Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
1034
Zatrudnienie
174
Zasady naboru
150
Praca w urzędzie
142
Wolne Stanowiska Pracy
123
Praktyki, staże i wolontariat
6
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
12578
Regulamin organizacyjny
5614
Komórki organizacyjne Urzędu
5290
Państwowa Straż Łowiecka
5130
Państwowa Straż Rybacka
4163
Statut
3702
Schemat organizacyjny
3543
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych BOV
3004
Ustawa o wojewodzie i admnistracji rządowej w województwie
2905
Wydział Infrastruktury
2000
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1991
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1896
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1678
Wydzial Polityki Społecznej
1558
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1529
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1363
Wydział Zdrowia
1326
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1257
Biuro Administracyjne
1237
Wydział Nadzoru Prawnego
1230
Wydział Kontroli
1186
Biuro Wojewody
1180
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1117
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1088
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1085
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
1002
Wydział Finansów i Budżetu
1001
Akty prawne i ustawy dot. BIP
960
Zespół Audytu Wewnętrznego
930
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
892
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
881
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
862
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
828
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PS IX
807
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
783
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
745
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
731
Biuro Budżetowo-Księgowe
727
Oddział Polityki Zdrowotnej
725
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
717
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
714
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
705
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
701
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
693
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOIII
691
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
686
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
681
Oddział Komunikacji Społecznej
670
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
667
Oddział Kancelarii - BOII
663
Oddział Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
659
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
659
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
650
Zadania Wydzialu
650
Oddział Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
646
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
645
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
644
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego - BOVIII
639
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
636
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
624
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PS X,
615
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
612
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
611
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
610
Oddział Kadr i Wynagrodzeń - BOIV
609
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
609
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
607
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
605
Oddział Spraw Obronnych - ZKV
603
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
603
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
601
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
599
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
599
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
597
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
592
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
590
Oddział Nadzoru
581
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
573
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
568
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
566
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
561
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
558
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
558
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
557
Oddział Do Spraw Poligrafii
556
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
554
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
553
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
546
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
546
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
545
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
542
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
540
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
540
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
540
Oddział Do Spraw Transportu
539
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
538
Oddział Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
537
Oddział Do Spraw Logistyki
533
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
533
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
533
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
533
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
529
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
527
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
525
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
523
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
518
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOXI
518
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego - BOIX
516
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
513
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
510
Kancelaria Tajna
509
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
508
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXVI
507
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
505
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
503
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
502
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
499
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
492
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
490
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
488
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
483
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
479
Oddział Budżetowy BK / I
477
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obslugi klienta - BOXIII
473
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
467
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
463
Oddział Księgowości BK / II
460
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
455
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
453
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
448
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
437
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
433
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
432
Oddział do spraw Dochodów Budżetowych - BOVII
413
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
382
Oddział do Spraw Budżetowych - BOI
349
Oddział do spraw Księgowości - BOVI
336
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXV
330
Samodzielne stanowisko do spraw kontroli zarządczej - BOXIV
314
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOXII
309
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOX
301
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
236
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
211
Radca Generalny - BDVI
200
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
190
Sekretariat
187
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
173
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
172
Biuro Obsługi Klienta - BDV
164
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
151
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
151
Radca Generalny - BDVII
143
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
130
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
129
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
125
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych
111
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
101
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
37
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
51665
Załatw sprawę
50705
Wydział Polityki Społecznej
7880
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
5483
Wydział Infrastruktury
3382
Wydział Finansów i Budżetu
3317
Wydział Zdrowia
2443
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2261
Biuro Administracyjne
2219
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1737
Biuro Wojewody
1666
Wydzial Nadzoru Prawnego
1511
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1204
Wydział Kontroli
1178
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1117
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
16109
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
10121
Wojewoda
9347
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
3445
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
2758
Rozstrzygnięcia nadzorcze
1898
Obwieszczenia
1437
Zarządzenia
1243
Pełnomocnicy Wojewody
1082
Rzecznik Prasowy Wojewody
924
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
652
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
567
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
305
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
148
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
133
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
76
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
23

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
2683
Bezpieczeństwo Publiczne
995
Sprawy Obronne
885
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
813
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
809
Projekty unijne
251
WYDOBEZIMAS
169
RIMADIMA
152
EUROBALTIC II
146
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
56
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1232
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
137

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
5742

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
3408
Pozwolenia na budowę
1379
2015
1171
Zgłoszenie robót budowlanych
1126
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
1091
Pozwolenia na rozbiórkę
643
2016
610
2017
392
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
4363

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdanie z wykonania wydatków
2915
Budżet i finanse publiczne
2799
Pomoc publiczna
2778
Karty Informacyjne
1065
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
581
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
566
Budżet Wojewody Śląskiego
127
Dług publiczny
90
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
89
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
5182
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
370

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
7882
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
8125
Administracja niezespolona
378
Jednostki podległe
162
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
4411
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
3834
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1471
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
377
Akty prawne
238
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
3495
Wyniki kontroli
1679
Plan kontroli
782
Co można załatwić?
736
Skargi i wnioski
640
Zadania
92
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
14022
Kontakt
13992
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
2409
Godziny otwarcia Urzędu
2127
Profil zaufany
438

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
3480
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
581030
Strona główna BIP
160265
Poprzednia wersja
12109
Wyniki wyszukiwania
10445
Mapa witryny BIP
3621
Jak korzystać z BIP?
3069
Redakcja BIP
2860
Brak strony
2181
Jak szukać?
1840
Polityka prywatności
1157
Statystyka strony
1033
Zastrzeżenia prawne
909
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
645
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
624
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
613
Wydział Polityki Społecznej
608
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
572
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
571
Wydział Nadzoru Prawnego
569
Państwowa Straż Rybacka
569
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
558
Biuro Wojewody
553
Państwowa Straż Łowiecka
550
Biuro Budżetowo-Księgowe
543
Wydział Zdrowia
542
Zespół Audytu Wewnętrznego
535
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
526
Wydział Infrastruktury
526
Wydział Kontroli
518
Wydział Finansów i Budżetu
508
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
505
Biuro Administracyjne
504
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
490
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Jak szukać?
1
Statystyka strony
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
16013
Plany kontroli
9998
Kontrole zewnętrzne
5446
Plan kontroli na 2016 r.
4406
Wydział Kontroli
4401
Plan kontroli na 2017 r.
4379
Wydział Polityki Społecznej
3379
Kontrole administracji samorządowej
2934
Kontrole administracji zespolonej
2135
Wydział Zdrowia
2042
Plan kontroli na 2015 r.
2018
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
1875
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
1581
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
1386
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1344
Regulamin kontroli
1330
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1160
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1121
Wydział Infrastruktury
1112
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
887
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
885
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
749
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
708
Kontrole tłumaczy przysięgłych
685
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
675
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
631
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
524
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
505
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
452
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
375
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
374
Kontrole - 2017 rok
215
Kontrole - 2017 rok
211
Kontrole - 2016 rok
180
Kontrole - 2016 rok
177
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
159
Kontrole administracji niezespolonej
154
Kontrole - 2015 rok
139
Raporty działalności kontrolnych
120
Kontrole - 2015 rok
118
Kontrole - rok 2017
105
Kontrole wewnętrzne
92
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
90
Kontrole - rok 2016
79
Plan kontroli na 2014r.
75
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
68
Kontrole - rok 2015
49
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Rok 2017
23
Rok 2016
21
Rok 2015
20

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
3789
Dostęp do informacji publicznej
954
Dokumenty wyłączone z jawności
601
Akty prawne i ustawy dot. BIP
289
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
192

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3835
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
845
Ogłoszenia
593
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
29

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
2454
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
8260
Obwieszczenia
418
Ogłoszenia 2016/2017
227
Ogłoszenia
104
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
102
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia z 2017 roku
57

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
11061
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
4395
Placówki pomocy społecznej
928
Programy pomocowe
841
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
809
Piecza zastępcza
748
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
571
Bezdomność
514
Urzędy pracy
454
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
447
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
286
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
73
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
1853

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
152789
Praca ŚUW
52571
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
5769
Wzory oświadczeń
3780
Wyniki naborów
1517

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1871
Informacja o zgromadzeniach
728
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
664
Podstawa prawna
510
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
433

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
304
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
94
Podstawa prawna
80
Dane kontaktowe
73

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
73
Staże zawodowe
70
Praktyki
36
Wolontariat w Urzędzie
25
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
22

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
3457
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1150
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
220
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
113
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
6087
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
4366
Wykaz Oddziałów Szpitalnych Pierwszego Wyboru
2199

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
4726
Wydział Polityki Społecznej
2004
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
893
Wydział Infrastruktury
743
Analizy skarg i wniosków
698
Biuro Wojewody
677
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
654
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
578
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
539
Wydział Kontroli
238
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
4292
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
3658
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
536
II edycja programu 2016-2017
330
I edycja programu 2015-2016
75
III edycja programu 2017-2018
13
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
4884
Skargi i wnioski
1846
Petycje
787

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
2820
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
1188

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
7516

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
1354

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
4933
Postępowania wszczęte
2020
Postępowania rozstrzygnięte
2
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
3305
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
1600
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
817
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
721
Realizacja Programu HIV/AIDS
665
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
659
Program Zdrowia
323
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1033

Realizacja: IntraCOM.pl