Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Bezdomność

Problematyka bezdomności dotyczy nie tylko jednostki nim dotkniętej. To również problem społeczeństwa, którego jest członkiem. Ograniczenie zjawisk i łagodzenie jego skutków jest obowiązkiem każdego samorządu gminy. Ze względu na wieloobszarowy charakter zjawiska wspieranie osób bezdomnych jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Każdy samorząd wykorzystując ustawowe instrumenty pomocy społecznej równocześnie poszukuje nowych i bardziej skutecznych rozwiązań ich sytuacji, ale też i tańszych z punktu widzenia budżetu i finansów gminy. Działania w tym kierunku są realizowane w strategiach i programach walki z bezdomnością, a także w zawiązywanych w tym celu partnerstwach między organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów bezdomności.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, który ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność przede wszystkim podmiotów uprawnionych, działających w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.).

Redakcja strony: BezdomnośćRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1978

Realizacja: IntraCOM.pl