Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2768
Zatrudnienie
463
Zasady naboru
448
Praca w urzędzie
424
Wolne Stanowiska Pracy
361
Praktyki, staże i wolontariat
47
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
28112
Komórki organizacyjne Urzędu
13290
Regulamin organizacyjny
11807
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
11276
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
10737
Statut
8649
Schemat organizacyjny
8444
Państwowa Straż Łowiecka
7665
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7375
Wydział Infrastruktury
7237
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6854
Państwowa Straż Rybacka
6760
Wydział Nadzoru Prawnego
5746
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5546
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
5500
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
5203
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
5029
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4697
Wydział Zdrowia
4442
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
4104
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
3736
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3627
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
3526
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3518
Wydział Kontroli
3469
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
3423
Biuro Administracyjne
3401
Biuro Wojewody
3219
Wydział Finansów i Budżetu
3119
Ustawa
3030
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2953
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2938
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2924
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2529
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2436
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2314
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
2303
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
2293
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
2292
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2279
Zespół Audytu Wewnętrznego
2272
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2267
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
2205
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
2152
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
2096
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
2079
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
2035
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
2026
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
2001
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1975
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1970
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1959
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1933
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1921
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1920
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1911
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1888
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1886
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1868
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1857
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1851
Zadania Wydzialu
1817
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1742
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1729
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1722
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1719
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1715
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1692
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1674
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1666
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1648
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1627
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1626
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1598
Biuro Budżetowo-Księgowe
1583
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1567
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1556
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1511
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1496
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1494
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1474
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1469
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1467
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1448
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1437
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1436
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1424
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1413
Kancelaria Tajna
1413
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1402
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1388
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1378
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1354
Oddział Komunikacji Społecznej
1351
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1350
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1347
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1344
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1342
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1314
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1298
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1295
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1291
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1289
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1266
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1245
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
1230
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1218
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1205
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1185
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1164
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Oddział Kancelarii - BOIII
1147
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1146
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1124
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1124
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
1054
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
1048
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
1047
PS XI
990
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
964
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Oddział Księgowości BK / II
908
Oddział Budżetowy BK / I
887
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
761
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
707
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
706
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
696
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
637
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
618
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
598
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
584
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
566
Sekretariat
564
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
549
Inspektor Ochrony Danych
522
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
520
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
457
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
402
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Zadania Wydziału
358
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
309
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
211
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
60709
Załatw sprawę
60513
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
14300
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8554
Wydział Finansów i Budżetu
5457
Wydział Zdrowia
5358
Wydział Infrastruktury
5120
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3899
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3842
Biuro Administracyjne
3707
Wydzial Nadzoru Prawnego
3587
Biuro Wojewody
3191
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3040
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2785
Wydział Kontroli
2272
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
23383
Akty prawne Wojewody
22009
Wojewoda
21388
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
20371
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
18187
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
13597
Zarządzenia
8907
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
8080
Rozstrzygnięcia nadzorcze
5255
Obwieszczenia
5101
Rozstrzygniecia nadzorcze 2020
3948
Rzecznik Prasowy Wojewody
3804
Pełnomocnicy Wojewody
2550
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1760
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1663
Rozporządzenia
1515
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1330
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1243
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
1196
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
940
Inspektor Ochrony Danych
536
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
472
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
440
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
334
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych
25
rrozstrzygniecia nadzorcze 2020
1

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
6914
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
5026
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
2842
Bezpieczeństwo Publiczne
2512
Sprawy Obronne
2372
Projekty unijne
683
WYDOBEZIMAS
455
EUROBALTIC II
450
RIMADIMA
439
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
341
WPDNWWE
2
obrona cywilna
1
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3023
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
439

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
11563

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
8203
Pozwolenia na budowę
4669
Zgłoszenie robót budowlanych
4575
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2768
2015
1789
Pozwolenia na rozbiórkę
1741
2016
1366
2017
1357
2018
1034
2019
573
2020
113
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
10227

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
6535
Pomoc publiczna
5210
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4455
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
3013
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
2733
Karty Informacyjne
2268
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1481
Budżet Wojewody Śląskiego
654
Jednostkowe sprawozdania finansowe
430
Łączne sprawozdania finansowe
346
Dług publiczny
306
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
13059
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
916

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
16792
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
14827
Administracja niezespolona
1639
Jednostki podległe
501
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
10936
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
8036
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3813
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
748
Akty prawne
580
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
7572
Wyniki kontroli
4307
Plan kontroli
2778
Co można załatwić?
1699
Skargi i wnioski
1552
Zadania
359
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
28516
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16830
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
5744
Godziny otwarcia Urzędu
4281
Profil zaufany
1403

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
7789
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3220408
Strona główna BIP
359820
Poprzednia wersja
41870
Wyniki wyszukiwania
24787
Brak strony
9043
Mapa witryny BIP
7035
Jak korzystać z BIP?
5874
Redakcja BIP
5476
Jak szukać?
4420
Polityka prywatności
3692
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
3115
Statystyka strony
2506
Zastrzeżenia prawne
2235
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1820
Wydział Nadzoru Prawnego
1775
Wydział Infrastruktury
1715
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1711
Państwowa Straż Rybacka
1706
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1609
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1598
Biuro Wojewody
1591
Wydział Zdrowia
1570
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1566
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1557
Biuro Administracyjne
1536
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1513
Zespół Audytu Wewnętrznego
1508
Państwowa Straż Łowiecka
1477
Wydział Finansów i Budżetu
1469
Wydział Kontroli
1398
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1339
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1307
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
97
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
38747
Plany kontroli
27037
Kontrole zewnętrzne
12993
Wydział Kontroli
9907
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
9518
Plan kontroli na 2019 r.
9278
Plan kontroli na 2018 r.
9028
Plan kontroli na 2017 r.
8241
Kontrole administracji samorządowej
6577
Plan kontroli na 2020 r.
5826
Plan kontroli na 2016 r.
5697
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4420
Wydział Zdrowia
4153
Kontrole administracji zespolonej
3997
Wydział Infrastruktury
3924
Regulamin kontroli
3587
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3370
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3355
Plan kontroli na 2015 r.
3227
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
3191
Kontrole - 2017 rok
2718
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2533
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2531
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2531
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2323
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2263
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1995
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1984
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1941
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1926
Kontrole - 2016 rok
1748
Kontrole - 2018 rok
1710
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1674
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1621
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1614
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1611
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1578
Kontrole - 2017 rok
1501
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1500
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1386
Kontrole wewnętrzne
1220
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1204
Kontrole administracji niezespolonej
1171
Kontrole - rok 2017
1160
Rok 2017
1153
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
1150
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
1129
Kontrole - 2018 rok
995
Kontrole - 2016 rok
987
Kontrole - 2015 rok
978
Kontrole - rok 2016
855
Kontrole - 2015 rok
830
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
820
Rok 2015
771
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
763
Kontrole - rok 2015
762
Rok 2016
762
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
702
Kontrole - 2019 rok
700
Kontrole - 2019 rok
690
Rok 2018
445
Kontrole-rok 2018
404
Raporty działalności kontrolnych
360
Plan kontroli na 2014r.
358
Rok 2019
332
Kontrole - rok 2019
266
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
243
Kontrole Administracji Samorządowej - 2020 rok
227
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
165
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2020 rok
136
Rok 2019
114
Kontrole administracji zespolonej - 2020 rok
112
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole - rok 2020
21
Kontrole - 2020 rok
3
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
8657
Dostęp do informacji publicznej
2556
Dokumenty wyłączone z jawności
1643
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1296
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1054

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
12950
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
5333
Ogłoszenia
1913
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1432

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
5780
Mienie zabużańskie
1

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
1291

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
26595
Obwieszczenia - 2018 rok
8768
Ogłoszenia - 2018 rok
5808
Obwieszczenia - 2019 rok
5634
Obwieszczenia - 2016/2017
4270
Ogłoszenia - 2016/2017
3207
Ogłoszenia - 2019 rok
3041
Ogłoszenia
3037
Obwieszczenia - 2020 rok
1894
Ogloszenia - 2020 rok
1637
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1541
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1273

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
88638
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
12265
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
3330
Placówki pomocy społecznej
3177
Programy pomocowe
2779
Piecza zastępcza
2094
Bezdomność
1740
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1737
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1673
Urzędy pracy
1386
Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”
1295
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1219
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
577
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
547
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
428
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
386
Centra opiekuńczo-mieszkalne
314
Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.
62
Fundusz Solidarnościowy 2020
60
Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.
45
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
439149
Praca ŚUW
155728
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
14933
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
10123
Wyniki naborów
2389
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1448
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1272
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
265
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
262

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4511
Informacja o zgromadzeniach
1745
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1618
Podstawa prawna
1338
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1164

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2426
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
1030
Podstawa prawna
930
Dane kontaktowe
927

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
4090
Staże zawodowe
2749
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1797
Praktyki
1748
Wolontariat w Urzędzie
1395

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
8681
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1938
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1408
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1297
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
628
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
463
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
11689
Państwowe Ratownictwo Medyczne
11560
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
9179
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
7872
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2028
Wydział Infrastruktury
2019
Biuro Wojewody
1813
Analizy skarg i wniosków
1661
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1616
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1452
Womp
740
Wydział Kontroli
528
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
12006
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8867
Aktywna tablica
7994
Fundusz Dróg Samorządowych
7580
III edycja programu 2017-2018
3514
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2490
IV edycja programu 2018 - 2019
2312
Posilek w domu i w szkole
1500
II edycja programu 2016-2017
1493
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1331
I edycja programu 2015-2016
840
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
779
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
III edycja 2017-2018
1
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
8405
Skargi i wnioski
3760
Petycje
2054

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
5229
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
3519

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
14785

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
11590

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2823
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
6974
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
4859
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
3142
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
2028
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1833
Realizacja Programu HIV/AIDS
1496
Program Zdrowia
693
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2506

Realizacja: IntraCOM.pl