Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2589
Zatrudnienie
417
Zasady naboru
404
Praca w urzędzie
383
Wolne Stanowiska Pracy
333
Praktyki, staże i wolontariat
47
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
26191
Komórki organizacyjne Urzędu
12236
Regulamin organizacyjny
11097
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
10785
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
9951
Statut
8099
Schemat organizacyjny
7766
Państwowa Straż Łowiecka
7414
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6919
Wydział Infrastruktury
6825
Państwowa Straż Rybacka
6498
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6380
Wydział Nadzoru Prawnego
5381
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
5085
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
4857
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
4764
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4636
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4400
Wydział Zdrowia
4044
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3836
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3280
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3256
Wydział Kontroli
3173
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
3114
Biuro Administracyjne
3112
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
3104
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
3094
Ustawa
3030
Biuro Wojewody
2941
Wydział Finansów i Budżetu
2816
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2667
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2663
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2603
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2334
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2194
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2132
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2126
Zespół Audytu Wewnętrznego
2123
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2115
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
2067
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
2060
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
2037
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
2007
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1920
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
1910
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1892
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1851
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
1837
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
1808
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1793
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1790
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1785
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1763
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1734
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1731
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1709
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1708
Zadania Wydzialu
1690
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1687
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1684
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1659
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1659
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1603
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1594
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1593
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1584
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1566
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1517
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1499
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1490
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1481
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1469
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1468
Biuro Budżetowo-Księgowe
1462
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1459
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1454
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1432
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1427
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1398
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1381
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1369
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1358
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1347
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1343
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1325
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1316
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1316
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1315
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1311
Kancelaria Tajna
1297
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1282
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1270
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1270
Oddział Komunikacji Społecznej
1266
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1261
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1245
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1230
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1229
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1223
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1215
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1202
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1196
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1195
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1192
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1136
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1135
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1126
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1116
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1095
Oddział Kancelarii - BOIII
1094
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1084
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1072
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
1057
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1055
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1049
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
993
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
954
PS XI
943
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
905
Oddział Księgowości BK / II
853
Oddział Budżetowy BK / I
842
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
774
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
653
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
651
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
623
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
586
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
566
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
555
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
542
Sekretariat
519
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
515
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
497
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
474
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
465
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
417
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Inspektor Ochrony Danych
384
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
249
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
231
Zadania Wydziału
218
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
60060
Załatw sprawę
59668
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
13683
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8249
Wydział Finansów i Budżetu
5275
Wydział Zdrowia
5067
Wydział Infrastruktury
4924
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3670
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3665
Biuro Administracyjne
3563
Wydzial Nadzoru Prawnego
3345
Biuro Wojewody
3020
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2837
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2598
Wydział Kontroli
2157
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
21855
Akty prawne Wojewody
21147
Wojewoda
19528
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
18577
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
15531
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
7741
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
7361
Zarządzenia
6962
Rozstrzygnięcia nadzorcze
4656
Obwieszczenia
4516
Rzecznik Prasowy Wojewody
3092
Pełnomocnicy Wojewody
2345
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1623
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1486
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1202
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1117
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
1041
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
803
Rozporządzenia
734
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
423
Inspektor Ochrony Danych
388
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
376
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
293

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
5793
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2555
Bezpieczeństwo Publiczne
2255
Sprawy Obronne
2143
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1962
Projekty unijne
605
WYDOBEZIMAS
420
EUROBALTIC II
414
RIMADIMA
387
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
312
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2816
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
384

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
10848

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
7688
Pozwolenia na budowę
4364
Zgłoszenie robót budowlanych
4185
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2606
2015
1746
Pozwolenia na rozbiórkę
1599
2016
1312
2017
1301
2018
938
2019
440
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
9575

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
6109
Pomoc publiczna
4967
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4305
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
2631
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
2297
Karty Informacyjne
2107
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1370
Budżet Wojewody Śląskiego
586
Jednostkowe sprawozdania finansowe
289
Dług publiczny
278
Łączne sprawozdania finansowe
236
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
12028
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
790

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
15807
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
13992
Administracja niezespolona
1515
Jednostki podległe
456
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
9962
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
7563
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3504
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
712
Akty prawne
524
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
7116
Wyniki kontroli
3999
Plan kontroli
2451
Co można załatwić?
1576
Skargi i wnioski
1420
Zadania
332
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
26757
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16488
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
5367
Godziny otwarcia Urzędu
4027
Profil zaufany
1310

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
7299
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2828004
Strona główna BIP
335581
Poprzednia wersja
36403
Wyniki wyszukiwania
23053
Brak strony
7958
Mapa witryny BIP
6662
Jak korzystać z BIP?
5594
Redakcja BIP
5196
Jak szukać?
4118
Polityka prywatności
3350
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2706
Statystyka strony
2273
Zastrzeżenia prawne
2090
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1665
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1640
Wydział Nadzoru Prawnego
1601
Państwowa Straż Rybacka
1591
Wydział Infrastruktury
1577
Biuro Wojewody
1486
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1476
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1475
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1473
Wydział Zdrowia
1465
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1448
Biuro Administracyjne
1415
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1413
Zespół Audytu Wewnętrznego
1405
Państwowa Straż Łowiecka
1374
Wydział Finansów i Budżetu
1354
Wydział Kontroli
1284
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1226
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1224
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
34908
Plany kontroli
22953
Kontrole zewnętrzne
11645
Wydział Kontroli
9333
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
8650
Plan kontroli na 2018 r.
8574
Plan kontroli na 2017 r.
8041
Plan kontroli na 2019 r.
7162
Kontrole administracji samorządowej
6183
Plan kontroli na 2016 r.
5539
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4082
Wydział Zdrowia
3892
Kontrole administracji zespolonej
3794
Wydział Infrastruktury
3610
Regulamin kontroli
3274
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3161
Plan kontroli na 2015 r.
3083
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2971
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2908
Kontrole - 2017 rok
2567
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2413
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2408
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2350
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2150
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2099
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1835
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1830
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1806
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1780
Kontrole - 2016 rok
1619
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1497
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1490
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1471
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1468
Kontrole - 2018 rok
1398
Kontrole - 2017 rok
1391
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1385
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1293
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1267
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1093
Kontrole wewnętrzne
1081
Rok 2017
1045
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
1036
Kontrole - rok 2017
1029
Kontrole administracji niezespolonej
1026
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
1007
Kontrole - 2016 rok
898
Kontrole - 2015 rok
893
Kontrole - 2018 rok
859
Kontrole - rok 2016
755
Kontrole - 2015 rok
742
Rok 2015
684
Kontrole - rok 2015
676
Rok 2016
657
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
654
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
535
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
517
Kontrole - 2019 rok
478
Kontrole - 2019 rok
366
Rok 2018
334
Raporty działalności kontrolnych
322
Plan kontroli na 2014r.
320
Kontrole-rok 2018
289
Rok 2019
238
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
220
Kontrole - rok 2019
130
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
38
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Rok 2019
14
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
8067
Dostęp do informacji publicznej
2387
Dokumenty wyłączone z jawności
1491
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1187
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
939

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
11925
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
4570
Ogłoszenia
1782
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1230

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
5365
Mienie zabużańskie
1

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
827

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
23651
Obwieszczenia - 2018 rok
8452
Ogłoszenia - 2018 rok
5396
Obwieszczenia - 2019 rok
4819
Obwieszczenia - 2016/2017
4052
Ogłoszenia - 2016/2017
3051
Ogłoszenia
2626
Ogłoszenia - 2019 rok
2581
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1401
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1145

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
81085
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
11028
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
3000
Placówki pomocy społecznej
2685
Programy pomocowe
2532
Piecza zastępcza
1930
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1630
Bezdomność
1564
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1563
Urzędy pracy
1269
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
1162
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
850
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
378
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
352
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
341
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
196
Centra opiekuńczo-mieszkalne
187
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
398262
Praca ŚUW
141312
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
13507
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
8998
Wyniki naborów
2168
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1103
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1085
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
203
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
186

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4174
Informacja o zgromadzeniach
1610
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1477
Podstawa prawna
1259
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1074

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2166
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
933
Dane kontaktowe
850
Podstawa prawna
849

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
3680
Staże zawodowe
2479
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1630
Praktyki
1566
Wolontariat w Urzędzie
1210

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
8068
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1859
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1326
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1225
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
552
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
344
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
10875
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
10773
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
8692
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
7204
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1897
Wydział Infrastruktury
1874
Biuro Wojewody
1688
Analizy skarg i wniosków
1522
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1494
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1323
Womp
646
Wydział Kontroli
482
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
11146
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8643
Aktywna tablica
7741
Fundusz Dróg Samorządowych
5654
III edycja programu 2017-2018
3405
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2324
IV edycja programu 2018 - 2019
2099
II edycja programu 2016-2017
1382
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1232
Posilek w domu i w szkole
1140
I edycja programu 2015-2016
760
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
551
Program wojewody
9
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
8008
Skargi i wnioski
3553
Petycje
1864

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4924
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
3244

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
13882

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
10048

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2745
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
6376
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
4457
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2876
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1856
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1725
Realizacja Programu HIV/AIDS
1384
Program Zdrowia
638
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2273

Realizacja: IntraCOM.pl