Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2307
Zatrudnienie
369
Zasady naboru
354
Praca w urzędzie
336
Wolne Stanowiska Pracy
297
Praktyki, staże i wolontariat
46
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
23717
Komórki organizacyjne Urzędu
11019
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
10287
Regulamin organizacyjny
10215
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
9004
Statut
7275
Państwowa Straż Łowiecka
7161
Schemat organizacyjny
6976
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6344
Wydział Infrastruktury
6291
Państwowa Straż Rybacka
6205
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5959
Wydział Nadzoru Prawnego
4878
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
4561
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
4294
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4274
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
3995
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
3957
Wydział Zdrowia
3540
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3484
Ustawa
3030
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
2975
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2896
Wydział Kontroli
2890
Biuro Administracyjne
2778
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
2736
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
2681
Biuro Wojewody
2667
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
2578
Wydział Finansów i Budżetu
2521
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2420
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2359
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2251
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2076
Zespół Audytu Wewnętrznego
1934
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1930
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
1910
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1880
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
1833
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1818
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1754
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1749
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1749
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1693
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
1676
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1657
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
1628
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1614
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
1610
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1608
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1599
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1564
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1563
Zadania Wydzialu
1548
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1541
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1537
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1521
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1504
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1481
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1477
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1476
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1456
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1456
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1435
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1432
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1393
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1365
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1362
Biuro Budżetowo-Księgowe
1354
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1344
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1343
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1337
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1314
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1308
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1305
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
1305
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1297
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1285
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1261
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1257
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1243
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1243
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1233
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1233
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1216
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1204
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1198
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1189
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Kancelaria Tajna
1178
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1177
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1163
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1161
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1154
Oddział Komunikacji Społecznej
1149
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1147
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1146
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1128
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1115
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1113
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1106
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1106
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1096
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1075
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1070
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1067
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1035
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1029
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1016
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1009
Oddział Kancelarii - BOIII
1004
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1001
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
967
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
964
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
913
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
898
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
884
PS XI
856
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
825
815
Oddział Księgowości BK / II
771
Oddział Budżetowy BK / I
762
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
597
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
584
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
522
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
519
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
487
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
479
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
462
Sekretariat
454
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
454
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
438
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
413
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
392
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
369
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
341
Inspektor Ochrony Danych
253
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
98
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
94
Zadania Wydziału
91
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
59034
Załatw sprawę
58239
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
12904
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7868
Wydział Finansów i Budżetu
5023
Wydział Infrastruktury
4630
Wydział Zdrowia
4609
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3395
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3380
Biuro Administracyjne
3324
Wydzial Nadzoru Prawnego
3065
Biuro Wojewody
2788
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2598
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2312
Wydział Kontroli
2003
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
20609
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
20043
Wojewoda
17573
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
16407
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
12889
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
6746
Zarządzenia
6213
Obwieszczenia
4194
Rozstrzygnięcia nadzorcze
4053
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
2654
Rzecznik Prasowy Wojewody
2591
Pełnomocnicy Wojewody
2108
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1457
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1293
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1064
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
989
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
853
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
650
Rozporządzenia
407
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
345
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
315
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
251
Inspektor Ochrony Danych
199

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
5298
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2366
Bezpieczeństwo Publiczne
2059
Sprawy Obronne
1942
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1780
Projekty unijne
511
EUROBALTIC II
366
WYDOBEZIMAS
365
RIMADIMA
345
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
266
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2542
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
319

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
9945

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
6979
Pozwolenia na budowę
3970
Zgłoszenie robót budowlanych
3642
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2343
2015
1681
Pozwolenia na rozbiórkę
1404
2016
1220
2017
1196
2018
822
2019
179
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
8711

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
5531
Pomoc publiczna
4620
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4043
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
2307
Karty Informacyjne
1902
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
1842
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1246
Budżet Wojewody Śląskiego
495
Dług publiczny
250
Jednostkowe sprawozdania finansowe
92
Łączne sprawozdania finansowe
89
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
10491
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
659

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
14444
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
12967
Administracja niezespolona
1328
Jednostki podległe
388
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
8959
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
6897
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3180
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
645
Akty prawne
469
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
6552
Wyniki kontroli
3610
Plan kontroli
2167
Co można załatwić?
1424
Skargi i wnioski
1271
Zadania
284
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
24247
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16007
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
4893
Godziny otwarcia Urzędu
3669
Profil zaufany
1205

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
6589
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2307828
Strona główna BIP
301206
Poprzednia wersja
30116
Wyniki wyszukiwania
20910
Mapa witryny BIP
6126
Brak strony
5992
Jak korzystać z BIP?
5182
Redakcja BIP
4793
Jak szukać?
3756
Polityka prywatności
2917
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2258
Statystyka strony
2051
Zastrzeżenia prawne
1885
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1582
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1488
Państwowa Straż Rybacka
1463
Wydział Infrastruktury
1436
Wydział Nadzoru Prawnego
1429
Biuro Wojewody
1362
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1353
Wydział Zdrowia
1333
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1326
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1312
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1306
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1299
Zespół Audytu Wewnętrznego
1266
Biuro Administracyjne
1256
Państwowa Straż Łowiecka
1253
Wydział Finansów i Budżetu
1213
Wydział Kontroli
1143
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1105
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1093
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
32483
Plany kontroli
21926
Kontrole zewnętrzne
10704
Wydział Kontroli
8505
Plan kontroli na 2018 r.
8089
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
7951
Plan kontroli na 2017 r.
7839
Kontrole administracji samorządowej
5636
Plan kontroli na 2019 r.
5432
Plan kontroli na 2016 r.
5366
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3699
Wydział Zdrowia
3562
Kontrole administracji zespolonej
3525
Wydział Infrastruktury
3143
Regulamin kontroli
2970
Plan kontroli na 2015 r.
2914
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2901
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2634
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2385
Kontrole - 2017 rok
2332
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2261
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2233
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2142
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1977
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1823
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1691
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1622
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1604
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1603
Kontrole - 2016 rok
1466
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1369
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1365
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1346
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1271
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1263
Kontrole - 2017 rok
1261
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1137
Kontrole - 2018 rok
1012
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
947
Kontrole wewnętrzne
923
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
913
Rok 2017
912
Kontrole - rok 2017
899
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
878
Kontrole administracji niezespolonej
855
Kontrole - 2016 rok
796
Kontrole - 2015 rok
780
Kontrole - 2018 rok
706
Kontrole - 2015 rok
656
Kontrole - rok 2016
613
Rok 2015
590
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
578
Kontrole - rok 2015
575
Rok 2016
540
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
463
Plan kontroli na 2014r.
276
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
274
Raporty działalności kontrolnych
273
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
240
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
199
Kontrole - 2019 rok
190
Rok 2018
179
Kontrole-rok 2018
165
Rok 2019
110
Kontrole - 2019 rok
84
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
7368
Dostęp do informacji publicznej
2173
Dokumenty wyłączone z jawności
1325
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1035
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
774

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
9931
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
3417
Ogłoszenia
1595
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
995

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
4847
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
20852
Obwieszczenia - 2018 rok
7981
Ogłoszenia - 2018 rok
4840
Obwieszczenia - 2016/2017
3767
Ogłoszenia - 2016/2017
2881
Obwieszczenia - 2019 rok
2471
Ogłoszenia
2193
Ogłoszenia - 2019 rok
1322
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1189
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
994

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
69906
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
9827
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
2787
Placówki pomocy społecznej
2348
Programy pomocowe
2304
Piecza zastępcza
1725
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1518
Bezdomność
1411
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1392
Urzędy pracy
1131
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
1034
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
373
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
337
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
188
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
114
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
343130
Praca ŚUW
121040
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
11366
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7832
Wyniki naborów
1739
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
870
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
745
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
124

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3773
Informacja o zgromadzeniach
1439
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1328
Podstawa prawna
1144
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
942

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1860
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
790
Dane kontaktowe
734
Podstawa prawna
707

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
3112
Staże zawodowe
2110
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1388
Praktyki
1321
Wolontariat w Urzędzie
995

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
7181
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1710
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1095
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
874
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
430
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
194
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
9906
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
9665
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
8023
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6438
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1691
Wydział Infrastruktury
1668
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Biuro Wojewody
1507
Analizy skarg i wniosków
1367
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1341
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1184
Womp
539
Wydział Kontroli
433
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
9388
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8281
Aktywna tablica
6299
III edycja programu 2017-2018
3259
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2077
Fundusz Dróg Samorządowych
2043
IV edycja programu 2018 - 2019
1593
II edycja programu 2016-2017
1225
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1106
I edycja programu 2015-2016
660
Posilek w domu i w szkole
539
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
III edycja 2017-2018
1
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
7475
Skargi i wnioski
3276
Petycje
1606

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4587
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
2833

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
12775

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
8341

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2648
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
5896
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
4036
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2582
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1651
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1606
Realizacja Programu HIV/AIDS
1265
Program Zdrowia
575
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2051

Realizacja: IntraCOM.pl