Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2871
Zatrudnienie
485
Zasady naboru
477
Praca w urzędzie
454
Wolne Stanowiska Pracy
383
Praktyki, staże i wolontariat
49
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
28827
Komórki organizacyjne Urzędu
13708
Regulamin organizacyjny
12079
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
11475
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
11263
Statut
8842
Schemat organizacyjny
8690
Państwowa Straż Łowiecka
7770
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7537
Wydział Infrastruktury
7436
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
7101
Państwowa Straż Rybacka
6870
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5964
Wydział Nadzoru Prawnego
5898
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
5735
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
5357
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
5335
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4810
Wydział Zdrowia
4637
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
4258
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
4218
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3786
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
3688
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3643
Wydział Kontroli
3591
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
3589
Biuro Administracyjne
3525
Biuro Wojewody
3335
Wydział Finansów i Budżetu
3232
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
3180
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
3164
Ustawa
3030
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
3017
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2615
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2555
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
2414
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
2413
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
2400
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2391
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2362
Zespół Audytu Wewnętrznego
2343
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2337
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
2277
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
2242
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
2193
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
2179
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
2116
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
2111
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
2087
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
2065
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
2056
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
2056
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
2035
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
2011
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
2010
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1989
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1973
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1952
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1949
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1937
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1921
Zadania Wydzialu
1875
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1830
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1812
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1796
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1793
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1766
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1742
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1732
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1718
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1709
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1699
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1682
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1656
Biuro Budżetowo-Księgowe
1644
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1632
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1605
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1574
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1555
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1538
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1533
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1530
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1527
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1501
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1495
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1489
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1482
Kancelaria Tajna
1479
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1461
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1451
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1441
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1433
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1418
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1417
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1400
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1400
Oddział Komunikacji Społecznej
1392
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1376
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1368
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1359
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1349
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1329
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1322
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1318
1300
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1293
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1273
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1246
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1209
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1193
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
1189
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1189
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddział Kancelarii - BOIII
1172
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1164
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1136
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1116
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
1101
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
1080
PS XI
1013
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
995
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Oddział Księgowości BK / II
935
Oddział Budżetowy BK / I
920
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
840
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
764
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
732
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
731
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
666
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
649
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
638
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
625
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
595
Sekretariat
590
Inspektor Ochrony Danych
586
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
580
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
563
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
485
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
466
Zadania Wydziału
417
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
343
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
299
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
61099
Załatw sprawę
60855
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
14580
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8688
Wydział Finansów i Budżetu
5527
Wydział Zdrowia
5507
Wydział Infrastruktury
5265
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3991
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3923
Biuro Administracyjne
3772
Wydzial Nadzoru Prawnego
3691
Biuro Wojewody
3281
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3114
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2874
Wydział Kontroli
2329
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
24226
Akty prawne Wojewody
22385
Wojewoda
22233
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
21383
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
19454
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
15880
Zarządzenia
9555
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
8596
Rozstrzygniecia nadzorcze 2020
6501
Rozstrzygnięcia nadzorcze
5442
Obwieszczenia
5368
Rzecznik Prasowy Wojewody
4246
Pełnomocnicy Wojewody
2630
Rozporządzenia
1955
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1828
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1735
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1399
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1300
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
1272
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
1003
Inspektor Ochrony Danych
601
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
510
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
481
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
358
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych
82
rrozstrzygniecia nadzorcze 2020
1

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
7238
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
5621
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
3007
Bezpieczeństwo Publiczne
2603
Sprawy Obronne
2478
Projekty unijne
725
WYDOBEZIMAS
482
EUROBALTIC II
469
RIMADIMA
461
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
364
WPDNWWE
2
obrona cywilna
1
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3131
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
474

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
11803

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
8487
Pozwolenia na budowę
4815
Zgłoszenie robót budowlanych
4762
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2886
2015
1814
Pozwolenia na rozbiórkę
1795
2016
1392
2017
1384
2018
1086
2019
625
2020
240
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
10469

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
6712
Pomoc publiczna
5314
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4526
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
3241
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
2889
Karty Informacyjne
2326
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1529
Budżet Wojewody Śląskiego
685
Jednostkowe sprawozdania finansowe
496
Łączne sprawozdania finansowe
398
Dług publiczny
322
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
13485
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
964

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
17370
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
15134
Administracja niezespolona
1685
Jednostki podległe
534
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
11408
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
8239
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3937
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
773
Akty prawne
609
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
7753
Wyniki kontroli
4420
Plan kontroli
2872
Co można załatwić?
1757
Skargi i wnioski
1599
Zadania
380
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
29322
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16973
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
6000
Godziny otwarcia Urzędu
4393
Profil zaufany
1453

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
8043
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3536974
Strona główna BIP
368876
Poprzednia wersja
42824
Wyniki wyszukiwania
25809
Brak strony
9555
Mapa witryny BIP
7210
Jak korzystać z BIP?
6033
Redakcja BIP
5601
Jak szukać?
4569
Polityka prywatności
3945
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
3267
Statystyka strony
2610
Zastrzeżenia prawne
2307
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1906
Wydział Nadzoru Prawnego
1852
Wydział Infrastruktury
1783
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1763
Państwowa Straż Rybacka
1753
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1667
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1656
Biuro Wojewody
1644
Wydział Zdrowia
1627
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1623
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1616
Biuro Administracyjne
1594
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1572
Zespół Audytu Wewnętrznego
1559
Państwowa Straż Łowiecka
1523
Wydział Finansów i Budżetu
1520
Wydział Kontroli
1453
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1386
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1363
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
142
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
39348
Plany kontroli
27318
Kontrole zewnętrzne
13222
Wydział Kontroli
10068
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
9674
Plan kontroli na 2019 r.
9461
Plan kontroli na 2018 r.
9156
Plan kontroli na 2017 r.
8305
Kontrole administracji samorządowej
6688
Plan kontroli na 2020 r.
6337
Plan kontroli na 2016 r.
5748
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4519
Wydział Zdrowia
4227
Kontrole administracji zespolonej
4064
Wydział Infrastruktury
4055
Regulamin kontroli
3684
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3472
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3438
Plan kontroli na 2015 r.
3284
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
3258
Kontrole - 2017 rok
2791
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2605
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2598
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2594
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2407
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2329
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
2061
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2043
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1994
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1991
Kontrole - 2018 rok
1814
Kontrole - 2016 rok
1813
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1785
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1686
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1681
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1669
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1624
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1556
Kontrole - 2017 rok
1547
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1445
Kontrole wewnętrzne
1289
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1264
Kontrole administracji niezespolonej
1229
Kontrole - rok 2017
1220
Rok 2017
1211
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
1200
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
1190
Kontrole - 2018 rok
1047
Kontrole - 2016 rok
1033
Kontrole - 2015 rok
1027
Kontrole - rok 2016
912
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
882
Kontrole - 2015 rok
876
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
841
Rok 2015
822
Kontrole - rok 2015
820
Rok 2016
818
Kontrole - 2019 rok
811
Kontrole - 2019 rok
762
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
761
Rok 2018
499
Kontrole-rok 2018
459
Raporty działalności kontrolnych
386
Plan kontroli na 2014r.
384
Rok 2019
377
Kontrole Administracji Samorządowej - 2020 rok
333
Kontrole - rok 2019
327
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
259
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
253
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2020 rok
196
Rok 2019
169
Kontrole administracji zespolonej - 2020 rok
166
Kontrole - rok 2020
74
Rok 2020
67
Kontrole - 2020 rok
66
dzialalnosc kontrolna 2015
35
2019 r.
30
2020 r.
29
2015 r.
28
2016 r.
27
Schemat procedury kontroli ośrodka szkolenia oraz ośrodka doskonalenia techniki jazdy
26
2017 r.
25
2018 r.
25
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
8916
Dostęp do informacji publicznej
2634
Dokumenty wyłączone z jawności
1700
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1349
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1118

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
13206
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
5566
Ogłoszenia
1970
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1529

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
5959
Mienie zabużańskie
1

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
1454

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
28277
Obwieszczenia - 2018 rok
8934
Obwieszczenia - 2019 rok
5953
Ogłoszenia - 2018 rok
5923
Obwieszczenia - 2016/2017
4373
Obwieszczenia - 2020 rok
3805
Ogłoszenia - 2016/2017
3270
Ogłoszenia
3204
Ogłoszenia - 2019 rok
3121
Ogloszenia - 2020 rok
2409
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1620
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1333

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
90114
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
13001
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
3500
Placówki pomocy społecznej
3399
Programy pomocowe
2897
Piecza zastępcza
2180
Bezdomność
1808
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1788
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1720
Urzędy pracy
1434
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1379
Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”
1354
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
669
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
614
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
512
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
396
Centra opiekuńczo-mieszkalne
392
Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.
187
Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.
170
Fundusz Solidarnościowy 2020
154
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
6
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
458488
Praca ŚUW
159951
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
15325
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
10380
Wyniki naborów
2462
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1564
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1347
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
296
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
295

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4645
Informacja o zgromadzeniach
1802
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1724
Podstawa prawna
1386
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1213

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2523
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
1082
Podstawa prawna
969
Dane kontaktowe
966

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
4269
Staże zawodowe
2851
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1863
Praktyki
1832
Wolontariat w Urzędzie
1488

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
8993
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
2005
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1460
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1348
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
674
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
544
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.
160
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 20112012
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 2012013
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
12047
Państwowe Ratownictwo Medyczne
11768
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
9375
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
8289
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2098
Wydział Infrastruktury
2090
Biuro Wojewody
1871
Analizy skarg i wniosków
1729
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1669
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1521
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Womp
785
Wydział Kontroli
556
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
12507
Fundusz Dróg Samorządowych
8974
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8943
Aktywna tablica
8082
III edycja programu 2017-2018
3558
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2565
IV edycja programu 2018 - 2019
2386
Posilek w domu i w szkole
1785
II edycja programu 2016-2017
1550
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1372
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
1058
I edycja programu 2015-2016
880
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
III edycja 2017-2018
1
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
8596
Skargi i wnioski
3872
Petycje
2167

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
5339
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
3667

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
15129

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
12436

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2870
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
7249
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
5041
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
3259
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
2111
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1891
Realizacja Programu HIV/AIDS
1546
Program Zdrowia
732
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2610

Realizacja: IntraCOM.pl