Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
3063
Zatrudnienie
537
Zasady naboru
529
Praca w urzędzie
504
Wolne Stanowiska Pracy
434
Praktyki, staże i wolontariat
50
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
30451
Komórki organizacyjne Urzędu
14659
Regulamin organizacyjny
12585
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
12004
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
11961
Statut
9232
Schemat organizacyjny
9192
Państwowa Straż Łowiecka
8007
Wydział Infrastruktury
7943
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7937
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
7471
Państwowa Straż Rybacka
7079
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6615
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
6292
Wydział Nadzoru Prawnego
6228
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
5800
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
5658
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
5069
Wydział Zdrowia
5030
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
4888
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
4475
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
4132
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
4129
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
4124
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
3957
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3866
Wydział Kontroli
3865
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
3847
Biuro Administracyjne
3770
Biuro Wojewody
3615
Wydział Finansów i Budżetu
3499
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
3208
Ustawa
3030
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2859
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2780
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
2668
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
2631
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
2621
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2583
Zespół Audytu Wewnętrznego
2499
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2478
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
2475
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2473
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
2471
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
2363
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
2339
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
2294
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
2279
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
2269
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
2265
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
2236
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
2226
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
2195
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
2190
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
2175
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
2124
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
2122
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
2120
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
2118
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
2098
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
2077
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
2017
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
2003
Zadania Wydzialu
2002
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1994
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1927
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1912
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1847
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1842
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1832
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1828
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1813
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1806
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1766
Biuro Budżetowo-Księgowe
1758
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1746
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1691
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1678
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1672
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1658
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1652
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1629
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1590
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1588
Kancelaria Tajna
1587
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1586
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1582
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1574
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1564
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1541
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1538
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1537
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1522
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1516
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1511
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1509
Oddział Komunikacji Społecznej
1501
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1477
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1470
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
1457
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1430
1421
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1416
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1416
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1397
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1380
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1376
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1333
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1315
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1274
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1247
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1237
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Oddział Kancelarii - BOIII
1220
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1214
Oddzia Transportu BIXIV
1203
1199
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1172
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1153
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
1132
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
PS XI
1053
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
1047
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
1028
Oddział Księgowości BK / II
989
Oddział Budżetowy BK / I
976
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
918
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
782
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
770
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
758
Inspektor Ochrony Danych
711
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
708
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
694
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
667
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
650
Sekretariat
638
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
628
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
612
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
590
Zadania Wydziału
544
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
534
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
474
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
379
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
61873
Załatw sprawę
61772
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
15008
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8977
Wydział Finansów i Budżetu
5671
Wydział Zdrowia
5646
Wydział Infrastruktury
5493
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
4207
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4066
Biuro Administracyjne
3946
Wydzial Nadzoru Prawnego
3878
Biuro Wojewody
3468
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3234
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
3048
Wydział Kontroli
2450
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
25593
Wojewoda
23483
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
23143
Akty prawne Wojewody
22852
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
21793
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
19960
Rozstrzygniecia nadzorcze 2020
12013
Zarządzenia
10253
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
9591
Rozstrzygnięcia nadzorcze
5847
Obwieszczenia
5672
Rzecznik Prasowy Wojewody
4735
Pełnomocnicy Wojewody
2818
Rozporządzenia
2443
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1941
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1920
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1518
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
1411
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1398
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
1120
Inspektor Ochrony Danych
759
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
562
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
535
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
408
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych
204
rrozstrzygniecia nadzorcze 2020
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3320
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
524
Koordynator ds dostepnosci
1

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
7677
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
6129
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
3202
Bezpieczeństwo Publiczne
2779
Sprawy Obronne
2694
Projekty unijne
783
WYDOBEZIMAS
514
EUROBALTIC II
504
RIMADIMA
489
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
392
WPDNWWE
2
obrona cywilna
1
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
12392

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
9047
Zgłoszenie robót budowlanych
5160
Pozwolenia na budowę
5143
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
3107
Pozwolenia na rozbiórkę
1904
2015
1881
2016
1462
2017
1458
2018
1187
2019
744
2020
429
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
10959

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
7164
Pomoc publiczna
5579
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4695
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
3698
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
3216
Karty Informacyjne
2475
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1615
Budżet Wojewody Śląskiego
742
Jednostkowe sprawozdania finansowe
626
Łączne sprawozdania finansowe
510
Dług publiczny
357
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
14381
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
1074

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
18838
Pliki do pobrania
8

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
12102
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Koordynator ds. dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Koordynator ds. dostępności
267

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
15767
Administracja niezespolona
1833
Jednostki podległe
581
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
8241
Wyniki kontroli
4664
Plan kontroli
3112
Co można załatwić?
1897
Skargi i wnioski
1724
Zadania
419
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
8610
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
4170
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
815
Akty prawne
655
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
8483
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
30872
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
17312
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
6567
Godziny otwarcia Urzędu
4611
Profil zaufany
1556

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
40797
Plany kontroli
27943
Kontrole zewnętrzne
13686
Wydział Kontroli
10450
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
10051
Plan kontroli na 2019 r.
9827
Plan kontroli na 2018 r.
9369
Plan kontroli na 2017 r.
8422
Plan kontroli na 2020 r.
7295
Kontrole administracji samorządowej
7016
Plan kontroli na 2016 r.
5864
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4705
Wydział Zdrowia
4398
Wydział Infrastruktury
4273
Kontrole administracji zespolonej
4202
Regulamin kontroli
3883
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3692
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3614
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
3430
Plan kontroli na 2015 r.
3394
Kontrole - 2017 rok
2927
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2743
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2731
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2714
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2594
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2445
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
2186
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2184
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
2096
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
2087
Kontrole - 2018 rok
2059
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1971
Kontrole - 2016 rok
1933
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1825
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1794
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1778
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1727
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1654
Kontrole - 2017 rok
1651
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1550
Kontrole wewnętrzne
1412
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1361
Kontrole administracji niezespolonej
1350
Kontrole - rok 2017
1338
Rok 2017
1310
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
1302
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
1292
Kontrole - 2018 rok
1156
Kontrole - 2015 rok
1140
Kontrole - 2016 rok
1119
Kontrole - 2019 rok
1073
Kontrole - rok 2016
1019
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
1001
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
995
Kontrole - 2015 rok
964
Kontrole - rok 2015
926
Rok 2015
916
Rok 2016
906
Kontrole - 2019 rok
884
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
874
Rok 2018
595
Kontrole-rok 2018
558
Kontrole Administracji Samorządowej - 2020 rok
538
Rok 2019
491
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
439
Plan kontroli na 2014r.
434
Kontrole - rok 2019
425
Raporty działalności kontrolnych
419
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2020 rok
337
Kontrole administracji zespolonej - 2020 rok
276
Rok 2019
268
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
259
Rok 2020
234
Kontrole - 2020 rok
187
Kontrole - rok 2020
173
2019 r.
144
2020 r.
141
2015 r.
137
2018 r.
126
2016 r.
125
2017 r.
114
Schemat procedury kontroli ośrodka szkolenia oraz ośrodka doskonalenia techniki jazdy
108
Kontrole - 2020 rok
93
Rok 2020
39
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole-rok 2018
2
Kontrole - 2020
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4204069
Strona główna BIP
385426
Poprzednia wersja
45311
Wyniki wyszukiwania
27415
Brak strony
10616
Mapa witryny BIP
7584
Jak korzystać z BIP?
6363
Redakcja BIP
5885
Jak szukać?
4876
Polityka prywatności
4278
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
3553
Statystyka strony
2867
Zastrzeżenia prawne
2476
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2069
Wydział Nadzoru Prawnego
1980
Wydział Infrastruktury
1912
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1866
Państwowa Straż Rybacka
1858
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1790
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1761
Biuro Wojewody
1743
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1721
Biuro Administracyjne
1718
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1714
Wydział Zdrowia
1713
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1695
Zespół Audytu Wewnętrznego
1662
Państwowa Straż Łowiecka
1628
Wydział Finansów i Budżetu
1626
Wydział Kontroli
1554
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1483
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1451
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
240
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
14187
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
6578
Ogłoszenia
2114
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1732

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
6442
Mienie zabużańskie
1

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
9388
Dostęp do informacji publicznej
2793
Dokumenty wyłączone z jawności
1823
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1471
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1230

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
1894

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
30589
Obwieszczenia - 2018 rok
9236
Obwieszczenia - 2019 rok
6429
Ogłoszenia - 2018 rok
6226
Obwieszczenia - 2020 rok
5840
Obwieszczenia - 2016/2017
4588
Ogłoszenia
3578
Ogloszenia - 2020 rok
3461
Ogłoszenia - 2016/2017
3422
Ogłoszenia - 2019 rok
3294
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1771
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1456

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
95568
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
14084
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
3803
Placówki pomocy społecznej
3730
Programy pomocowe
3172
Piecza zastępcza
2336
Bezdomność
1984
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1893
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1843
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1742
Urzędy pracy
1547
Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”
1445
Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.
1147
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
836
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
749
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
707
Centra opiekuńczo-mieszkalne
580
Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.
450
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
417
Fundusz Solidarnościowy 2020
354
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
128
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025
15
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
489707
Praca ŚUW
170670
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
16545
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
11088
Wyniki naborów
2663
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1852
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1496
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
353
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
351

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4994
Informacja o zgromadzeniach
1948
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1914
Podstawa prawna
1487
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1311

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2795
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
1179
Podstawa prawna
1076
Dane kontaktowe
1065

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
4732
Staże zawodowe
3128
Praktyki
2048
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
2022
Wolontariat w Urzędzie
1674

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
9667
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
2109
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1547
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1436
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
770
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
673
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.
345
Ogloszenie wyniku 2020
57
Wynik konkursu 2020
46
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Wyniki konkursu 2020
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2

Dział: Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
12719
Państwowe Ratownictwo Medyczne
12256
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
9885
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
8869
Wydział Infrastruktury
2250
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2248
Biuro Wojewody
2014
Analizy skarg i wniosków
1863
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1801
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1641
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Womp
887
Wydział Kontroli
594
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
13662
Fundusz Dróg Samorządowych
12451
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
9136
Aktywna tablica
8271
III edycja programu 2017-2018
3644
Posilek w domu i w szkole
3094
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2737
IV edycja programu 2018 - 2019
2532
II edycja programu 2016-2017
1655
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
1502
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1471
I edycja programu 2015-2016
983
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
III edycja 2017-2018
1
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
8972
Skargi i wnioski
4108
Petycje
2424

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
5639
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
4032

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
15968

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
14335

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2945
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
7691
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
5398
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
3510
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
2272
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1976
Realizacja Programu HIV/AIDS
1653
Program Zdrowia
777
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2867

Realizacja: IntraCOM.pl