek
42.5KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wkładzie własnym Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wkładzie własnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-06-27 08:56
Zawora Marek
29.5KB
Załącznik nr 2 - Deklaracja współpracy Załącznik nr 2 - Deklaracja współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
17-06-27 08:56
Zawora Marek
34KB
Załącznik nr 1 - Wzór oferty Załącznik nr 1 - Wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-06-27 08:55
Zawora Marek
59.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r. [ 4 ]
Oświadczenie do ogłoszenia Od zależności ku samodzielności Oświadczenie do ogłoszenia "Od zależności ku samodzielności"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-12-12 12:33
Zawora Marek
90.55KB
Informacja dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2019 r. w ramach programu MRPiPS Od zależności ku samodzielności. Informacja dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2019 r. w ramach programu MRPiPS Od zależności ku samodzielności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-12-11 13:56
Zawora Marek
15.69KB
Program - Od zależności ku samodzielności Program - Od zależności ku samodzielności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
18-12-11 13:56
Zawora Marek
287.35KB
Ogłoszenie do Programu Od zależności ku samodzielności Ogłoszenie do Programu "Od zależności ku samodzielności"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-12-11 13:55
Zawora Marek
9.01MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r. [ 4 ]
Program dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2020 r. w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” Program dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2020 r. w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-01-23 09:33
Zawora Marek
329.11KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” - 
edycja 2020 r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-01-23 09:32
Zawora Marek
377.93KB
Oświadczenie do Programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2020 r. Oświadczenie do Programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-01-23 09:30
Zawora Marek
19.01KB
Informacja dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2020 r. w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności”. Informacja dot. otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w 2020 r. w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-01-23 09:29
Zawora Marek
15.72KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" edycja 2017 [ 4 ]
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017 Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
17-01-02 08:22
Zawora Marek
2.36MB
Informacja dot. konkursu ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017 Informacja dot. konkursu ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
16-12-21 14:24
Zawora Marek
126.87KB
Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017 Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
16-12-21 14:24
Zawora Marek
2.24MB
Oświadczenie do programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017 Oświadczenie do programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
16-12-21 14:23
Zawora Marek
27KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym [ 1 ]
Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
20-01-24 12:20
Zawora Marek
454.86KB

Redakcja strony: Programy pomocoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3169

Realizacja: IntraCOM.pl