Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
1676
Zatrudnienie
230
Zasady naboru
204
Praca w urzędzie
195
Wolne Stanowiska Pracy
183
Praktyki, staże i wolontariat
26
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
17209
Regulamin organizacyjny
7553
Komórki organizacyjne Urzędu
7526
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
7129
Państwowa Straż Łowiecka
6389
Statut
5208
Państwowa Straż Rybacka
5168
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
4931
Schemat organizacyjny
4877
Wydział Infrastruktury
4343
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4216
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
4000
Ustawa
3030
Wydział Nadzoru Prawnego
2929
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
2747
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2603
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
2597
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
2572
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2363
Wydzial Polityki Społecznej
2298
Wydział Zdrowia
2079
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
2020
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1915
Wydział Kontroli
1915
Biuro Administracyjne
1850
Biuro Wojewody
1757
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PS IX
1706
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
1673
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
1633
Wydział Finansów i Budżetu
1601
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
1587
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1511
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
1406
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1356
Zespół Audytu Wewnętrznego
1339
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
1336
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1264
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
1197
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1180
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1168
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1157
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1114
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
1110
Oddział Nadzoru
1099
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
1099
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
1092
Oddział Polityki Zdrowotnej
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1086
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1077
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
1072
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1066
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
1061
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1057
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1045
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1041
Zadania Wydzialu
1037
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1036
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1025
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1022
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1017
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1016
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1013
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1006
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
997
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
996
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
981
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
980
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
973
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
964
Oddział Do Spraw Poligrafii
963
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
960
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
952
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
949
Oddział Do Spraw Transportu
947
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
945
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
942
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
940
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
936
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
934
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
933
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
925
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
921
Biuro Budżetowo-Księgowe
918
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
914
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
914
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PS X,
914
Oddział Do Spraw Logistyki
913
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
907
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
903
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
903
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
896
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
891
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
889
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
887
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
882
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
876
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
860
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
860
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
859
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
858
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
857
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
856
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
850
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
848
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
848
Oddział Komunikacji Społecznej
838
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
834
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
831
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
822
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
821
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
820
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
815
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
814
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
814
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
805
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
805
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
798
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
788
Kancelaria Tajna
787
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
787
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
782
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
781
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
776
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
770
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
764
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
756
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
755
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
737
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
730
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
717
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
703
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
669
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
659
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
646
Oddział Kancelarii - BOIII
638
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
600
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
574
Oddział Budżetowy BK / I
572
Oddział Księgowości BK / II
553
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
526
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
503
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
499
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
498
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
454
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych
432
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
413
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
406
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
313
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
296
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
295
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
282
Sekretariat
280
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
257
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
245
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
238
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
230
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
7
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
55430
Załatw sprawę
54285
Wydział Polityki Społecznej
10308
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6760
Wydział Finansów i Budżetu
4287
Wydział Infrastruktury
3894
Wydział Zdrowia
3712
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2767
Biuro Administracyjne
2699
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2636
Wydzial Nadzoru Prawnego
2333
Biuro Wojewody
2193
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1770
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1593
Wydział Kontroli
1551
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
19169
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
14291
Wojewoda
12729
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
9400
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
5082
Zarządzenia
3229
Rozstrzygnięcia nadzorcze
2878
Obwieszczenia
2874
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
2273
Rzecznik Prasowy Wojewody
1557
Pełnomocnicy Wojewody
1487
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
974
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
831
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
639
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
522
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
245
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
214
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
196
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
187
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
138

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
3931
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
1617
Bezpieczeństwo Publiczne
1450
Sprawy Obronne
1367
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1212
Projekty unijne
306
WYDOBEZIMAS
224
RIMADIMA
211
EUROBALTIC II
204
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
97
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1918
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
185

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
7478

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
5027
Pozwolenia na budowę
2675
Zgłoszenie robót budowlanych
2200
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
1615
2015
1431
Pozwolenia na rozbiórkę
962
2016
886
2017
828
2018
227
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
6037

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
4121
Pomoc publiczna
3695
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3414
Karty Informacyjne
1421
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
1184
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
906
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
884
Budżet Wojewody Śląskiego
207
Dług publiczny
128
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
7037
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
428

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
10407
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
10085
Administracja niezespolona
840
Jednostki podległe
238
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
6462
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
5209
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2172
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
454
Akty prawne
310
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
4786
Wyniki kontroli
2592
Plan kontroli
1513
Co można załatwić?
1036
Skargi i wnioski
924
Zadania
143
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
18173
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
14998
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
3530
Godziny otwarcia Urzędu
2747
Profil zaufany
701

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
4923
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1163693
Strona główna BIP
216189
Poprzednia wersja
16883
Wyniki wyszukiwania
14551
Mapa witryny BIP
4777
Jak korzystać z BIP?
4121
Redakcja BIP
3839
Brak strony
2797
Jak szukać?
2744
Polityka prywatności
1742
Statystyka strony
1544
Zastrzeżenia prawne
1437
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1250
Wydział Polityki Społecznej
1185
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1031
Państwowa Straż Rybacka
1002
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
990
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
945
Wydział Nadzoru Prawnego
939
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
937
Wydział Zdrowia
921
Biuro Wojewody
920
Zespół Audytu Wewnętrznego
913
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
912
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
909
Państwowa Straż Łowiecka
907
Wydział Infrastruktury
895
Wydział Finansów i Budżetu
892
Biuro Administracyjne
871
Wydział Kontroli
796
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
790
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
789
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
23322
Plany kontroli
15240
Kontrole zewnętrzne
7637
Plan kontroli na 2017 r.
6704
Wydział Kontroli
6134
Wydział Polityki Społecznej
5466
Plan kontroli na 2016 r.
4825
Kontrole administracji samorządowej
4042
Plan kontroli na 2018 r.
2875
Kontrole administracji zespolonej
2826
Wydział Zdrowia
2704
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
2698
Plan kontroli na 2015 r.
2351
Regulamin kontroli
2093
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2090
Wydział Infrastruktury
2076
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
1898
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
1857
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
1724
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1679
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1555
Kontrole - 2017 rok
1260
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1238
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1194
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1158
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1117
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1042
Kontrole - 2016 rok
1015
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
985
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
983
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
965
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
939
Kontrole - 2017 rok
794
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
785
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
658
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
578
Kontrole - 2015 rok
490
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
446
Kontrole - 2016 rok
442
Kontrole administracji niezespolonej
430
Kontrole - rok 2017
415
Kontrole wewnętrzne
387
Rok 2017
376
Kontrole - 2015 rok
360
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
323
Rok 2015
302
Kontrole - rok 2016
292
Kontrole - rok 2015
289
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
241
Rok 2016
228
Raporty działalności kontrolnych
154
Plan kontroli na 2014r.
144
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
142
Kontrole - 2018 rok
99
Kontrole - 2018 rok
57
dzialalnosc kontrolna 2015
35

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
5379
Dostęp do informacji publicznej
1564
Dokumenty wyłączone z jawności
929
Akty prawne i ustawy dot. BIP
654
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
440

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
6371
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
1568
Ogłoszenia
1103
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
418

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
3416
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
13287
Obwieszczenia - 2016/2017
2724
Obwieszczenia - 2018 rok
2404
Ogłoszenia - 2016/2017
2110
Ogłoszenia - 2018 rok
1365
Ogłoszenia
832
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
586
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia z 2018 roku
463

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
27610
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
6578
Placówki pomocy społecznej
1408
Programy pomocowe
1370
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
1238
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1133
Piecza zastępcza
1099
Bezdomność
959
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
873
Urzędy pracy
802
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
717
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
348
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
2759

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
224434
Praca ŚUW
77069
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
8047
Wzory oświadczeń
5360
Wyniki naborów
1591
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
266

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2757
Informacja o zgromadzeniach
1022
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
978
Podstawa prawna
779
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
637

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1027
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
450
Podstawa prawna
365
Dane kontaktowe
337

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
1522
Staże zawodowe
940
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
579
Praktyki
570
Wolontariat w Urzędzie
388

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
4944
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1379
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
774
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
501
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
80
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
8023
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
6755
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
6140
Wydział Polityki Społecznej
3965
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1238
Wydział Infrastruktury
1149
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
1081
Biuro Wojewody
1075
Analizy skarg i wniosków
970
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
909
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
790
Wydział Kontroli
302
Womp
260
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
5877
Rozwój regionalny i programy rządowe
5784
III edycja programu 2017-2018
2143
II edycja programu 2016-2017
864
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
797
Aktywna tablica
402
I edycja programu 2015-2016
361
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
245
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
6002
Skargi i wnioski
2476
Petycje
1114

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
3690
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
1927

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
9638

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
3977

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2346
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
4496
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
2854
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
1553
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1168
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1107
Realizacja Programu HIV/AIDS
925
Program Zdrowia
393
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1544

Realizacja: IntraCOM.pl