Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2168
Zatrudnienie
337
Zasady naboru
321
Praca w urzędzie
308
Wolne Stanowiska Pracy
273
Praktyki, staże i wolontariat
44
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
22779
Komórki organizacyjne Urzędu
10535
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
10058
Regulamin organizacyjny
9867
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
8517
Państwowa Straż Łowiecka
7045
Statut
6991
Schemat organizacyjny
6708
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6101
Wydział Infrastruktury
6066
Państwowa Straż Rybacka
6056
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5752
Wydział Nadzoru Prawnego
4714
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
4319
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4127
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
4087
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
3795
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
3555
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3359
Wydział Zdrowia
3348
Ustawa
3030
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
2858
Wydział Kontroli
2753
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2744
Biuro Administracyjne
2637
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
2596
Biuro Wojewody
2551
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
2487
Wydział Finansów i Budżetu
2411
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
2395
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2313
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2250
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2110
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1989
Zespół Audytu Wewnętrznego
1853
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1849
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
1807
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1770
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
1752
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1719
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1680
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1648
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1644
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1626
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1586
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
1578
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1542
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
1538
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1536
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1536
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
1525
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1494
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Zadania Wydzialu
1487
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1483
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1471
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1466
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1450
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1439
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1428
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1409
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1401
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1388
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1379
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1372
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1350
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1323
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1321
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1307
Biuro Budżetowo-Księgowe
1298
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1281
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1280
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1271
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1268
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1252
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1247
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1243
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
1242
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1222
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1213
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1209
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1199
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1190
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1181
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1174
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1157
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1151
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1146
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1143
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Kancelaria Tajna
1125
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1124
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1120
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1110
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1107
Oddział Komunikacji Społecznej
1105
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1101
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1094
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1092
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1077
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1062
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1062
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1054
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1051
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1050
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1032
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1022
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
980
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
976
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
971
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
969
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Oddział Kancelarii - BOIII
963
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
959
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
924
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
910
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
870
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
837
PS XI
821
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
816
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
798
751
Oddział Księgowości BK / II
734
Oddział Budżetowy BK / I
730
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
566
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
553
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
484
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
457
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
447
Sekretariat
428
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
426
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
414
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
413
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
401
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
385
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
345
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
334
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
293
Radca Generalny - BDVI
211
Inspektor Ochrony Danych
207
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zadania Wydziału
58
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
56
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
36
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
58516
Załatw sprawę
57570
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
12580
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7733
Wydział Finansów i Budżetu
4935
Wydział Infrastruktury
4533
Wydział Zdrowia
4485
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3295
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3259
Biuro Administracyjne
3237
Wydzial Nadzoru Prawnego
2972
Biuro Wojewody
2710
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2481
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2210
Wydział Kontroli
1940
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
20397
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
19278
Wojewoda
16912
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
15520
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
11759
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
6504
Zarządzenia
5894
Obwieszczenia
4064
Rozstrzygnięcia nadzorcze
3888
Rzecznik Prasowy Wojewody
2440
Pełnomocnicy Wojewody
2032
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
1396
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1391
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1233
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1023
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
936
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
762
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
581
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
317
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
295
Rozporządzenia
284
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
235
Inspektor Ochrony Danych
146

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
5094
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2256
Bezpieczeństwo Publiczne
1977
Sprawy Obronne
1855
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1701
Projekty unijne
477
WYDOBEZIMAS
347
EUROBALTIC II
339
RIMADIMA
326
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
248
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2437
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
292

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
9629

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
6722
Pozwolenia na budowę
3804
Zgłoszenie robót budowlanych
3422
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2253
2015
1646
Pozwolenia na rozbiórkę
1335
2016
1175
2017
1150
2018
761
2019
99
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
8367

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
5221
Pomoc publiczna
4464
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3915
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
2139
Karty Informacyjne
1820
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
1670
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1195
Budżet Wojewody Śląskiego
453
Dług publiczny
232
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
9976
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
619

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
13885
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
12560
Administracja niezespolona
1267
Jednostki podległe
360
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
8605
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
6615
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3025
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
606
Akty prawne
444
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
6243
Wyniki kontroli
3480
Plan kontroli
2070
Co można załatwić?
1361
Skargi i wnioski
1221
Zadania
257
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
23294
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
15862
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
4670
Godziny otwarcia Urzędu
3489
Profil zaufany
1158

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
6335
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2105242
Strona główna BIP
286153
Poprzednia wersja
28145
Wyniki wyszukiwania
19682
Mapa witryny BIP
5944
Jak korzystać z BIP?
5048
Brak strony
5037
Redakcja BIP
4683
Jak szukać?
3602
Polityka prywatności
2745
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2104
Statystyka strony
1979
Zastrzeżenia prawne
1828
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1549
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1421
Państwowa Straż Rybacka
1413
Wydział Infrastruktury
1375
Wydział Nadzoru Prawnego
1371
Biuro Wojewody
1310
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1305
Wydział Zdrowia
1282
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1273
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1254
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1253
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1252
Zespół Audytu Wewnętrznego
1214
Państwowa Straż Łowiecka
1204
Biuro Administracyjne
1202
Wydział Finansów i Budżetu
1163
Wydział Kontroli
1086
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1055
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1046
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
31448
Plany kontroli
21490
Kontrole zewnętrzne
10256
Wydział Kontroli
8143
Plan kontroli na 2018 r.
7869
Plan kontroli na 2017 r.
7748
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
7676
Kontrole administracji samorządowej
5383
Plan kontroli na 2016 r.
5295
Plan kontroli na 2019 r.
4714
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3544
Wydział Zdrowia
3437
Kontrole administracji zespolonej
3390
Wydział Infrastruktury
2983
Plan kontroli na 2015 r.
2853
Regulamin kontroli
2833
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2773
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2485
Kontrole - 2017 rok
2238
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2213
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2183
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2168
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2075
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1914
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1678
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1631
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1551
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1525
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1499
Kontrole - 2016 rok
1410
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1320
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1310
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1296
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1211
Kontrole - 2017 rok
1195
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1170
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1080
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
867
Kontrole wewnętrzne
859
Rok 2017
857
Kontrole - rok 2017
853
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
851
Kontrole - 2018 rok
850
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
822
Kontrole administracji niezespolonej
779
Kontrole - 2016 rok
756
Kontrole - 2015 rok
737
Kontrole - 2018 rok
636
Kontrole - 2015 rok
615
Kontrole - rok 2016
564
Rok 2015
541
Kontrole - rok 2015
536
Rok 2016
492
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
375
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
321
Plan kontroli na 2014r.
255
Raporty działalności kontrolnych
247
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
192
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
157
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
142
Rok 2018
124
Kontrole-rok 2018
119
Kontrole - 2019 rok
91
Rok 2019
39
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole - 2019 rok
5
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
7057
Dostęp do informacji publicznej
2093
Dokumenty wyłączone z jawności
1248
Akty prawne i ustawy dot. BIP
968
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
706

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
9406
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
3139
Ogłoszenia
1537
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
868

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
4668
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
19465
Obwieszczenia - 2018 rok
7738
Ogłoszenia - 2018 rok
4556
Obwieszczenia - 2016/2017
3657
Ogłoszenia - 2016/2017
2803
Ogłoszenia
1980
Obwieszczenia - 2019 rok
1341
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1110
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
933
Ogłoszenia - 2019 rok
753

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
61953
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
9136
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
2545
Placówki pomocy społecznej
2226
Programy pomocowe
2129
Piecza zastępcza
1636
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1473
Bezdomność
1351
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1336
Urzędy pracy
1087
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
984
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
370
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
126
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
60
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
27
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
325866
Praca ŚUW
114853
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
10649
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7563
Wyniki naborów
1718
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
765
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
622
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
52

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3621
Informacja o zgromadzeniach
1367
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1266
Podstawa prawna
1098
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
895

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1724
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
739
Dane kontaktowe
684
Podstawa prawna
663

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
2887
Staże zawodowe
1944
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1290
Praktyki
1214
Wolontariat w Urzędzie
904

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
6648
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1662
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1059
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
826
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
385
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
128
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
9680
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
9318
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
7780
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6179
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1617
Wydział Infrastruktury
1589
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Biuro Wojewody
1443
Analizy skarg i wniosków
1301
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1270
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1123
Womp
500
Wydział Kontroli
399
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
8212
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8109
Aktywna tablica
4468
III edycja programu 2017-2018
3189
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
1942
IV edycja programu 2018 - 2019
1423
Fundusz Dróg Samorządowych
1366
II edycja programu 2016-2017
1176
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1055
I edycja programu 2015-2016
621
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
III edycja 2017-2018
1
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
7273
Skargi i wnioski
3149
Petycje
1529

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4467
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
2682

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
12333

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
7746

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2605
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
5713
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
3874
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2434
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1566
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1537
Realizacja Programu HIV/AIDS
1213
Program Zdrowia
539
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1979

Realizacja: IntraCOM.pl