Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Placówki pomocy społecznej

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują organy administracji rządowej i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Placówki pomocy społecznej [ 4 ]
Wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim. Wykaz zarejestrowanych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej w województwie śląskim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 951
20-04-22 12:32
Zawora Marek
79.5KB
Powiatowe centra pomocy rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1210
20-05-04 13:13
Zawora Marek
47KB
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowe domy samopomocy (ŚDS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1023
20-05-04 13:12
Zawora Marek
53.5KB
Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 959
20-05-04 13:12
Zawora Marek
81KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Domy Pomocy Społecznej [ 1 ]
Wykaz zarejestrowanych domów pomocy społecznej w województwie śląskim. Wykaz zarejestrowanych domów pomocy społecznej w województwie śląskim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1079
20-02-27 06:22
Zawora Marek
79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kluby Integracji Społecznej [ 1 ]
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1751
20-07-06 06:34
Zawora Marek
337.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykazy placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym [ 2 ]
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
20-09-01 14:11
Lipski Piotr
1.12MB
Ośrodki wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych. Ośrodki wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1937
19-10-31 09:07
Zawora Marek
110.5KB

Redakcja strony: Placówki pomocy społecznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3724

Realizacja: IntraCOM.pl