Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2006
Zatrudnienie
297
Zasady naboru
288
Praca w urzędzie
272
Wolne Stanowiska Pracy
239
Praktyki, staże i wolontariat
38
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
20532
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
9285
Komórki organizacyjne Urzędu
9267
Regulamin organizacyjny
9036
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
7412
Państwowa Straż Łowiecka
6807
Statut
6364
Schemat organizacyjny
6002
Państwowa Straż Rybacka
5769
Wydział Infrastruktury
5578
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
5453
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5222
Wydział Nadzoru Prawnego
4225
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3764
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
3726
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
3641
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
3337
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3045
Ustawa
3030
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2969
Wydział Zdrowia
2753
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
2602
Wydział Kontroli
2433
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2401
Biuro Administracyjne
2336
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
2317
Biuro Wojewody
2270
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
2162
Wydział Finansów i Budżetu
2081
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
2064
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2057
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2055
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
1907
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1821
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1692
Zespół Audytu Wewnętrznego
1658
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
1615
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1578
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1554
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1529
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
1481
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1470
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1462
Oddział Nadzoru
1433
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
1419
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1416
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
1403
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1401
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1396
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
1390
Zadania Wydzialu
1375
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
1368
Oddział Polityki Zdrowotnej
1366
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1357
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
1331
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1326
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1319
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1316
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
1311
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1311
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1304
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
1298
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
1280
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1274
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1252
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1240
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1239
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1237
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1236
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
1234
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1216
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1208
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1207
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
1204
Biuro Budżetowo-Księgowe
1202
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
1187
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1184
Oddział Do Spraw Poligrafii
1180
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1164
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
1158
Oddział Do Spraw Transportu
1158
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1153
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1151
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1148
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1143
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
1143
Oddział Do Spraw Logistyki
1141
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
1139
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1135
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
1131
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1129
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1120
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
1116
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1107
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
1102
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X,
1101
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1092
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
1088
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1088
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
1086
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1078
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
1064
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1063
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1056
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
1056
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
1053
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1050
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1045
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1038
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
1037
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1021
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
1020
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1019
Oddział Komunikacji Społecznej
1018
Kancelaria Tajna
1017
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1016
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
1006
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
981
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
971
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
968
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
965
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
963
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
952
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
951
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
943
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
934
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
933
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
913
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
910
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
907
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
907
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
900
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
891
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
861
Oddział Kancelarii - BOIII
854
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
833
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
780
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
773
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
748
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
726
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
705
Oddział Budżetowy BK / I
681
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
679
Oddział Księgowości BK / II
668
645
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
638
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
513
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
461
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
428
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
412
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
387
Sekretariat
385
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
373
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
373
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
343
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
305
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
258
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
216
Radca Generalny - BDVI
211
Zespół do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PS XIIa
209
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
182
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Inspektor Ochrony Danych
45
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
57345
Załatw sprawę
56248
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
11782
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7440
Wydział Finansów i Budżetu
4748
Wydział Infrastruktury
4323
Wydział Zdrowia
4249
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3089
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3040
Biuro Administracyjne
3035
Wydzial Nadzoru Prawnego
2756
Biuro Wojewody
2521
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2281
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1967
Wydział Kontroli
1819
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
19913
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
17887
Wojewoda
15355
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
13934
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
9067
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
6080
Zarządzenia
4827
Obwieszczenia
3752
Rozstrzygnięcia nadzorcze
3488
Rzecznik Prasowy Wojewody
2137
Pełnomocnicy Wojewody
1837
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1265
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1107
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
897
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
835
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
566
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
469
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
274
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
264
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
203
Rozporządzenia
61
Inspektor Ochrony Danych
46

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
4672
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2043
Bezpieczeństwo Publiczne
1814
Sprawy Obronne
1687
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1542
Projekty unijne
414
WYDOBEZIMAS
305
EUROBALTIC II
287
RIMADIMA
281
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
211
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2261
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
244

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
8831

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
6119
Pozwolenia na budowę
3449
Zgłoszenie robót budowlanych
3060
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2054
2015
1567
Pozwolenia na rozbiórkę
1196
2016
1078
2017
1029
2018
617
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
7508

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
4841
Pomoc publiczna
4184
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3714
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
1778
Karty Informacyjne
1672
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
1346
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1112
Budżet Wojewody Śląskiego
355
Dług publiczny
191
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
8862
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
543

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
12605
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
11573
Administracja niezespolona
1121
Jednostki podległe
313
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
7750
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
6113
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2688
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
556
Akty prawne
404
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
5710
Wyniki kontroli
3192
Plan kontroli
1829
Co można załatwić?
1224
Skargi i wnioski
1105
Zadania
216
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
21217
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
15552
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
4179
Godziny otwarcia Urzędu
3255
Profil zaufany
1060

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
5808
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1803967
Strona główna BIP
259069
Poprzednia wersja
24374
Wyniki wyszukiwania
17737
Mapa witryny BIP
5546
Jak korzystać z BIP?
4726
Redakcja BIP
4363
Brak strony
3564
Jak szukać?
3285
Polityka prywatności
2362
Statystyka strony
1812
Wydział Polityki Społecznej
1721
Zastrzeżenia prawne
1705
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1467
Państwowa Straż Rybacka
1316
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1277
Wydział Nadzoru Prawnego
1248
Biuro Wojewody
1219
Wydział Infrastruktury
1217
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1208
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1164
Wydział Zdrowia
1149
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1149
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1136
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1132
Państwowa Straż Łowiecka
1127
Zespół Audytu Wewnętrznego
1116
Biuro Administracyjne
1095
Wydział Finansów i Budżetu
1071
Wydział Kontroli
970
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
964
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
957
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Jak szukać?
1
Statystyka strony
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
26721
Plany kontroli
16693
Kontrole zewnętrzne
8795
Plan kontroli na 2017 r.
7347
Wydział Kontroli
7273
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6501
Plan kontroli na 2018 r.
5799
Plan kontroli na 2016 r.
5099
Kontrole administracji samorządowej
4854
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3177
Kontrole administracji zespolonej
3166
Wydział Zdrowia
3152
Plan kontroli na 2015 r.
2671
Wydział Infrastruktury
2643
Regulamin kontroli
2541
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2521
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2202
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2109
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2018
Kontrole - 2017 rok
2005
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1919
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1787
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1721
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1512
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1442
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1406
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1362
Kontrole - 2016 rok
1298
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1225
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1217
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1210
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1135
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1123
Kontrole - 2017 rok
1063
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
982
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
969
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
778
Rok 2017
740
Kontrole - rok 2017
732
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
702
Kontrole wewnętrzne
675
Kontrole - 2015 rok
653
Kontrole - 2016 rok
649
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
643
Kontrole administracji niezespolonej
642
Kontrole - 2015 rok
528
Kontrole - 2018 rok
478
Kontrole - rok 2016
471
Kontrole - rok 2015
444
Rok 2015
437
Kontrole - 2018 rok
434
Rok 2016
416
Plan kontroli na 2014r.
220
Raporty działalności kontrolnych
219
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
181
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
163
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole-rok 2018
9
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
6454
Dostęp do informacji publicznej
1937
Dokumenty wyłączone z jawności
1149
Akty prawne i ustawy dot. BIP
882
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
625

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
8341
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
2335
Ogłoszenia
1370
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
671

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
4252
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
17101
Obwieszczenia - 2018 rok
6901
Ogłoszenia - 2018 rok
3595
Obwieszczenia - 2016/2017
3389
Ogłoszenia - 2016/2017
2575
Ogłoszenia
1486
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
867
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia z 2018 roku
733

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
48553
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
8028
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
2150
Placówki pomocy społecznej
1955
Programy pomocowe
1816
Piecza zastępcza
1439
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1358
Bezdomność
1202
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1188
Urzędy pracy
1005
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
869
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
364
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
3294

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
289247
Praca ŚUW
99910
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
9556
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
6829
Wyniki naborów
1670
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
586
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
401

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3313
Informacja o zgromadzeniach
1242
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1158
Podstawa prawna
995
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
811

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1488
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
657
Dane kontaktowe
594
Podstawa prawna
569

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
2416
Staże zawodowe
1611
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1095
Praktyki
992
Wolontariat w Urzędzie
718

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
6049
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1587
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
987
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
741
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
283
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
9067
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
8383
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
7157
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5313
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1492
Wydział Infrastruktury
1455
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
1446
Biuro Wojewody
1326
Analizy skarg i wniosków
1191
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1146
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1027
Womp
419
Wydział Kontroli
357
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
7433
Rozwój regionalny i programy rządowe
7367
Aktywna tablica
4036
III edycja programu 2017-2018
3001
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
1659
II edycja programu 2016-2017
1099
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
972
IV edycja programu 2018 - 2019
802
I edycja programu 2015-2016
550
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
6836
Skargi i wnioski
2916
Petycje
1400

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4184
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
2377

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
11334

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
6483

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2538
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
5253
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
3535
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2157
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1405
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1401
Realizacja Programu HIV/AIDS
1104
Program Zdrowia
461
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1812

Realizacja: IntraCOM.pl