Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2710
Zatrudnienie
444
Zasady naboru
431
Praca w urzędzie
410
Wolne Stanowiska Pracy
352
Praktyki, staże i wolontariat
47
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
27527
Komórki organizacyjne Urzędu
12980
Regulamin organizacyjny
11626
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
11112
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
10454
Statut
8510
Schemat organizacyjny
8229
Państwowa Straż Łowiecka
7565
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7250
Wydział Infrastruktury
7091
Państwowa Straż Rybacka
6672
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6644
Wydział Nadzoru Prawnego
5626
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
5365
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5296
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
5092
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
4872
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4614
Wydział Zdrowia
4292
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
4010
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3500
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3411
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
3387
Wydział Kontroli
3371
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
3368
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
3309
Biuro Administracyjne
3305
Biuro Wojewody
3119
Ustawa
3030
Wydział Finansów i Budżetu
3026
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
2843
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
2830
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
2809
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2474
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2352
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2248
Zespół Audytu Wewnętrznego
2226
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
2224
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2220
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2212
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
2210
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
2208
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
2141
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
2064
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
2042
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
2003
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
1966
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1945
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
1940
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1915
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1894
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1885
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
1873
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
1873
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
1845
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1837
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1824
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1817
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1811
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1792
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1789
Zadania Wydzialu
1775
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1680
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1673
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1670
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1662
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1647
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1642
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1635
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1615
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1591
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1581
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1573
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1555
Biuro Budżetowo-Księgowe
1527
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1516
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1512
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1471
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1465
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1450
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1436
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1420
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1408
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1407
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1407
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1402
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1392
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1386
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Kancelaria Tajna
1376
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1365
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1352
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1348
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Oddział Komunikacji Społecznej
1314
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1314
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1313
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1308
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1308
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1296
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1283
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1260
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1258
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1245
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1243
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1241
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1224
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1174
1172
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1168
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1157
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1154
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1127
Oddział Kancelarii - BOIII
1124
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1108
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1107
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1073
1026
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
1021
PS XI
967
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
950
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
941
Oddział Księgowości BK / II
889
Oddział Budżetowy BK / I
870
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
716
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
685
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
682
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
642
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
620
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
599
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
573
Sekretariat
551
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
550
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
547
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
528
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
505
Inspektor Ochrony Danych
476
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
443
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
336
Zadania Wydziału
316
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
286
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
132
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
60483
Załatw sprawę
60257
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
14062
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8464
Wydział Finansów i Budżetu
5392
Wydział Zdrowia
5227
Wydział Infrastruktury
5053
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3811
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3778
Biuro Administracyjne
3665
Wydzial Nadzoru Prawnego
3495
Biuro Wojewody
3121
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2981
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2722
Wydział Kontroli
2236
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
22810
Akty prawne Wojewody
21583
Wojewoda
20635
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
19679
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
17199
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
11638
Zarządzenia
8044
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
7736
Rozstrzygnięcia nadzorcze
5054
Obwieszczenia
4731
Rzecznik Prasowy Wojewody
3333
Pełnomocnicy Wojewody
2464
Rozstrzygniecia nadzorcze 2020
2127
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1711
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1603
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1295
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1199
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
1134
Rozporządzenia
972
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
890
Inspektor Ochrony Danych
488
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
455
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
409
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
315
rrozstrzygniecia nadzorcze 2020
1

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
6171
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
2852
Bezpieczeństwo Publiczne
2362
Sprawy Obronne
2283
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
2212
Projekty unijne
655
WYDOBEZIMAS
442
EUROBALTIC II
436
RIMADIMA
413
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
327
WPDNWWE
2
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2948
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
412

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
11336

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
8018
Pozwolenia na budowę
4550
Zgłoszenie robót budowlanych
4445
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
2711
2015
1772
Pozwolenia na rozbiórkę
1692
2016
1348
2017
1333
2018
1006
2019
541
2020
49
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
10010

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
6398
Pomoc publiczna
5141
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4408
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
2904
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
2589
Karty Informacyjne
2220
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1440
Budżet Wojewody Śląskiego
627
Jednostkowe sprawozdania finansowe
384
Łączne sprawozdania finansowe
305
Dług publiczny
299
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
12718
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
852

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
16415
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
14526
Administracja niezespolona
1578
Jednostki podległe
482
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
10509
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
7891
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3702
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
737
Akty prawne
554
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
7422
Wyniki kontroli
4210
Plan kontroli
2684
Co można załatwić?
1666
Skargi i wnioski
1507
Zadania
350
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
27883
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
16702
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
5586
Godziny otwarcia Urzędu
4209
Profil zaufany
1356

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
7639
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3068901
Strona główna BIP
351154
Poprzednia wersja
39211
Wyniki wyszukiwania
24097
Brak strony
8653
Mapa witryny BIP
6903
Jak korzystać z BIP?
5773
Redakcja BIP
5382
Jak szukać?
4306
Polityka prywatności
3543
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2993
Statystyka strony
2417
Zastrzeżenia prawne
2189
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1753
Wydział Nadzoru Prawnego
1716
Wydział Infrastruktury
1670
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1667
Państwowa Straż Rybacka
1662
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1567
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1552
Biuro Wojewody
1548
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1536
Wydział Zdrowia
1532
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1518
Biuro Administracyjne
1487
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1483
Zespół Audytu Wewnętrznego
1472
Państwowa Straż Łowiecka
1439
Wydział Finansów i Budżetu
1429
Wydział Kontroli
1354
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1287
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1277
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
55
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
38206
Plany kontroli
26710
Kontrole zewnętrzne
12786
Wydział Kontroli
9792
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
9349
Plan kontroli na 2019 r.
9083
Plan kontroli na 2018 r.
8915
Plan kontroli na 2017 r.
8200
Kontrole administracji samorządowej
6500
Plan kontroli na 2016 r.
5657
Plan kontroli na 2020 r.
5290
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4344
Wydział Zdrowia
4087
Kontrole administracji zespolonej
3946
Wydział Infrastruktury
3821
Regulamin kontroli
3493
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3316
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3226
Plan kontroli na 2015 r.
3194
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
3138
Kontrole - 2017 rok
2668
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2489
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2489
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2477
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2248
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2230
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
1943
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1932
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1901
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1886
Kontrole - 2016 rok
1706
Kontrole - 2018 rok
1607
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1585
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1579
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1571
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1566
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1548
Kontrole - 2017 rok
1472
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1460
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1340
Kontrole wewnętrzne
1185
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1170
Kontrole administracji niezespolonej
1122
Rok 2017
1115
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
1114
Kontrole - rok 2017
1114
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
1089
Kontrole - 2016 rok
959
Kontrole - 2015 rok
950
Kontrole - 2018 rok
948
Kontrole - rok 2016
824
Kontrole - 2015 rok
801
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
767
Rok 2015
745
Kontrole - rok 2015
737
Rok 2016
716
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
693
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
658
Kontrole - 2019 rok
633
Kontrole - 2019 rok
603
Rok 2018
402
Kontrole-rok 2018
369
Raporty działalności kontrolnych
340
Plan kontroli na 2014r.
338
Rok 2019
308
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
234
Kontrole - rok 2019
227
Kontrole Administracji Samorządowej - 2020 rok
156
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
123
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2020 rok
89
Rok 2019
85
Kontrole administracji zespolonej - 2020 rok
75
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole-rok 2018
2

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
8423
Dostęp do informacji publicznej
2505
Dokumenty wyłączone z jawności
1593
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1260
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1013

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
12626
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
5064
Ogłoszenia
1874
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1370

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
5629
Mienie zabużańskie
1

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
1145

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
25268
Obwieszczenia - 2018 rok
8661
Ogłoszenia - 2018 rok
5706
Obwieszczenia - 2019 rok
5449
Obwieszczenia - 2016/2017
4196
Ogłoszenia - 2016/2017
3155
Ogłoszenia - 2019 rok
2974
Ogłoszenia
2906
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1505
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1239
Obwieszczenia - 2020 rok
697
Ogloszenia - 2020 rok
676

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
86907
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
11684
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
3190
Placówki pomocy społecznej
3012
Programy pomocowe
2682
Piecza zastępcza
2041
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1697
Bezdomność
1684
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1639
Urzędy pracy
1346
Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”
1253
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1081
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
504
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
475
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
379
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
352
Centra opiekuńczo-mieszkalne
263
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
424848
Praca ŚUW
151344
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
14564
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
9730
Wyniki naborów
2287
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1336
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1220
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
230
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
227

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4382
Informacja o zgromadzeniach
1695
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1555
Podstawa prawna
1310
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1126

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2328
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
998
Podstawa prawna
909
Dane kontaktowe
906

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
3966
Staże zawodowe
2652
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1743
Praktyki
1675
Wolontariat w Urzędzie
1330

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
8458
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1916
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1383
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1275
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
609
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
417
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Edycja - 2012013
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
Edycja - 20112012
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2

Dział: Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
11356
Państwowe Ratownictwo Medyczne
11315
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
9026
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
7649
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1989
Wydział Infrastruktury
1974
Biuro Wojewody
1772
Analizy skarg i wniosków
1614
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1578
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1411
Womp
710
Wydział Kontroli
507
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
11719
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
8791
Aktywna tablica
7912
Fundusz Dróg Samorządowych
6973
III edycja programu 2017-2018
3475
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2429
IV edycja programu 2018 - 2019
2239
II edycja programu 2016-2017
1456
Posilek w domu i w szkole
1364
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1296
I edycja programu 2015-2016
816
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
711
Program wojewody
9
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
8250
Skargi i wnioski
3677
Petycje
2008

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
5101
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
3414

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
14490

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
11095

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2799
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
6674
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
4711
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
3065
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1965
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1801
Realizacja Programu HIV/AIDS
1465
Program Zdrowia
666
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2417

Realizacja: IntraCOM.pl