Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Piecza zastępcza

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887.

  • Na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej zezwolenie wydaje wojewoda na czas nieokreślony, po spełnieniu wymagań określonych w art. 106 ust.4.
  • Po uzyskaniu zezwolenia placówka podlega wpisowi do rejestru placówek.
  • Nie można zlikwidować placówki bez zgody wojewody.
  • Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością placówek.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Piecza zastępcza [ 2 ]
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku roku Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na dzień 30 czerwca 2019 roku roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-07-15 06:30
Zawora Marek
51.5KB
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 25 kwietnia 
2019 r. Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 25 kwietnia 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4687
19-03-28 11:22
Zawora Marek
107KB

Redakcja strony: Piecza zastępczaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1818

Realizacja: IntraCOM.pl