Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2643
Zatrudnienie
432
Zasady naboru
417
Praca w urzędzie
395
Wolne Stanowiska Pracy
345
Praktyki, staże i wolontariat
47
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
26849
Komórki organizacyjne Urzędu
12586
Regulamin organizacyjny
11368
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
10908
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
10142
Statut
8313
Schemat organizacyjny
7997
Państwowa Straż Łowiecka
7490
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7075
Wydział Infrastruktury
6951
Państwowa Straż Rybacka
6589
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6510
Wydział Nadzoru Prawnego
5500
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
5207
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5028
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
4983
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4736
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4503
Wydział Zdrowia
4164
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3910
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3381
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3335
Wydział Kontroli
3269
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
3222
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
3219
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
3203
Biuro Administracyjne
3199
Ustawa
3030
Biuro Wojewody
3022
Wydział Finansów i Budżetu
2897
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2744
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2733
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2690
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2401
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2268
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2184
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2176
Zespół Audytu Wewnętrznego
2173
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2160
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
2137
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
2122
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
2115
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
2075
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1978
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
1975
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1949
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
1896
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1893
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
1863
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1845
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1840
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1828
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1815
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1797
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1784
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1773
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1749
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1748
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1746
Zadania Wydzialu
1728
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1726
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1715
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1634
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1632
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1619
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1616
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1614
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1566
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1561
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1555
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1538
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1524
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1511
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1510
Biuro Budżetowo-Księgowe
1494
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1490
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1464
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1450
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1420
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1412
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1407
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1382
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1368
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1366
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1364
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1364
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1358
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1357
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1334
Kancelaria Tajna
1332
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1317
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1309
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1293
Oddział Komunikacji Społecznej
1291
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1273
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1271
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1263
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1261
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1253
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1239
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1224
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1224
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1218
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1205
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1183
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1155
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1154
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1133
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
1110
Oddział Kancelarii - BOIII
1109
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1109
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1099
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1096
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1086
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1063
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
1003
995
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
PS XI
957
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
921
Oddział Księgowości BK / II
872
Oddział Budżetowy BK / I
854
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
841
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
669
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
666
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
662
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
603
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
595
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
581
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
556
Sekretariat
536
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
532
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
511
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
502
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
489
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
430
Inspektor Ochrony Danych
429
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
283
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
263
Zadania Wydziału
259
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
31
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
60247
Załatw sprawę
59953
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
13866
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8362
Wydział Finansów i Budżetu
5324
Wydział Zdrowia
5134
Wydział Infrastruktury
4992
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3738
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3723
Biuro Administracyjne
3618
Wydzial Nadzoru Prawnego
3421
Biuro Wojewody
3070
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2904
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2656
Wydział Kontroli
2194
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
22288
Akty prawne Wojewody
21354
Wojewoda
20073
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
19098
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
16291
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
9569
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
7529
Zarządzenia
7512
Rozstrzygnięcia nadzorcze
4834
Obwieszczenia
4620
Rzecznik Prasowy Wojewody
3202
Pełnomocnicy Wojewody
2402
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1669
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1533
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1249
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1156
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
1083
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
843
Rozporządzenia
839
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
439
Inspektor Ochrony Danych
439
Rozstrzygniecia nadzorcze 2020
414
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
392
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
299
rrozstrzygniecia nadzorcze 2020
1

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
5926
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2610
Bezpieczeństwo Publiczne
2305
Sprawy Obronne
2205
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
2016
Projekty unijne
625
WYDOBEZIMAS
429
EUROBALTIC II
423
RIMADIMA
396
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
320
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2874
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
397

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
11080

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
7863
Pozwolenia na budowę
4451
Zgłoszenie robót budowlanych
4310
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2661
2015
1759
Pozwolenia na rozbiórkę
1639
2016
1331
2017
1320
2018
966
2019
501
ABC Drog
9
2020
7
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
9773

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
6237
Pomoc publiczna
5038
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4354
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
2769
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
2417
Karty Informacyjne
2166
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1400
Budżet Wojewody Śląskiego
601
Jednostkowe sprawozdania finansowe
342
Dług publiczny
286
Łączne sprawozdania finansowe
269
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
12359
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
819

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
16084
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
14244
Administracja niezespolona
1545
Jednostki podległe
469
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
10242
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
7726
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3601
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
724
Akty prawne
534
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
7270
Wyniki kontroli
4108
Plan kontroli
2592
Co można załatwić?
1621
Skargi i wnioski
1466
Zadania
340
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
27366
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16586
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
5482
Godziny otwarcia Urzędu
4126
Profil zaufany
1330

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
7465
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2950248
Strona główna BIP
343681
Poprzednia wersja
37307
Wyniki wyszukiwania
23574
Brak strony
8357
Mapa witryny BIP
6776
Jak korzystać z BIP?
5675
Redakcja BIP
5290
Jak szukać?
4216
Polityka prywatności
3436
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2825
Statystyka strony
2336
Zastrzeżenia prawne
2138
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1708
Wydział Nadzoru Prawnego
1656
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1650
Państwowa Straż Rybacka
1621
Wydział Infrastruktury
1618
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1518
Biuro Wojewody
1513
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1513
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1504
Wydział Zdrowia
1499
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1483
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1447
Biuro Administracyjne
1447
Zespół Audytu Wewnętrznego
1439
Państwowa Straż Łowiecka
1404
Wydział Finansów i Budżetu
1389
Wydział Kontroli
1318
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1254
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1250
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
19
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
37165
Plany kontroli
25851
Kontrole zewnętrzne
12330
Wydział Kontroli
9590
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
9066
Plan kontroli na 2018 r.
8775
Plan kontroli na 2019 r.
8658
Plan kontroli na 2017 r.
8142
Kontrole administracji samorządowej
6355
Plan kontroli na 2016 r.
5604
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4226
Wydział Zdrowia
3993
Plan kontroli na 2020 r.
3937
Kontrole administracji zespolonej
3877
Wydział Infrastruktury
3728
Regulamin kontroli
3408
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3247
Plan kontroli na 2015 r.
3145
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3079
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
3055
Kontrole - 2017 rok
2617
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2451
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2445
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2417
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2188
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2169
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1885
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1876
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1858
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1834
Kontrole - 2016 rok
1662
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1538
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1526
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1523
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1514
Kontrole - 2018 rok
1508
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1434
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1426
Kontrole - 2017 rok
1423
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1301
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1135
Kontrole wewnętrzne
1131
Rok 2017
1076
Kontrole - rok 2017
1074
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
1073
Kontrole administracji niezespolonej
1069
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
1046
Kontrole - 2015 rok
922
Kontrole - 2016 rok
922
Kontrole - 2018 rok
897
Kontrole - rok 2016
785
Kontrole - 2015 rok
766
Rok 2015
715
Kontrole - rok 2015
704
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
702
Rok 2016
685
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
602
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
600
Kontrole - 2019 rok
550
Kontrole - 2019 rok
479
Rok 2018
365
Raporty działalności kontrolnych
332
Kontrole-rok 2018
329
Plan kontroli na 2014r.
328
Rok 2019
277
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
226
Kontrole - rok 2019
182
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
81
Kontrole Administracji Samorządowej - 2020 rok
70
Rok 2019
50
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2020 rok
36
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole administracji zespolonej - 2020 rok
30
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
8223
Dostęp do informacji publicznej
2445
Dokumenty wyłączone z jawności
1534
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1222
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
974

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
12253
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
4781
Ogłoszenia
1821
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1289

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
5495
Mienie zabużańskie
1

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
976

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
24384
Obwieszczenia - 2018 rok
8562
Ogłoszenia - 2018 rok
5560
Obwieszczenia - 2019 rok
5229
Obwieszczenia - 2016/2017
4122
Ogłoszenia - 2016/2017
3103
Ogłoszenia - 2019 rok
2851
Ogłoszenia
2764
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1448
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1188
Obwieszczenia - 2020 rok
171
Ogloszenia - 2020 rok
166

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
83558
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
11322
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
3077
Placówki pomocy społecznej
2844
Programy pomocowe
2599
Piecza zastępcza
1977
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1664
Bezdomność
1619
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1597
Urzędy pracy
1304
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
1199
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
956
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
422
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
406
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
378
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
273
Centra opiekuńczo-mieszkalne
227
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
411068
Praca ŚUW
146075
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
14023
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
9344
Wyniki naborów
2208
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1219
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1153
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
217
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
210

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4272
Informacja o zgromadzeniach
1659
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1507
Podstawa prawna
1285
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1098

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2232
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
963
Dane kontaktowe
880
Podstawa prawna
878

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
3812
Staże zawodowe
2561
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1690
Praktyki
1616
Wolontariat w Urzędzie
1264

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
8241
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1882
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1352
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1247
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
579
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
381
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
11062
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
11050
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
8844
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
7409
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1940
Wydział Infrastruktury
1919
Biuro Wojewody
1724
Analizy skarg i wniosków
1565
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1541
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1365
Womp
677
Wydział Kontroli
494
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
11401
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8708
Aktywna tablica
7819
Fundusz Dróg Samorządowych
6195
III edycja programu 2017-2018
3435
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2373
IV edycja programu 2018 - 2019
2165
II edycja programu 2016-2017
1414
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1269
Posilek w domu i w szkole
1243
I edycja programu 2015-2016
785
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
634
Program wojewody
9
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
8133
Skargi i wnioski
3618
Petycje
1931

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4999
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
3330

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
14184

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
10534

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2770
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
6493
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
4565
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2962
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1905
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1766
Realizacja Programu HIV/AIDS
1421
Program Zdrowia
649
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2336

Realizacja: IntraCOM.pl