Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Mienie zabużańskie

Podstawę prawną ubiegania się o potwierdzenie prawa do rekompensaty, o której wyżej mowa stanowią przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1090). 

Ww. ustawa określa zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., dokonanego na podstawie:

 1. układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Białoruskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium B.S.R.R. i ludności białoruskiej z terytorium Polski,
 2. układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski,
 3. układu z dnia 22 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Litewskiej SRR dotyczącym ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej S.R.R i ludności litewskiej z terytorium Polski,
 4. umowy z dnia 6 lipca 1945 r. między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP i Rządem ZSRR o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej, mieszkających w ZSRR i o ich ewakuacji do Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkających na terytorium Polski i o ich ewakuacji do ZSRR, (art. 1 ust. 1),

a także na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r. (art. 1 ust. 2).

Prawo do rekompensaty przysługuje również osobom, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z umową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych z dnia 15 lutego 1951r.

Ww. ustawa obowiązuje od 7 października 2005 r. Postępowania w sprawach potwierdzania prawa do rekompensaty wszczęte i niezakończone do tego dnia prowadzi się na podstawie jej przepisów.

Właściwość Wojewody Śląskiego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty określa się według:

 1. miejsca zamieszkania na terenie województwa śląskiego wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. ostatniego miejsca zamieszkania na terenie województwa śląskiego osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
 3. miejsca zamieszkania na terenie województwa śląskiego jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
 4. jeżeli wniosek złożono do Wojewody Śląskiego, a nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1 – 3 – (art. 5 ust. 3 ustawy).
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Mienie zabużańskie [ 6 ]
Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
17-03-27 11:00
Iżykowska Katarzyna
31.5KB
Oświadczenie ogólne formularz Oświadczenie ogólne formularz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
17-03-27 11:00
Iżykowska Katarzyna
27.5KB
Oświadczenie o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty Oświadczenie o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
17-03-27 11:00
Iżykowska Katarzyna
30.5KB
Oświadczenie o zamieszkaniu na dzień 1 września 1939r. Oświadczenie o zamieszkaniu na dzień 1 września 1939r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-03-27 11:00
Iżykowska Katarzyna
28KB
Oświadczenie o miejscu lub miejscach zamieszkania Oświadczenie o miejscu lub miejscach zamieszkania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-03-27 11:01
Iżykowska Katarzyna
30.5KB
Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-03-27 11:01
Iżykowska Katarzyna
30.5KB

Redakcja strony: Mienie zabużańskieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2454

Realizacja: IntraCOM.pl