Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2433
Zatrudnienie
394
Zasady naboru
378
Praca w urzędzie
358
Wolne Stanowiska Pracy
312
Praktyki, staże i wolontariat
46
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
24600
Komórki organizacyjne Urzędu
11425
Regulamin organizacyjny
10514
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
10482
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
9401
Statut
7569
Schemat organizacyjny
7258
Państwowa Straż Łowiecka
7249
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6545
Wydział Infrastruktury
6485
Państwowa Straż Rybacka
6328
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6113
Wydział Nadzoru Prawnego
5066
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
4792
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
4501
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4406
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
4212
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4137
Wydział Zdrowia
3724
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
3609
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3078
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3044
Ustawa
3030
Wydział Kontroli
2986
Biuro Administracyjne
2893
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
2868
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
2837
Biuro Wojewody
2754
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
2734
Wydział Finansów i Budżetu
2614
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2500
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2485
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2399
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2171
Zespół Audytu Wewnętrznego
2016
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2013
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2005
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1991
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
1916
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1904
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1856
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1851
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1820
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1772
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
1761
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1740
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
1720
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1681
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
1679
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1664
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1659
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1658
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1617
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1615
Zadania Wydzialu
1609
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1597
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1592
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1571
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1550
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1542
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1533
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1531
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1519
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1508
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1496
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1464
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1414
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1408
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1402
Biuro Budżetowo-Księgowe
1396
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1396
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1381
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1375
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1375
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
1357
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1346
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1346
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1336
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1328
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1300
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1295
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1294
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1293
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1289
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1257
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1246
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1242
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1228
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1225
Kancelaria Tajna
1224
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1213
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1212
Oddział Komunikacji Społecznej
1210
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1208
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1196
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1178
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1163
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1161
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1158
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1150
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1145
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1142
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1118
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1107
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1100
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1089
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1083
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1052
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1044
Oddział Kancelarii - BOIII
1044
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1034
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1028
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1004
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
955
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
953
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
952
PS XI
892
871
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
854
Oddział Księgowości BK / II
810
Oddział Budżetowy BK / I
798
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
622
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
622
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
613
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
550
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
525
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
523
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
507
Sekretariat
485
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
483
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
462
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
457
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
439
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
392
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
385
Inspektor Ochrony Danych
299
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
147
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
139
Zadania Wydziału
130
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
59484
Załatw sprawę
58812
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
13178
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8005
Wydział Finansów i Budżetu
5123
Wydział Infrastruktury
4727
Wydział Zdrowia
4692
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3501
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3469
Biuro Administracyjne
3414
Wydzial Nadzoru Prawnego
3189
Biuro Wojewody
2874
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2685
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2428
Wydział Kontroli
2061
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
20839
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
20836
Wojewoda
18266
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
17322
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
13927
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
7011
Zarządzenia
6496
Obwieszczenia
4330
Rozstrzygnięcia nadzorcze
4267
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
4145
Rzecznik Prasowy Wojewody
2771
Pełnomocnicy Wojewody
2211
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1534
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1376
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1117
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1039
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
940
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
712
Rozporządzenia
552
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
382
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
334
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
271
Inspektor Ochrony Danych
267

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
5467
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2439
Bezpieczeństwo Publiczne
2123
Sprawy Obronne
2006
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1841
Projekty unijne
548
WYDOBEZIMAS
391
EUROBALTIC II
389
RIMADIMA
361
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
285
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2660
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
350

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
10262

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
7218
Pozwolenia na budowę
4111
Zgłoszenie robót budowlanych
3835
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2423
2015
1708
Pozwolenia na rozbiórkę
1483
2016
1261
2017
1243
2018
872
2019
281
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
9019

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
5742
Pomoc publiczna
4759
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4137
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
2423
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
2009
Karty Informacyjne
1970
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1301
Budżet Wojewody Śląskiego
534
Dług publiczny
263
Jednostkowe sprawozdania finansowe
152
Łączne sprawozdania finansowe
132
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
11023
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
702

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
14998
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
13331
Administracja niezespolona
1390
Jednostki podległe
413
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
9306
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
7146
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3302
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
678
Akty prawne
488
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
6761
Wyniki kontroli
3768
Plan kontroli
2289
Co można załatwić?
1488
Skargi i wnioski
1328
Zadania
308
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
25280
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16210
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
5072
Godziny otwarcia Urzędu
3819
Profil zaufany
1251

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
6852
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
2505677
Strona główna BIP
314569
Poprzednia wersja
32009
Wyniki wyszukiwania
21759
Brak strony
6854
Mapa witryny BIP
6326
Jak korzystać z BIP?
5325
Redakcja BIP
4922
Jak szukać?
3886
Polityka prywatności
3063
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2449
Statystyka strony
2130
Zastrzeżenia prawne
1971
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1599
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1553
Państwowa Straż Rybacka
1512
Wydział Nadzoru Prawnego
1491
Wydział Infrastruktury
1487
Biuro Wojewody
1405
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1399
Wydział Zdrowia
1383
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1382
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1378
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1362
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1343
Zespół Audytu Wewnętrznego
1326
Biuro Administracyjne
1314
Państwowa Straż Łowiecka
1300
Wydział Finansów i Budżetu
1253
Wydział Kontroli
1201
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1153
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1142
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
33327
Plany kontroli
22270
Kontrole zewnętrzne
11003
Wydział Kontroli
8793
Plan kontroli na 2018 r.
8267
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
8221
Plan kontroli na 2017 r.
7921
Plan kontroli na 2019 r.
6044
Kontrole administracji samorządowej
5831
Plan kontroli na 2016 r.
5443
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3833
Wydział Zdrowia
3671
Kontrole administracji zespolonej
3625
Wydział Infrastruktury
3335
Regulamin kontroli
3075
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2998
Plan kontroli na 2015 r.
2974
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2773
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2601
Kontrole - 2017 rok
2434
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2316
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2294
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2214
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2060
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1945
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1750
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1688
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1683
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1678
Kontrole - 2016 rok
1535
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1418
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1415
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1398
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1348
Kontrole - 2017 rok
1313
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1311
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1186
Kontrole - 2018 rok
1180
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1013
Kontrole wewnętrzne
984
Rok 2017
964
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
962
Kontrole - rok 2017
943
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
929
Kontrole administracji niezespolonej
921
Kontrole - 2016 rok
837
Kontrole - 2015 rok
823
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
793
Kontrole - 2018 rok
765
Kontrole - 2015 rok
692
Kontrole - rok 2016
686
Rok 2015
625
Kontrole - rok 2015
615
Rok 2016
584
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
547
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
377
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
346
Plan kontroli na 2014r.
295
Raporty działalności kontrolnych
288
Kontrole - 2019 rok
275
Rok 2018
233
Kontrole-rok 2018
206
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
203
Kontrole - 2019 rok
156
Rok 2019
149
Kontrole - rok 2019
39
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
7638
Dostęp do informacji publicznej
2257
Dokumenty wyłączone z jawności
1389
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1091
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
843

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
10401
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
3824
Ogłoszenia
1671
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1084

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
5034
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
21866
Obwieszczenia - 2018 rok
8154
Ogłoszenia - 2018 rok
5059
Obwieszczenia - 2016/2017
3873
Obwieszczenia - 2019 rok
3378
Ogłoszenia - 2016/2017
2951
Ogłoszenia
2355
Ogłoszenia - 2019 rok
1758
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1271
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1044

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
76255
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
10315
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
2866
Placówki pomocy społecznej
2459
Programy pomocowe
2393
Piecza zastępcza
1817
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1560
Bezdomność
1466
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1462
Urzędy pracy
1190
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
1084
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
518
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
377
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
250
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
182
Centra opiekuńczo-mieszkalne
60
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
362281
Praca ŚUW
127789
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
12146
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
8188
Wyniki naborów
1786
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
939
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
875
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
151
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
87

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
3923
Informacja o zgromadzeniach
1498
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1386
Podstawa prawna
1187
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
993

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1967
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
843
Dane kontaktowe
776
Podstawa prawna
762

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
3342
Staże zawodowe
2264
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1481
Praktyki
1429
Wolontariat w Urzędzie
1080

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
7533
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1768
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1153
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
935
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
482
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
248
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
10436
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
10141
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
8267
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6706
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1774
Wydział Infrastruktury
1736
Biuro Wojewody
1579
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Analizy skarg i wniosków
1424
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1398
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1228
Womp
584
Wydział Kontroli
454
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
10084
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8441
Aktywna tablica
6499
Fundusz Dróg Samorządowych
3551
III edycja programu 2017-2018
3327
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2189
IV edycja programu 2018 - 2019
1830
II edycja programu 2016-2017
1288
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1155
Posilek w domu i w szkole
892
I edycja programu 2015-2016
697
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
198
Program wojewody
9
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
7671
Skargi i wnioski
3389
Petycje
1705

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
4708
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
2999

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
13239

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
8995

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2684
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
6080
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
4203
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
2686
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1727
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1656
Realizacja Programu HIV/AIDS
1312
Program Zdrowia
603
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2130

Realizacja: IntraCOM.pl