Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
1832
Zatrudnienie
254
Zasady naboru
227
Praca w urzędzie
216
Wolne Stanowiska Pracy
202
Praktyki, staże i wolontariat
31
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
18532
Komórki organizacyjne Urzędu
8187
Regulamin organizacyjny
8006
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
7941
Państwowa Straż Łowiecka
6554
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
5846
Statut
5563
Państwowa Straż Rybacka
5351
Schemat organizacyjny
5254
Wydział Infrastruktury
4773
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4570
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
4560
Wydział Nadzoru Prawnego
3401
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
3083
Ustawa
3030
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2999
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
2889
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
2719
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2661
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
2532
Wydział Zdrowia
2268
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych
2195
Wydział Kontroli
2100
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2091
Biuro Administracyjne
2010
Biuro Wojewody
1923
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
1899
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
1826
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
1808
Wydział Finansów i Budżetu
1772
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
1740
Sposób stanowienia aktów normatywnych
1629
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
1571
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
1563
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1498
Zespół Audytu Wewnętrznego
1451
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
1372
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
1364
Oddział Nadzoru Urbanistycznego IF/III
1308
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
1293
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
1263
Oddział Nadzoru
1249
Oddział Analiz i Statystyki Medycznej
1230
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
1225
Oddział Transportu i Gospodarki IF/IV
1223
Oddział Do Spraw Teleinformatyki
1198
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
1192
Oddział Polityki Zdrowotnej
1191
Oddział Inwestycji Publicznych IF/XIII
1178
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
1169
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
1165
Oddział ds Budżetowo - Finansowych PS V
1162
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
1155
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
1139
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1138
Oddział ds. Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
1137
Zadania Wydzialu
1129
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1124
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
1123
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
1120
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
1119
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
1107
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1102
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1101
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1099
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. komunalizacji w miastach na prawach powiatu - NW/XVa
1091
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu - FB/VI
1084
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
1073
Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych
1068
Oddział Do Spraw Poligrafii
1060
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1048
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
1045
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1043
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1041
Służba Ochrony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BI/XXI
1032
Oddział Do Spraw Zamówień Publicznych
1028
Oddział Do Spraw Transportu
1027
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1025
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1025
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Postępowań Przedsądowych Związanych z Dochodzeniem Należności Skarbu Pastwa
1019
Oddział Do Spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu
1017
Oddział Budżetu Wojewody - FB/I
1001
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
999
Oddział Do Spraw Logistyki
998
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
998
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X,
996
Biuro Budżetowo-Księgowe
994
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
990
Oddział Rozstrzygnięć w sprawach ulg dotyczących mandatów karnych kredytowanych– FB/IX
985
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
982
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
979
Zespół do spraw przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie i kontroli świadczeń udzielanych rodzinom PS Ia
974
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych – FB/III
969
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
969
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Budżetu Wojewody – FB/II
967
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
963
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
960
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Ślaskiego
951
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
944
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
937
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
937
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.analizy wykonania budżetu Wojewody Śląskiego - FB/V
937
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Biura
934
Główny Księgowy Budżetu Wojewody - FB/VIII
934
Zespół ds.dochodów Skarbu Państwa i sprawozdawczości łącznej– FB/IIa
924
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
917
Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu PS IV
906
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
901
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
900
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
896
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
894
Oddział Komunikacji Społecznej
894
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rolnictwa
885
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
885
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
884
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
883
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu
879
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
874
Kancelaria Tajna
871
Oddział ds. Nadzoru nad Rehabilitacją i Zatrudnieniem Osób Niepełnosprawnych PSVII
871
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
843
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
841
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu - FB/IV
839
Samodzielne stanowisko pracy ds.obsługi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziału - FB/X
836
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
827
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
823
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
822
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
808
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
801
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
799
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
785
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
730
Oddział Kancelarii - BOIII
725
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
724
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
682
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
682
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
655
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
645
Zespół do spraw planowania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej i rodziny PS Va
613
Oddział Budżetowy BK / I
607
Samodzielne stanowisko pracy do spraw realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” PS XI
603
Oddział Księgowości BK / II
596
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ZKXIII, w ramach którego działa Zespół ds. obsługi technicznej, administracyjnej oraz psychologicznej - ZKXIIIa
558
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
557
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zewnętrznych
516
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
507
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
433
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
341
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
338
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
328
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
322
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
322
Sekretariat
319
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
284
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
277
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
258
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
107
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
63
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
57
Zespół do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PS XIIa
53
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
56105
Załatw sprawę
55138
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
10777
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6940
Wydział Finansów i Budżetu
4439
Wydział Infrastruktury
4034
Wydział Zdrowia
3871
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
2884
Biuro Administracyjne
2824
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2753
Wydzial Nadzoru Prawnego
2456
Biuro Wojewody
2312
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1929
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1709
Wydział Kontroli
1656
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Akty prawne Wojewody
19464
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
15441
Wojewoda
13771
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
11036
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
5423
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
4413
Zarządzenia
3731
Obwieszczenia
3156
Rozstrzygnięcia nadzorcze
3117
Rzecznik Prasowy Wojewody
1734
Pełnomocnicy Wojewody
1599
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1059
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
919
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
723
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
637
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
330
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
305
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
230
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
213
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
164

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
4221
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
1789
Bezpieczeństwo Publiczne
1589
Sprawy Obronne
1479
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
1321
Projekty unijne
338
WYDOBEZIMAS
252
RIMADIMA
232
EUROBALTIC II
227
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
120
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1
obrona cywilna
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
2046
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
209

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
7959

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
5496
Pozwolenia na budowę
2922
Zgłoszenie robót budowlanych
2489
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
1810
2015
1495
Pozwolenia na rozbiórkę
1054
2016
953
2017
898
2018
387
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
6509

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
4450
Pomoc publiczna
3864
Sprawozdanie z wykonania wydatków
3536
Karty Informacyjne
1528
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
1370
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
1063
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
983
Budżet Wojewody Śląskiego
232
Dług publiczny
147
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
7637
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
451

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
11186
Pliki do pobrania
8

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
10634
Administracja niezespolona
920
Jednostki podległe
268
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
7034
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
5587
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2328
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
480
Akty prawne
354
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
5131
Wyniki kontroli
2761
Plan kontroli
1615
Co można załatwić?
1111
Skargi i wnioski
990
Zadania
166
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
19485
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
15203
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
3795
Godziny otwarcia Urzędu
2952
Profil zaufany
833

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
5292
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1375039
Strona główna BIP
233972
Poprzednia wersja
18295
Wyniki wyszukiwania
15999
Mapa witryny BIP
5093
Jak korzystać z BIP?
4366
Redakcja BIP
4082
Brak strony
2984
Jak szukać?
2956
Polityka prywatności
2064
Statystyka strony
1660
Zastrzeżenia prawne
1547
Wydział Polityki Społecznej
1354
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1319
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1130
Państwowa Straż Rybacka
1118
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1084
Wydział Nadzoru Prawnego
1048
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1031
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1021
Wydział Zdrowia
1019
Zespół Audytu Wewnętrznego
1019
Biuro Wojewody
1006
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1005
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1001
Państwowa Straż Łowiecka
994
Wydział Infrastruktury
986
Wydział Finansów i Budżetu
980
Biuro Administracyjne
958
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
881
Wydział Kontroli
868
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
860
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
24613
Plany kontroli
15839
Kontrole zewnętrzne
8058
Plan kontroli na 2017 r.
6858
Wydział Kontroli
6565
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5799
Plan kontroli na 2016 r.
4912
Kontrole administracji samorządowej
4350
Plan kontroli na 2018 r.
4102
Kontrole administracji zespolonej
2972
Wydział Zdrowia
2901
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
2888
Plan kontroli na 2015 r.
2441
Wydział Infrastruktury
2269
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2255
Regulamin kontroli
2240
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
2008
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
1952
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
1835
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
1767
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1664
Kontrole - 2017 rok
1469
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1344
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
1338
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
1281
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1205
Kontrole tłumaczy przysięgłych
1148
Kontrole - 2016 rok
1117
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1068
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1057
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1056
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1033
Kontrole - 2017 rok
912
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
865
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
805
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
656
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
639
Kontrole - 2015 rok
563
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
538
Kontrole administracji niezespolonej
516
Kontrole - 2016 rok
514
Kontrole - rok 2017
500
Rok 2017
499
Kontrole wewnętrzne
483
Kontrole - 2015 rok
431
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
397
Rok 2015
362
Kontrole - rok 2016
359
Kontrole - rok 2015
349
Rok 2016
288
Kontrole - 2018 rok
245
Kontrole - 2018 rok
198
Raporty działalności kontrolnych
168
Plan kontroli na 2014r.
164
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
160
dzialalnosc kontrolna 2015
35

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
5833
Dostęp do informacji publicznej
1685
Dokumenty wyłączone z jawności
1010
Akty prawne i ustawy dot. BIP
730
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
514

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
7118
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
1826
Ogłoszenia
1220
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
513

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
3754
Mienie zabużańskie
1

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
14813
Obwieszczenia - 2018 rok
4101
Obwieszczenia - 2016/2017
3000
Ogłoszenia - 2016/2017
2237
Ogłoszenia - 2018 rok
2141
Ogłoszenia
1082
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
708
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia z 2018 roku
571

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
39609
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
7333
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
1779
Programy pomocowe
1604
Placówki pomocy społecznej
1569
Piecza zastępcza
1206
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1205
Bezdomność
1055
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
979
Urzędy pracy
877
Program MRPiPS „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”
776
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
358
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Poprawa efektywności energetycznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Poprawa efektywności energetycznej
2992

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
250232
Praca ŚUW
85660
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
8746
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
6014
Wyniki naborów
1621
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
426
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
151

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
2990
Informacja o zgromadzeniach
1111
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1038
Podstawa prawna
843
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
697

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
1245
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
539
Podstawa prawna
441
Dane kontaktowe
434

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
1911
Staże zawodowe
1194
Praktyki
758
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
747
Wolontariat w Urzędzie
520

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
5460
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
1445
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
847
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
597
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
187
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2

Dział: Ratownictwo

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ratownictwo
8411
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
7284
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
6551
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
4333
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1317
Wydział Infrastruktury
1243
Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki
1205
Biuro Wojewody
1171
Analizy skarg i wniosków
1050
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
988
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
870
Womp
327
Wydział Kontroli
323
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
6594
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
6221
III edycja programu 2017-2018
2486
Aktywna tablica
2292
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
1131
II edycja programu 2016-2017
952
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
859
I edycja programu 2015-2016
443
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
Rozwój regionalny i programy rządowe
1
III edycja 2017-2018
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
6362
Skargi i wnioski
2657
Petycje
1218

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
3893
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
2045

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
10396

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
4851

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2417
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
4810
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
3080
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
1732
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1250
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1201
Realizacja Programu HIV/AIDS
993
Program Zdrowia
414
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1660

Realizacja: IntraCOM.pl