Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2100
Zatrudnienie
319
Zasady naboru
305
Praca w urzędzie
288
Wolne Stanowiska Pracy
259
Praktyki, staże i wolontariat
41
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
21740
Komórki organizacyjne Urzędu
9973
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
9738
Regulamin organizacyjny
9489
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
8000
Państwowa Straż Łowiecka
6932
Statut
6701
Schemat organizacyjny
6373
Państwowa Straż Rybacka
5909
Wydział Infrastruktury
5822
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
5814
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5536
Wydział Nadzoru Prawnego
4518
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
4049
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
3963
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
3890
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
3587
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
3243
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3196
Wydział Zdrowia
3082
Ustawa
3030
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
2730
Wydział Kontroli
2622
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2585
Biuro Administracyjne
2505
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
2457
Biuro Wojewody
2425
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
2336
Wydział Finansów i Budżetu
2272
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
2244
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2179
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2158
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2007
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1904
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1771
Zespół Audytu Wewnętrznego
1762
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
1723
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1681
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1634
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
1629
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1615
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1560
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1553
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1544
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1518
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
1498
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1477
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
1466
Oddział Polityki Zdrowotnej
1457
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
1455
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1429
Zadania Wydzialu
1428
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
1426
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1410
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1408
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1400
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1384
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
1381
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1367
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1360
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1338
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1306
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1306
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1297
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1293
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1288
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1268
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1263
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Biuro Budżetowo-Księgowe
1249
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1234
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1213
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1206
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1203
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1199
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1195
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1188
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1180
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1179
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X,
1178
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
1176
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1162
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1147
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1138
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1135
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1128
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1103
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1095
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1092
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1082
Kancelaria Tajna
1076
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1074
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
1072
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1070
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1067
Oddział Komunikacji Społecznej
1064
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
1055
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1040
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1032
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1032
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1032
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
1018
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1011
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1006
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1002
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
997
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
963
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
946
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
942
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
942
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
936
Oddział Kancelarii - BOIII
920
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
919
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
884
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
851
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
833
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
784
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
779
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
774
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
754
Oddział Budżetowy BK / I
707
Oddział Księgowości BK / II
702
696
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
540
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
524
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
460
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
438
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
420
Sekretariat
407
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
402
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
394
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
364
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
339
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
330
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
317
Zespół do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PS XIIa
279
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
243
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Inspektor Ochrony Danych
136
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Zadania Wydziału
16
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
57963
Załatw sprawę
56957
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
12216
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7588
Wydział Finansów i Budżetu
4848
Wydział Infrastruktury
4439
Wydział Zdrowia
4377
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3203
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3154
Biuro Administracyjne
3144
Wydzial Nadzoru Prawnego
2873
Biuro Wojewody
2627
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2394
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2102
Wydział Kontroli
1891
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
20183
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
18672
Wojewoda
16214
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
14829
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
10667
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
6299
Zarządzenia
5539
Obwieszczenia
3933
Rozstrzygnięcia nadzorcze
3678
Rzecznik Prasowy Wojewody
2303
Pełnomocnicy Wojewody
1937
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1336
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1169
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
966
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
877
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
674
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
531
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
465
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
297
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
279
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
221
Rozporządzenia
185
Inspektor Ochrony Danych
105

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
4903
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2138
Bezpieczeństwo Publiczne
1907
Sprawy Obronne
1768
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1620
Projekty unijne
452
WYDOBEZIMAS
328
EUROBALTIC II
316
RIMADIMA
306
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
232
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2356
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
269

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
9294

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
6412
Pozwolenia na budowę
3637
Zgłoszenie robót budowlanych
3235
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2162
2015
1612
Pozwolenia na rozbiórkę
1265
2016
1126
2017
1089
2018
709
2019
42
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
8000

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
5033
Pomoc publiczna
4329
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3806
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
1992
Karty Informacyjne
1752
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
1524
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1153
Budżet Wojewody Śląskiego
407
Dług publiczny
216
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
9506
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
580

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
13260
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
12128
Administracja niezespolona
1192
Jednostki podległe
339
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
8209
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
6389
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2852
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
584
Akty prawne
429
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
6002
Wyniki kontroli
3341
Plan kontroli
1991
Co można załatwić?
1304
Skargi i wnioski
1159
Zadania
239
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
22273
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
15714
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
4381
Godziny otwarcia Urzędu
3373
Profil zaufany
1111

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
6086
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1959344
Strona główna BIP
274114
Poprzednia wersja
25084
Wyniki wyszukiwania
18820
Mapa witryny BIP
5761
Jak korzystać z BIP?
4902
Redakcja BIP
4561
Brak strony
4368
Jak szukać?
3449
Polityka prywatności
2533
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
1925
Statystyka strony
1897
Zastrzeżenia prawne
1776
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1518
Państwowa Straż Rybacka
1375
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1368
Wydział Nadzoru Prawnego
1327
Wydział Infrastruktury
1304
Biuro Wojewody
1270
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1269
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1227
Wydział Zdrowia
1227
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1216
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1214
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1203
Zespół Audytu Wewnętrznego
1179
Państwowa Straż Łowiecka
1169
Biuro Administracyjne
1160
Wydział Finansów i Budżetu
1127
Wydział Kontroli
1042
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1018
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1009
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Jak szukać?
1
Statystyka strony
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
30472
Plany kontroli
20974
Kontrole zewnętrzne
9867
Wydział Kontroli
7850
Plan kontroli na 2017 r.
7625
Plan kontroli na 2018 r.
7603
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
7356
Plan kontroli na 2016 r.
5229
Kontrole administracji samorządowej
5182
Plan kontroli na 2019 r.
3917
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3400
Wydział Zdrowia
3317
Kontrole administracji zespolonej
3305
Wydział Infrastruktury
2854
Plan kontroli na 2015 r.
2785
Regulamin kontroli
2729
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2683
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2385
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2166
Kontrole - 2017 rok
2145
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2110
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2004
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2002
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1861
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1579
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1565
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1494
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1458
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1370
Kontrole - 2016 rok
1366
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1287
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1272
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1261
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1174
Kontrole - 2017 rok
1130
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1104
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1024
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
828
Rok 2017
806
Kontrole - rok 2017
800
Kontrole wewnętrzne
790
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
774
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
768
Kontrole administracji niezespolonej
720
Kontrole - 2016 rok
708
Kontrole - 2015 rok
699
Kontrole - 2018 rok
692
Kontrole - 2018 rok
570
Kontrole - 2015 rok
568
Kontrole - rok 2016
518
Rok 2015
492
Kontrole - rok 2015
490
Rok 2016
460
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
289
Plan kontroli na 2014r.
237
Raporty działalności kontrolnych
230
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
188
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
170
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
94
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
79
Kontrole-rok 2018
74
Rok 2018
73
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole - 2019 rok
8
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
6781
Dostęp do informacji publicznej
2023
Dokumenty wyłączone z jawności
1195
Akty prawne i ustawy dot. BIP
927
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
661

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
8874
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
2790
Ogłoszenia
1461
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
762

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
4477
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
18410
Obwieszczenia - 2018 rok
7476
Ogłoszenia - 2018 rok
4290
Obwieszczenia - 2016/2017
3564
Ogłoszenia - 2016/2017
2713
Ogłoszenia
1791
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1022
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
863
Obwieszczenia - 2019 rok
481
Ogłoszenia - 2019 rok
388

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
55220
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
8573
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
2357
Placówki pomocy społecznej
2099
Programy pomocowe
1998
Piecza zastępcza
1538
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1421
Bezdomność
1288
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1260
Urzędy pracy
1046
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
929
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
368
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
309517
Praca ŚUW
108757
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
10050
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7299
Wyniki naborów
1688
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
684
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
544

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3477
Informacja o zgromadzeniach
1309
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1221
Podstawa prawna
1056
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
848

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1615
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
705
Dane kontaktowe
645
Podstawa prawna
623

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
2683
Staże zawodowe
1800
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1215
Praktyki
1116
Wolontariat w Urzędzie
837

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
6336
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1626
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
789
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
338
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
9429
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
8918
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
7476
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5757
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1562
Wydział Infrastruktury
1527
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Biuro Wojewody
1388
Analizy skarg i wniosków
1254
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1207
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1078
Womp
468
Wydział Kontroli
376
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
7839
Rozwój regionalny i programy rządowe
7807
Aktywna tablica
4281
III edycja programu 2017-2018
3103
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
1811
IV edycja programu 2018 - 2019
1171
II edycja programu 2016-2017
1144
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1024
I edycja programu 2015-2016
592
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
7088
Skargi i wnioski
3047
Petycje
1463

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4345
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
2556

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
11871

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
7126

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2575
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
5504
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
3713
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2336
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1491
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1479
Realizacja Programu HIV/AIDS
1170
Program Zdrowia
500
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1897

Realizacja: IntraCOM.pl