Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Piecza zastępcza

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887.

 • Na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zezwolenie wydaje wojewoda na czas nieokreślony, po spełnieniu wymagań określonych w art. 106 ust.4.
 • Po uzyskaniu zezwolenia placówka podlega wpisowi do rejestru placówek.
 • Nie można zlikwidować placówki bez zgody wojewody.
 • Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością placówek.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Piecza zastępcza [ 2 ]
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na dzień : 31 grudnia 2018 r. Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na dzień : 31 grudnia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
19-01-14 15:54
Lipski Piotr
50.5KB
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4599
19-01-21 13:13
Zawora Marek
117.5KB

Redakcja strony: Piecza zastępczaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1533

Realizacja: IntraCOM.pl