Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
1155
Zatrudnienie
186
Zasady naboru
163
Praca w urzędzie
155
Wolne Stanowiska Pracy
130
Praktyki, staże i wolontariat
17
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
13798
Regulamin organizacyjny
6244
Komórki organizacyjne Urzędu
5868
Państwowa Straż Łowiecka
5567
Państwowa Straż Rybacka
4494
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych BOV
4267
Statut
4092
Schemat organizacyjny
3870
Ustawa
3030
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2676
Wydział Infrastruktury
2626
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2550
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
2532
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1802
Wydzial Polityki Społecznej
1753
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1726
Wydział Nadzoru Prawnego
1610
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1532
Wydział Zdrowia
1528
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
1504
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1432
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1419
Biuro Administracyjne
1396
Wydział Kontroli
1335
Biuro Wojewody
1310
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
1221
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1177
Wydział Finansów i Budżetu
1130
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PS IX
1102
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
1082
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
1069
Zespół Audytu Wewnętrznego
1029
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
997
Akty prawne i ustawy dot. BIP
993
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
981
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
941
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
863
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
858
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
840
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
833
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
813
Oddział Polityki Zdrowotnej
807
Biuro Budżetowo-Księgowe
784
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
777
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
769
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOIII
766
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
765
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
758
Oddział Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
757
Oddział Kancelarii - BOII
756
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
744
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
738
Zadania Wydzialu
735
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOVIII
732
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
728
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
725
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
723
Oddział Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
717
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
717
Oddział Komunikacji Społecznej
713
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
713
Oddział do spraw Kadr - BOIV
710
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
710
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
709
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
703
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
699
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
694
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PS X,
694
Oddział Spraw Obronnych - ZKV
693
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
692
Oddział Nadzoru
691
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
683
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
683
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
682
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
672
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
666
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
664
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
657
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
652
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
647
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
646
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
645
Oddział Do Spraw Poligrafii
640
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
637
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
633
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
631
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
626
Oddział Do Spraw Transportu
625
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
625
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
623
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
620
Oddział Do Spraw Logistyki
619
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
616
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
616
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
614
Oddział Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
613
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
613
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
611
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
607
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
605
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
601
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
598
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOIX
593
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
591
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
588
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
581
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
580
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOXI
580
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
579
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
579
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
578
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
576
Kancelaria Tajna
575
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
572
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXVI
569
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
567
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
562
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
560
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
554
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
554
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
552
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obslugi klienta - BOXIII
551
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
548
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
545
Oddział do spraw Dochodów Budżetowych - BOVII
528
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
521
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
518
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
516
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
515
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
511
Oddział Budżetowy BK / I
505
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
496
Oddział Księgowości BK / II
488
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
460
Oddział do Spraw Budżetowych - BOI
430
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXV
406
Oddział do spraw Księgowości - BOVI
406
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
388
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXIV
382
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOXII
376
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOX
367
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
253
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
233
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
216
Radca Generalny - BDVI
211
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
210
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
205
Sekretariat
204
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
195
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
194
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
192
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
170
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
168
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych
166
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
162
Radca Generalny - BDVII
158
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
103
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXVIII
28
Oddział do spraw Wynagrodzeń - BOXVII
27
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
53425
Załatw sprawę
52241
Wydział Polityki Społecznej
8721
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
5943
Wydział Finansów i Budżetu
3625
Wydział Infrastruktury
3502
Wydział Zdrowia
2864
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2425
Biuro Administracyjne
2337
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2074
Wydzial Nadzoru Prawnego
1798
Biuro Wojewody
1783
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1351
Wydział Kontroli
1267
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1236
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
18333
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
11307
Wojewoda
10084
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
4408
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
3942
Rozstrzygnięcia nadzorcze
2068
Obwieszczenia
1748
Zarządzenia
1589
Pełnomocnicy Wojewody
1177
Rzecznik Prasowy Wojewody
1059
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
724
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
635
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
369
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
165
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
156
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
151
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
96
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
9

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
2957
Bezpieczeństwo Publiczne
1114
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
1075
Sprawy Obronne
1005
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
908
Projekty unijne
261
WYDOBEZIMAS
187
RIMADIMA
162
EUROBALTIC II
156
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
60
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1377
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
143

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
6136

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
3795
Pozwolenia na budowę
1822
Zgłoszenie robót budowlanych
1443
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
1227
2015
1223
Pozwolenia na rozbiórkę
712
2016
680
2017
536
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
4747

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc publiczna
3077
Budżet i finanse publiczne
3056
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3044
Karty Informacyjne
1156
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
706
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
632
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
316
Budżet Wojewody Śląskiego
144
Dług publiczny
102
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
5579
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
381

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
8538
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
8624
Administracja niezespolona
537
Jednostki podległe
176
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
4836
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
4136
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1683
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
402
Akty prawne
250
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
3835
Wyniki kontroli
1995
Plan kontroli
999
Co można załatwić?
807
Skargi i wnioski
719
Zadania
107
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
15191
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
14404
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
2681
Godziny otwarcia Urzędu
2287
Profil zaufany
494

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
3780
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
696485
Strona główna BIP
174239
Poprzednia wersja
14591
Wyniki wyszukiwania
11544
Mapa witryny BIP
3841
Jak korzystać z BIP?
3265
Redakcja BIP
3070
Brak strony
2275
Jak szukać?
2046
Polityka prywatności
1275
Statystyka strony
1146
Zastrzeżenia prawne
1007
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
861
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
755
Wydział Polityki Społecznej
724
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
715
Państwowa Straż Rybacka
663
Wydział Nadzoru Prawnego
655
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
651
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
647
Wydział Zdrowia
636
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
630
Biuro Wojewody
626
Państwowa Straż Łowiecka
621
Zespół Audytu Wewnętrznego
618
Wydział Infrastruktury
607
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
604
Biuro Administracyjne
594
Wydział Finansów i Budżetu
588
Wydział Kontroli
583
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
572
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
564
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Jak szukać?
1
Statystyka strony
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
17281
Plany kontroli
10489
Kontrole zewnętrzne
5838
Plan kontroli na 2017 r.
4897
Wydział Kontroli
4725
Plan kontroli na 2016 r.
4497
Wydział Polityki Społecznej
3869
Kontrole administracji samorządowej
3136
Kontrole administracji zespolonej
2265
Wydział Zdrowia
2206
Plan kontroli na 2015 r.
2080
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
2040
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
1653
Regulamin kontroli
1541
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
1484
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1442
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1410
Wydział Infrastruktury
1382
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1226
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
1051
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
960
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
852
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
773
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
751
Kontrole tłumaczy przysięgłych
750
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
714
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
708
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
578
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
570
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
554
Kontrole - 2016 rok
484
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
426
Kontrole - 2017 rok
416
Kontrole - 2017 rok
345
Kontrole - 2016 rok
236
Kontrole - 2015 rok
230
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
220
Kontrole administracji niezespolonej
211
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
196
Kontrole - rok 2017
187
Kontrole - 2015 rok
172
Kontrole wewnętrzne
166
Raporty działalności kontrolnych
125
Kontrole - rok 2016
121
Kontrole - rok 2015
104
Plan kontroli na 2014r.
99
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
97
Rok 2017
85
Rok 2016
76
Rok 2015
68
dzialalnosc kontrolna 2015
35

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
4134
Dostęp do informacji publicznej
1158
Dokumenty wyłączone z jawności
680
Akty prawne i ustawy dot. BIP
364
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
250

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4603
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
1007
Ogłoszenia
708
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
123

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
2637
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
9466
Obwieszczenia
1008
Ogłoszenia 2016/2017
850
Ogłoszenia
258
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
246
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia z 2017 roku
178

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
13401
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
4943
Placówki pomocy społecznej
1050
Programy pomocowe
972
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
898
Piecza zastępcza
836
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
662
Bezdomność
629
Urzędy pracy
543
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
509
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
362
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
305
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
2039

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
168960
Praca ŚUW
58230
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
6304
Wzory oświadczeń
4146
Wyniki naborów
1536

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2066
Informacja o zgromadzeniach
817
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
748
Podstawa prawna
577
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
485

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
450
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
161
Podstawa prawna
148
Dane kontaktowe
130

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
417
Staże zawodowe
359
Praktyki
187
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
177
Wolontariat w Urzędzie
112

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
3804
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1205
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
342
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
217
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
6648
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
5067
Wykaz Oddziałów Szpitalnych Pierwszego Wyboru
2675

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
5072
Wydział Polityki Społecznej
2560
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
992
Wydział Infrastruktury
844
Biuro Wojewody
773
Analizy skarg i wniosków
756
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
714
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
694
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
594
Wydział Kontroli
257
Womp
55
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
4672
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
4390
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
605
III edycja programu 2017-2018
602
II edycja programu 2016-2017
506
Aktywna tablica
166
I edycja programu 2015-2016
133
Program wojewody
9
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
5142
Skargi i wnioski
1991
Petycje
864

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
2986
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
1443

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
8039

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
1991

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2155
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
3625
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
1998
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
955
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
907
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
818
Realizacja Programu HIV/AIDS
743
Program Zdrowia
343
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1146

Realizacja: IntraCOM.pl