Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
1953
Zatrudnienie
281
Zasady naboru
264
Praca w urzędzie
255
Wolne Stanowiska Pracy
222
Praktyki, staże i wolontariat
36
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
19767
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
8927
Komórki organizacyjne Urzędu
8859
Regulamin organizacyjny
8719
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
6895
Państwowa Straż Łowiecka
6736
Statut
6114
Schemat organizacyjny
5724
Państwowa Straż Rybacka
5649
Wydział Infrastruktury
5345
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
5177
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5008
Wydział Nadzoru Prawnego
3979
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
3545
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3533
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
3356
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
3122
Ustawa
3030
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
2954
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2808
Wydział Zdrowia
2554
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
2481
Wydział Kontroli
2317
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2304
Biuro Administracyjne
2230
Biuro Wojewody
2178
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
2174
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
2062
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
1987
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
1971
Wydział Finansów i Budżetu
1968
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
1910
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
1817
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1750
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1638
Zespół Audytu Wewnętrznego
1588
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
1541
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1488
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1483
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1479
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1413
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
1404
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1385
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
1359
Oddział Nadzoru
1353
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1350
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1345
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
1335
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
1322
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
1313
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1310
Zadania Wydzialu
1304
Oddział Polityki Zdrowotnej
1300
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1290
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
1270
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1264
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1263
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1258
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1257
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1246
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
1242
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
1230
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1226
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
1225
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1191
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1191
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1189
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1187
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1181
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1168
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
1166
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1162
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1155
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1154
Biuro Budżetowo-Księgowe
1154
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
1150
Oddział Do Spraw Poligrafii
1145
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
1134
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1122
Oddział Do Spraw Transportu
1113
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1112
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1112
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
1100
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1099
Oddział Do Spraw Logistyki
1090
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1090
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
1087
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1082
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1079
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
1077
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
1076
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1072
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X,
1069
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
1068
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1052
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
1048
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1047
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1045
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1039
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
1033
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1032
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
1030
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
1027
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1024
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1023
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
1016
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
1015
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1006
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
992
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
989
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
985
Oddział Komunikacji Społecznej
981
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
979
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
978
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
972
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
967
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
957
Kancelaria Tajna
952
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
949
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
933
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
922
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
921
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
908
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
907
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
904
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
903
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
901
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
883
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
876
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
873
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
859
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
834
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
833
Oddział Kancelarii - BOIII
812
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
808
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
799
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
737
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
728
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
713
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
677
Oddział Budżetowy BK / I
649
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
647
Oddział Księgowości BK / II
642
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
611
608
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
608
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
493
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
427
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
394
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
387
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
359
Sekretariat
358
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
358
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
334
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
329
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
291
Radca Generalny - BDVI
211
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
191
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
150
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
143
Zespół do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PS XIIa
138
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Inspektor Ochrony Danych
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
56940
Załatw sprawę
55861
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
11455
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7276
Wydział Finansów i Budżetu
4663
Wydział Infrastruktury
4235
Wydział Zdrowia
4136
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3019
Biuro Administracyjne
2956
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2952
Wydzial Nadzoru Prawnego
2670
Biuro Wojewody
2456
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2175
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1867
Wydział Kontroli
1750
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
19749
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
17182
Wojewoda
14696
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
13101
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
7546
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
5874
Zarządzenia
4460
Obwieszczenia
3646
Rozstrzygnięcia nadzorcze
3351
Rzecznik Prasowy Wojewody
2021
Pełnomocnicy Wojewody
1778
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1200
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1048
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
837
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
791
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
484
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
420
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
251
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
249
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
188
Inspektor Ochrony Danych
7

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
4470
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
1968
Bezpieczeństwo Publiczne
1728
Sprawy Obronne
1619
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1469
Projekty unijne
395
WYDOBEZIMAS
287
RIMADIMA
268
EUROBALTIC II
258
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
199
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2198
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
235

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
8476

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
5885
Pozwolenia na budowę
3321
Zgłoszenie robót budowlanych
2885
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
1939
2015
1544
Pozwolenia na rozbiórkę
1150
2016
1027
2017
976
2018
511
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
7118

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
4686
Pomoc publiczna
4065
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3649
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
1643
Karty Informacyjne
1615
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
1261
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1061
Budżet Wojewody Śląskiego
323
Dług publiczny
179
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
8281
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
505

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
12105
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
11248
Administracja niezespolona
1058
Jednostki podległe
294
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
7492
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
5924
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2562
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
523
Akty prawne
390
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
5529
Wyniki kontroli
3052
Plan kontroli
1743
Co można załatwić?
1175
Skargi i wnioski
1055
Zadania
194
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
20619
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
15438
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
4037
Godziny otwarcia Urzędu
3154
Profil zaufany
1004

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
5620
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1654064
Strona główna BIP
249470
Poprzednia wersja
22193
Wyniki wyszukiwania
17050
Mapa witryny BIP
5381
Jak korzystać z BIP?
4585
Redakcja BIP
4286
Brak strony
3378
Jak szukać?
3181
Polityka prywatności
2267
Statystyka strony
1760
Zastrzeżenia prawne
1649
Wydział Polityki Społecznej
1611
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1430
Państwowa Straż Rybacka
1238
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1223
Wydział Nadzoru Prawnego
1185
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1160
Wydział Infrastruktury
1151
Biuro Wojewody
1133
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1120
Wydział Zdrowia
1112
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1094
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1086
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1083
Zespół Audytu Wewnętrznego
1078
Państwowa Straż Łowiecka
1066
Biuro Administracyjne
1049
Wydział Finansów i Budżetu
1038
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
930
Wydział Kontroli
930
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
919
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
25937
Plany kontroli
16326
Kontrole zewnętrzne
8510
Plan kontroli na 2017 r.
7212
Wydział Kontroli
7000
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6216
Plan kontroli na 2018 r.
5217
Plan kontroli na 2016 r.
5016
Kontrole administracji samorządowej
4656
Kontrole administracji zespolonej
3089
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3064
Wydział Zdrowia
3057
Plan kontroli na 2015 r.
2612
Wydział Infrastruktury
2528
Regulamin kontroli
2454
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2431
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2121
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2045
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
1965
Kontrole - 2017 rok
1885
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1866
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1746
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1574
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1452
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1366
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1332
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1299
Kontrole - 2016 rok
1254
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1162
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1153
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1151
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1091
Kontrole - 2017 rok
997
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
939
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
928
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
919
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
731
Rok 2017
683
Kontrole - rok 2017
674
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
626
Kontrole - 2015 rok
622
Kontrole wewnętrzne
616
Kontrole administracji niezespolonej
603
Kontrole - 2016 rok
597
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
539
Kontrole - 2015 rok
492
Kontrole - rok 2016
434
Kontrole - rok 2015
409
Rok 2015
407
Kontrole - 2018 rok
379
Rok 2016
361
Kontrole - 2018 rok
330
Plan kontroli na 2014r.
208
Raporty działalności kontrolnych
203
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
172
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
85
dzialalnosc kontrolna 2015
35

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
6236
Dostęp do informacji publicznej
1878
Dokumenty wyłączone z jawności
1100
Akty prawne i ustawy dot. BIP
825
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
584

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
7922
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
2123
Ogłoszenia
1323
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
614

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
4083
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
16335
Obwieszczenia - 2018 rok
5978
Obwieszczenia - 2016/2017
3271
Ogłoszenia - 2018 rok
3103
Ogłoszenia - 2016/2017
2494
Ogłoszenia
1334
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
807
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia z 2018 roku
676

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
45681
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
7728
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
2042
Placówki pomocy społecznej
1812
Programy pomocowe
1718
Piecza zastępcza
1359
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1280
Bezdomność
1139
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1118
Urzędy pracy
942
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
834
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
362
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
3173

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
274598
Praca ŚUW
94119
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
9234
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
6533
Wyniki naborów
1650
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
528
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
309

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3190
Informacja o zgromadzeniach
1187
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1106
Podstawa prawna
907
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
752

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1392
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
608
Dane kontaktowe
545
Podstawa prawna
513

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
2220
Staże zawodowe
1453
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
997
Praktyki
921
Wolontariat w Urzędzie
644

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
5812
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1545
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
927
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
691
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
245
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
8900
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
8070
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
6937
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
4935
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1429
Wydział Infrastruktury
1375
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
1370
Biuro Wojewody
1271
Analizy skarg i wniosków
1133
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1080
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
949
Womp
385
Wydział Kontroli
344
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
7054
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
6954
III edycja programu 2017-2018
2836
Aktywna tablica
2664
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
1479
II edycja programu 2016-2017
1051
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
930
I edycja programu 2015-2016
508
IV edycja programu 2018 - 2019
372
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
6642
Skargi i wnioski
2816
Petycje
1354

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4084
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
2272

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
11016

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
5973

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2513
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
5099
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
3391
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2030
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1351
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1345
Realizacja Programu HIV/AIDS
1054
Program Zdrowia
441
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1760

Realizacja: IntraCOM.pl