Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2522
Zatrudnienie
410
Zasady naboru
394
Praca w urzędzie
376
Wolne Stanowiska Pracy
326
Praktyki, staże i wolontariat
47
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
25439
Komórki organizacyjne Urzędu
11844
Regulamin organizacyjny
10854
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
10622
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
9703
Statut
7897
Schemat organizacyjny
7513
Państwowa Straż Łowiecka
7333
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6733
Wydział Infrastruktury
6664
Państwowa Straż Rybacka
6412
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6247
Wydział Nadzoru Prawnego
5222
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
4954
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
4672
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4521
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
4490
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4285
Wydział Zdrowia
3877
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3726
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3179
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3157
Wydział Kontroli
3086
Ustawa
3030
Biuro Administracyjne
3007
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
2981
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
2963
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
2920
Biuro Wojewody
2850
Wydział Finansów i Budżetu
2728
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2578
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2577
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2511
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2262
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2102
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2082
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2076
Zespół Audytu Wewnętrznego
2073
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2070
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
1992
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1983
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1956
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1935
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1870
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
1844
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1831
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1803
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
1788
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
1746
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1742
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1741
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1735
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1711
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1677
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1673
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1660
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1656
Zadania Wydzialu
1652
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1631
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1629
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1604
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1593
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1564
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1557
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1554
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1551
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1515
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1464
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1461
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1444
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1438
Biuro Budżetowo-Księgowe
1432
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1426
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1421
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1416
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1414
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1397
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1392
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1373
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1337
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1332
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1328
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1323
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1320
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1295
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1288
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1285
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1273
Kancelaria Tajna
1265
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1261
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1254
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1243
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1238
Oddział Komunikacji Społecznej
1238
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1235
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1205
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1200
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1196
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1194
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1183
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1179
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1170
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1161
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1154
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1122
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1108
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1107
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1079
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1074
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1069
Oddział Kancelarii - BOIII
1069
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1055
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1025
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
1011
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1004
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
981
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
PS XI
923
921
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
879
Oddział Księgowości BK / II
835
Oddział Budżetowy BK / I
821
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
704
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
641
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
632
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
579
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
570
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
547
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
534
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
507
Sekretariat
505
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
499
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
482
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
459
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
435
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
402
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Inspektor Ochrony Danych
348
Radca Generalny - BDVI
211
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
207
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
193
Zadania Wydziału
179
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
59793
Załatw sprawę
59251
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
13445
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8128
Wydział Finansów i Budżetu
5201
Wydział Zdrowia
5004
Wydział Infrastruktury
4827
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3590
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3580
Biuro Administracyjne
3492
Wydzial Nadzoru Prawnego
3267
Biuro Wojewody
2942
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2754
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2519
Wydział Kontroli
2112
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
21403
Akty prawne Wojewody
20993
Wojewoda
18941
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
17997
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
14775
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
7203
Zarządzenia
6730
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
5675
Rozstrzygnięcia nadzorcze
4492
Obwieszczenia
4427
Rzecznik Prasowy Wojewody
2927
Pełnomocnicy Wojewody
2289
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1578
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1431
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1164
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1078
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
989
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
760
Rozporządzenia
652
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
404
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
354
Inspektor Ochrony Danych
332
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
284

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
5657
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2492
Bezpieczeństwo Publiczne
2192
Sprawy Obronne
2076
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1909
Projekty unijne
577
EUROBALTIC II
406
WYDOBEZIMAS
404
RIMADIMA
379
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
300
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2761
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
368

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
10572

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
7463
Pozwolenia na budowę
4241
Zgłoszenie robót budowlanych
4003
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2516
2015
1728
Pozwolenia na rozbiórkę
1544
2016
1288
2017
1271
2018
903
2019
350
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
9309

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
5947
Pomoc publiczna
4882
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4237
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
2530
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
2153
Karty Informacyjne
2037
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1338
Budżet Wojewody Śląskiego
567
Dług publiczny
274
Jednostkowe sprawozdania finansowe
214
Łączne sprawozdania finansowe
184
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
11548
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
742

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
15440
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
13666
Administracja niezespolona
1461
Jednostki podległe
438
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
9624
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
7354
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3400
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
699
Akty prawne
506
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
6960
Wyniki kontroli
3898
Plan kontroli
2360
Co można załatwić?
1533
Skargi i wnioski
1380
Zadania
326
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
26084
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16362
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
5223
Godziny otwarcia Urzędu
3936
Profil zaufany
1284

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
7121
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2682639
Strona główna BIP
326072
Poprzednia wersja
35271
Wyniki wyszukiwania
22421
Brak strony
7458
Mapa witryny BIP
6514
Jak korzystać z BIP?
5481
Redakcja BIP
5080
Jak szukać?
4020
Polityka prywatności
3219
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2598
Statystyka strony
2205
Zastrzeżenia prawne
2039
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1618
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1614
Państwowa Straż Rybacka
1554
Wydział Nadzoru Prawnego
1551
Wydział Infrastruktury
1536
Biuro Wojewody
1451
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1442
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1433
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1427
Wydział Zdrowia
1426
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1410
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1382
Biuro Administracyjne
1369
Zespół Audytu Wewnętrznego
1369
Państwowa Straż Łowiecka
1342
Wydział Finansów i Budżetu
1302
Wydział Kontroli
1246
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1193
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1189
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
34077
Plany kontroli
22615
Kontrole zewnętrzne
11346
Wydział Kontroli
9055
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
8450
Plan kontroli na 2018 r.
8435
Plan kontroli na 2017 r.
7992
Plan kontroli na 2019 r.
6584
Kontrole administracji samorządowej
6012
Plan kontroli na 2016 r.
5497
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3968
Wydział Zdrowia
3778
Kontrole administracji zespolonej
3711
Wydział Infrastruktury
3488
Regulamin kontroli
3181
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3093
Plan kontroli na 2015 r.
3034
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2884
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2763
Kontrole - 2017 rok
2509
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2371
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2364
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2284
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2109
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2009
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1791
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1759
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1744
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1739
Kontrole - 2016 rok
1580
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1461
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1454
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1439
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1413
Kontrole - 2017 rok
1352
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1352
Kontrole - 2018 rok
1303
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1222
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1082
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1057
Kontrole wewnętrzne
1033
Rok 2017
1006
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
998
Kontrole - rok 2017
989
Kontrole administracji niezespolonej
974
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
965
Kontrole - 2016 rok
870
Kontrole - 2015 rok
858
Kontrole - 2018 rok
818
Kontrole - rok 2016
722
Kontrole - 2015 rok
718
Rok 2015
659
Kontrole - rok 2015
650
Rok 2016
620
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
604
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
459
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
433
Kontrole - 2019 rok
371
Raporty działalności kontrolnych
309
Plan kontroli na 2014r.
306
Rok 2018
280
Kontrole - 2019 rok
260
Kontrole-rok 2018
250
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
215
Rok 2019
198
Kontrole - rok 2019
85
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
7857
Dostęp do informacji publicznej
2325
Dokumenty wyłączone z jawności
1439
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1140
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
900

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
10841
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
4226
Ogłoszenia
1726
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1160

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
5211
Mienie zabużańskie
1

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
262

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
22823
Obwieszczenia - 2018 rok
8309
Ogłoszenia - 2018 rok
5227
Obwieszczenia - 2019 rok
4190
Obwieszczenia - 2016/2017
3977
Ogłoszenia - 2016/2017
3009
Ogłoszenia
2499
Ogłoszenia - 2019 rok
2155
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1345
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1093

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
79189
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
10688
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
2935
Placówki pomocy społecznej
2562
Programy pomocowe
2480
Piecza zastępcza
1884
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1599
Bezdomność
1526
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1517
Urzędy pracy
1233
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
1122
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
688
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
377
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
298
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
272
Centra opiekuńczo-mieszkalne
144
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
33
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
381451
Praca ŚUW
134728
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
12842
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
8572
Wyniki naborów
1991
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1014
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1001
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
183
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
163

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4053
Informacja o zgromadzeniach
1559
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1433
Podstawa prawna
1233
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1030

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2080
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
891
Dane kontaktowe
816
Podstawa prawna
811

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
3519
Staże zawodowe
2373
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1568
Praktyki
1498
Wolontariat w Urzędzie
1147

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
7853
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1813
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1289
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1191
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
517
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
297
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
10688
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
10467
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
8505
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6966
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1834
Wydział Infrastruktury
1807
Biuro Wojewody
1637
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Analizy skarg i wniosków
1477
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1459
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1280
Womp
619
Wydział Kontroli
469
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
10779
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8570
Aktywna tablica
7654
Fundusz Dróg Samorządowych
5000
III edycja programu 2017-2018
3367
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2268
IV edycja programu 2018 - 2019
2006
II edycja programu 2016-2017
1341
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1200
Posilek w domu i w szkole
1032
I edycja programu 2015-2016
733
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
398
Program wojewody
9
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
7868
Skargi i wnioski
3484
Petycje
1813

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4830
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
3132

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
13582

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
9493

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2721
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
6230
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
4334
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2792
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1797
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1692
Realizacja Programu HIV/AIDS
1349
Program Zdrowia
622
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2205

Realizacja: IntraCOM.pl