Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Tłumacz języka migowego

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych Klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych - Oddziału Śląskiego.

We wtorki w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w piątki od 10.00 do 14.00, w Biurze Obsługi Klienta, tłumacz języka migowego służy pomocą w załatwieniu spraw osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego w innym dniu.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 • e-mailem - pisząc na adres
 • faksem - na numer 32 20-77-792
 • za pomocą SMS - na numer: 881 926 349
 • poprzez czat (okienko czatu znajduje się w prawym dolnym rogu strony zakładki Kontakt na stronie internetowej Urzędu)
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu

Tłumacz w Bielsku-Białej i Częstochowie

Klienci Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego chcący załatwić swoje sprawy w budynku w Bielsku-Białej lub Częstochowie mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego on-line:

we wtorki, w godzinach 12:00 - 15:30

w piątki, w godzinach 10:00 - 14:00

W trakcie trwania dyżuru tłumacza języka migowego w budynku Urzędu w Katowicach istnieje możliwość nawiązania kontaktu z tłumaczem za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Urzędu w Bielsku-Białej lub Częstochowie, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Urzędu.

Istnieje również możliwość wcześniejszego zapowiedzenia potrzeby skorzystania z usługi tłumacza on-line za pomocą wyżej wymienionych sposobów.

 INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Można tego dokonać za pomocą wymienionych powyżej sposobów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Redakcja strony: Tłumacz języka migowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5620

Realizacja: IntraCOM.pl