Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Piecza zastępcza

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887.

 • Na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zezwolenie wydaje wojewoda na czas nieokreślony, po spełnieniu wymagań określonych w art. 106 ust.4.
 • Po uzyskaniu zezwolenia placówka podlega wpisowi do rejestru placówek.
 • Nie można zlikwidować placówki bez zgody wojewody.
 • Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością placówek.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Piecza zastępcza [ 2 ]
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na 29 lutego 2020 roku Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na 29 lutego 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-03-20 10:13
Zawora Marek
53.5KB
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 1 kwietnia 2020 r. Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 1 kwietnia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4846
20-04-02 11:40
Lipski Piotr
120KB

Redakcja strony: Piecza zastępczaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2099

Realizacja: IntraCOM.pl