Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
939
Zatrudnienie
156
Zasady naboru
136
Praca w urzędzie
125
Wolne Stanowiska Pracy
107
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
11786
Regulamin organizacyjny
5214
Komórki organizacyjne Urzędu
4914
Państwowa Straż Łowiecka
4821
Państwowa Straż Rybacka
3901
Statut
3381
Schemat organizacyjny
3297
Ustawa o wojewodzie i admnistracji rządowej w województwie
2712
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych BOV
2454
Wydział Infrastruktury
1825
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1776
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1684
Wydzial Polityki Społecznej
1401
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1400
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1385
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1226
Wydział Zdrowia
1222
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1145
Biuro Administracyjne
1122
Wydział Nadzoru Prawnego
1117
Biuro Wojewody
1088
Wydział Kontroli
1081
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1000
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
975
Akty prawne i ustawy dot. BIP
934
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
917
Wydział Finansów i Budżetu
899
Zespół Audytu Wewnętrznego
851
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
807
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
804
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
803
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
797
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
749
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PS IX
737
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
717
Biuro Budżetowo-Księgowe
697
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
675
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
674
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
671
Oddział Polityki Zdrowotnej
662
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
652
Oddział Komunikacji Społecznej
643
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
633
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
632
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
623
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOIII
621
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
620
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
619
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
619
Oddział Kancelarii - BOII
609
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
606
Oddział Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
596
Zadania Wydzialu
590
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
585
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
585
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
581
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
577
Oddział Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
577
Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego - BOVIII
574
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
566
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
566
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
563
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
560
Oddział Kadr i Wynagrodzeń - BOIV
558
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PS X,
555
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
554
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
553
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
549
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
548
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
545
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
544
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
543
Oddział Spraw Obronnych - ZKV
542
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
541
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
541
Oddział Nadzoru
522
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
520
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
518
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
509
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
508
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
508
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
507
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
502
Oddział Do Spraw Poligrafii
501
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
500
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
500
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
499
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
498
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
497
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
496
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
494
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
492
Oddział Do Spraw Logistyki
488
Oddział Do Spraw Transportu
488
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
484
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
484
Oddział Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
484
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
484
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
483
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
483
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
480
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
479
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
476
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
475
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
473
Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego - BOIX
468
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOXI
467
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
465
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
465
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
465
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
464
Kancelaria Tajna
460
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
460
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
460
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXVI
457
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
447
Oddział Budżetowy BK / I
445
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
444
Oddział Księgowości BK / II
443
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
440
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
439
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
439
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
435
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
431
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
419
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obslugi klienta - BOXIII
416
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
414
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
410
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
407
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
405
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
401
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
377
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
374
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
372
Oddział do spraw Dochodów Budżetowych - BOVII
353
Oddział do Spraw Budżetowych - BOI
286
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXV
278
Oddział do spraw Księgowości - BOVI
276
Samodzielne stanowisko do spraw kontroli zarządczej - BOXIV
270
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOX
254
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOXII
254
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
222
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
195
Radca Generalny - BDVI
174
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
172
Sekretariat
162
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
155
Biuro Obsługi Klienta - BDV
149
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
146
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
135
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
129
Radca Generalny - BDVII
125
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
82
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
79
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
79
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych
78
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
62
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
46968
Załatw sprawę
46614
Wydział Polityki Społecznej
7333
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
5296
Wydział Infrastruktury
3222
Wydział Finansów i Budżetu
3131
Wydział Zdrowia
2279
Biuro Administracyjne
2031
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1972
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1617
Biuro Wojewody
1521
Wydzial Nadzoru Prawnego
1407
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1100
Wydział Kontroli
1085
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1032
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
14220
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
9216
Wojewoda
8803
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
3234
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
1998
Rozstrzygnięcia nadzorcze
1774
Obwieszczenia
1301
Zarządzenia
1113
Pełnomocnicy Wojewody
1001
Rzecznik Prasowy Wojewody
848
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
599
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
511
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
247
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
137
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
116
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
62

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
2490
Bezpieczeństwo Publiczne
921
Sprawy Obronne
814
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
753
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
745
Projekty unijne
246
WYDOBEZIMAS
157
RIMADIMA
135
EUROBALTIC II
134
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
44
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
1124
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
125

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
5436

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
3109
Pozwolenia na budowę
1241
2015
1124
Zgłoszenie robót budowlanych
1037
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
1007
Pozwolenia na rozbiórkę
598
2016
570
2017
301
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
4091

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdanie z wykonania wydatków
2825
Pomoc publiczna
2605
Budżet i finanse publiczne
2573
Karty Informacyjne
988
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
524
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
514
Budżet Wojewody Śląskiego
111
Dług publiczny
82

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
4838
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
351

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
7179
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
7747
Administracja niezespolona
340
Jednostki podległe
145
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
4145
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
3591
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1372
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
357
Akty prawne
223
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
3189
Wyniki kontroli
1539
Plan kontroli
717
Co można załatwić?
677
Skargi i wnioski
574
Zadania
77
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
13106
Kontakt
12944
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2193
Godziny otwarcia Urzędu
1934
Profil zaufany
409

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
3245
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
488734
Strona główna BIP
148302
Poprzednia wersja
11530
Wyniki wyszukiwania
9608
Mapa witryny BIP
3383
Jak korzystać z BIP?
2868
Redakcja BIP
2709
Brak strony
2019
Jak szukać?
1655
Polityka prywatności
1059
Statystyka strony
925
Zastrzeżenia prawne
827
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
580
Wydział Polityki Społecznej
561
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
541
Państwowa Straż Rybacka
515
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
512
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
509
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
505
Biuro Wojewody
503
Biuro Dyrektora Generalnego
498
Wydział Nadzoru Prawnego
496
Państwowa Straż Łowiecka
491
Biuro Budżetowo-Księgowe
488
Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
485
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
478
Wydział Kontroli
474
Zespół Audytu Wewnętrznego
473
Wydział Infrastruktury
465
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
453
Wydział Finansów i Budżetu
449
Biuro Administracyjne
449
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
433
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Jak szukać?
1
Statystyka strony
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
15034
Plany kontroli
9642
Kontrole zewnętrzne
5139
Plan kontroli na 2016 r.
4337
Wydział Kontroli
4011
Plan kontroli na 2017 r.
3936
Wydział Polityki Społecznej
3125
Kontrole administracji samorządowej
2729
Kontrole administracji zespolonej
1969
Plan kontroli na 2015 r.
1967
Wydział Zdrowia
1919
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
1760
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
1515
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
1280
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1250
Regulamin kontroli
1238
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1052
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1041
Wydział Infrastruktury
1015
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
831
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
677
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
669
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
639
Kontrole tłumaczy przysięgłych
632
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
628
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
566
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
460
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
329
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
325
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
271
Wydzial Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow
246
Kontrole - 2016 rok
141
Kontrole - 2016 rok
123
Kontrole - 2017 rok
119
Raporty działalności kontrolnych
107
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
104
Kontrole - 2017 rok
99
Kontrole administracji niezespolonej
98
Kontrole - 2015 rok
84
Kontrole - 2015 rok
80
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
69
Plan kontroli na 2014r.
57
Kontrole - rok 2017
49
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole wewnętrzne
33
Kontrole - rok 2016
32
Kontrole - rok 2015
24

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
3483
Dostęp do informacji publicznej
868
Dokumenty wyłączone z jawności
556
Akty prawne i ustawy dot. BIP
243
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
137

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
3290
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
745
Ogłoszenia
534

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
2245
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
7318

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
9666
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
4111
Placówki pomocy społecznej
861
Programy pomocowe
764
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
759
Piecza zastępcza
694
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
525
Bezdomność
462
Urzędy pracy
420
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
415
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
275
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
1653

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
135916
Praca ŚUW
48122
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
5302
Wzory oświadczeń
3297
Wyniki naborów
1492

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
1734
Informacja o zgromadzeniach
670
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
613
Podstawa prawna
464
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
391

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
161
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
59
Podstawa prawna
49
Dane kontaktowe
46

Dział: Praktyki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki
6276

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
3279
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1110
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
165
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
47
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
5798
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
4052
Wykaz Oddziałów Szpitalnych Pierwszego Wyboru
2011

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
4445
Wydział Polityki Społecznej
1808
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
807
Wydział Infrastruktury
684
Analizy skarg i wniosków
662
Biuro Wojewody
611
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
593
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
524
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
493
Wydział Kontroli
222
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
4089
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
3414
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
489
II edycja programu 2016-2017
157
I edycja programu 2015-2016
45
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
4641
Skargi i wnioski
1726
Petycje
702

Dział: Staże zawodowe dla Ciebie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Staże zawodowe dla Ciebie
9418
Twoje możliwości odbycia stażu w Ślaskim Urzędzie Wojewódzkim
1847

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
2675
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
1098

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
7022

Dział: Wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wolontariat
2103

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
1002

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
4454
Postępowania wszczęte
1789
Postępowania rozstrzygnięte
2
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
3102
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
1474
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
773
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
658
Realizacja Programu HIV/AIDS
611
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
573
Program Zdrowia
311
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 925

Realizacja: IntraCOM.pl