Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
1337
Zatrudnienie
206
Zasady naboru
182
Praca w urzędzie
173
Wolne Stanowiska Pracy
156
Praktyki, staże i wolontariat
21
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
15469
Regulamin organizacyjny
6983
Komórki organizacyjne Urzędu
6623
Państwowa Straż Łowiecka
6072
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
5974
Państwowa Straż Rybacka
4883
Statut
4720
Schemat organizacyjny
4321
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3853
Wydział Infrastruktury
3597
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3585
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
3338
Ustawa
3030
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
2352
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
2316
Wydział Nadzoru Prawnego
2299
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
2211
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2088
Wydzial Polityki Społecznej
1983
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1959
Wydział Zdrowia
1771
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
1661
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1622
Biuro Administracyjne
1582
Wydział Kontroli
1555
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PS IX
1501
Biuro Wojewody
1486
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
1354
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
1339
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
1325
Wydział Finansów i Budżetu
1320
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1282
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
1157
Zespół Audytu Wewnętrznego
1148
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1128
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1079
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1030
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
1011
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
981
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
980
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
976
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
938
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
931
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
902
Oddział Polityki Zdrowotnej
902
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
893
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
885
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
875
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
873
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
872
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
869
Biuro Budżetowo-Księgowe
855
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
846
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
841
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
838
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
838
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
837
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
834
Zadania Wydzialu
834
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
833
Oddział Nadzoru
832
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
830
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
820
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
817
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
816
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
814
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
811
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
811
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
807
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
789
Oddział Komunikacji Społecznej
782
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
778
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PS X,
773
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
771
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
770
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
768
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
765
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
762
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
762
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
753
Oddział Do Spraw Poligrafii
753
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
749
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
749
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
748
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
745
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
740
Oddział Do Spraw Transportu
738
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
731
Oddział Do Spraw Logistyki
730
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
729
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
724
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
722
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
719
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
712
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
710
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
709
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
708
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
707
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
706
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
698
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
696
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
692
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
689
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
684
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
681
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
678
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
677
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
675
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
673
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
662
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
657
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
655
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
655
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
655
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
651
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
650
Kancelaria Tajna
649
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
648
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
644
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
640
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
637
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
628
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
617
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
613
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
610
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
609
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
608
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
605
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
604
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
604
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
593
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
550
Oddział Budżetowy BK / I
534
Oddział Księgowości BK / II
516
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
514
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
491
Oddział Kancelarii - BOIII
488
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
477
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
453
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
436
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
398
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
307
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
300
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
287
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
278
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
267
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych
265
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
263
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
245
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
240
Sekretariat
232
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
227
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
220
Radca Generalny - BDVI
211
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
202
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
184
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
107
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
54513
Załatw sprawę
53077
Wydział Polityki Społecznej
9714
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6473
Wydział Finansów i Budżetu
4016
Wydział Infrastruktury
3651
Wydział Zdrowia
3420
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2547
Biuro Administracyjne
2478
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2410
Wydzial Nadzoru Prawnego
2127
Biuro Wojewody
1955
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1534
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1371
Wydział Kontroli
1370
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
18677
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
12889
Wojewoda
11209
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
7027
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
4623
Obwieszczenia
2436
Rozstrzygnięcia nadzorcze
2383
Zarządzenia
2351
Pełnomocnicy Wojewody
1300
Rzecznik Prasowy Wojewody
1288
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
822
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
701
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
482
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
345
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
183
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
177
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
174
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
117
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
91
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
32

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
3357
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
1404
Bezpieczeństwo Publiczne
1258
Sprawy Obronne
1136
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1034
Projekty unijne
284
WYDOBEZIMAS
207
RIMADIMA
185
EUROBALTIC II
178
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
77
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1554
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
167

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
6732

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
4323
Pozwolenia na budowę
2391
Zgłoszenie robót budowlanych
1911
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
1369
2015
1294
Pozwolenia na rozbiórkę
798
2016
760
2017
687
2018
16
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
5294

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
3501
Pomoc publiczna
3438
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3191
Karty Informacyjne
1248
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
944
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
741
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
589
Budżet Wojewody Śląskiego
167
Dług publiczny
108
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
6190
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
405

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
9412
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
9362
Administracja niezespolona
760
Jednostki podległe
203
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
5503
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
4562
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1901
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
422
Akty prawne
280
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
4209
Wyniki kontroli
2396
Plan kontroli
1318
Co można załatwić?
874
Skargi i wnioski
785
Zadania
122
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
16560
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
14653
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
2982
Godziny otwarcia Urzędu
2457
Profil zaufany
579

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
4271
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
898805
Strona główna BIP
195055
Poprzednia wersja
15582
Wyniki wyszukiwania
12869
Mapa witryny BIP
4178
Jak korzystać z BIP?
3562
Redakcja BIP
3348
Brak strony
2547
Jak szukać?
2304
Polityka prywatności
1433
Statystyka strony
1268
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1181
Zastrzeżenia prawne
1155
Wydział Polityki Społecznej
881
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
849
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
812
Państwowa Straż Rybacka
779
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
749
Wydział Nadzoru Prawnego
749
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
741
Wydział Zdrowia
737
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
732
Zespół Audytu Wewnętrznego
723
Biuro Wojewody
713
Wydział Infrastruktury
708
Państwowa Straż Łowiecka
697
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
696
Wydział Finansów i Budżetu
693
Biuro Administracyjne
679
Wydział Kontroli
646
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
643
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
631
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
20931
Plany kontroli
13806
Kontrole zewnętrzne
6782
Plan kontroli na 2017 r.
6229
Wydział Kontroli
5330
Wydział Polityki Społecznej
4810
Plan kontroli na 2016 r.
4643
Kontrole administracji samorządowej
3541
Kontrole administracji zespolonej
2463
Wydział Zdrowia
2431
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
2294
Plan kontroli na 2015 r.
2204
Regulamin kontroli
1841
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1812
Wydział Infrastruktury
1807
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
1724
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
1666
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1538
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
1397
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1356
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1058
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
985
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
961
Kontrole - 2017 rok
947
Kontrole tłumaczy przysięgłych
856
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
846
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
845
Kontrole - 2016 rok
832
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
830
Plan kontroli na 2018 r.
827
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
826
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
736
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
655
Kontrole - 2017 rok
556
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
482
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
398
Kontrole - 2015 rok
321
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
312
Kontrole - 2016 rok
301
Kontrole administracji niezespolonej
297
Kontrole - rok 2017
272
Kontrole wewnętrzne
251
Kontrole - 2015 rok
233
Rok 2017
209
Kontrole - rok 2016
186
Kontrole - rok 2015
183
Rok 2015
155
Raporty działalności kontrolnych
134
Rok 2016
132
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
120
Plan kontroli na 2014r.
118
dzialalnosc kontrolna 2015
35

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
4620
Dostęp do informacji publicznej
1381
Dokumenty wyłączone z jawności
766
Akty prawne i ustawy dot. BIP
481
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
315

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
5485
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
1176
Ogłoszenia
871
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
233

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
2919
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
11281
Obwieszczenia - 2016/2017
2134
Ogłoszenia - 2016/2017
1773
Ogłoszenia
456
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
389
Obwieszczenia - 2018 rok
311
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia z 2018 roku
295
Ogłoszenia - 2018 rok
118

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
18803
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
5689
Placówki pomocy społecznej
1189
Programy pomocowe
1116
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
993
Piecza zastępcza
942
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
827
Bezdomność
765
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
677
Urzędy pracy
643
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
582
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
329
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
2313

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
193724
Praca ŚUW
66771
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
7046
Wzory oświadczeń
4659
Wyniki naborów
1559

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2321
Informacja o zgromadzeniach
883
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
841
Podstawa prawna
653
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
532

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
651
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
280
Podstawa prawna
224
Dane kontaktowe
197

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
856
Staże zawodowe
608
Praktyki
328
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
323
Wolontariat w Urzędzie
235

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
4258
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1263
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
580
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
336
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
7387
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
6019
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
5506
Wydział Polityki Społecznej
3413
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1079
Wydział Infrastruktury
982
Biuro Wojewody
898
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
872
Analizy skarg i wniosków
828
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
784
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
663
Wydział Kontroli
280
Womp
130
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
5461
Rozwój regionalny i programy rządowe
5123
III edycja programu 2017-2018
1713
II edycja programu 2016-2017
718
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
678
Aktywna tablica
270
I edycja programu 2015-2016
223
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
III edycja 2017-2018
1
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
5483
Skargi i wnioski
2183
Petycje
967

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
3243
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
1742

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
8691

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
2951

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2228
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
3980
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
2555
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
1344
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1011
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
928
Realizacja Programu HIV/AIDS
808
Program Zdrowia
370
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1268

Realizacja: IntraCOM.pl