Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2990
Zatrudnienie
517
Zasady naboru
509
Praca w urzędzie
483
Wolne Stanowiska Pracy
414
Praktyki, staże i wolontariat
49
Praktyki w SUW
3
Wykaz nieruchomosci
1

Dział: Struktura organizacyjna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura organizacyjna
29673
Komórki organizacyjne Urzędu
14175
Regulamin organizacyjny
12366
Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIV
11795
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
11721
Statut
9072
Schemat organizacyjny
8950
Państwowa Straż Łowiecka
7906
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
7758
Wydział Infrastruktury
7733
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
7317
Państwowa Straż Rybacka
6989
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
6374
Wydział Nadzoru Prawnego
6071
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
6069
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego
5624
Oddział do Spraw Kształcenia Podyplomowego
5529
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
4956
Wydział Zdrowia
4869
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WCZK - ZKII, w ramach którego działa Zespół Dyżyrnych - ZKIIa
4634
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
4343
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
3969
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji IF/XIV
3944
Oddział do Spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji IF/XV
3824
Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia
3776
Wydział Kontroli
3739
Oddział w Bielsku-Białej - symbol - SOV
3734
Biuro Administracyjne
3648
Oddział w Częstochowie - symbol - SOVI
3562
Biuro Wojewody
3473
Wydział Finansów i Budżetu
3370
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS IX
3146
Ustawa
3030
Oddział do Spraw Cudzoziemców - symbol - SOII
2735
Sposób stanowienia aktów normatywnych
2715
Oddział do Spraw Odszkodowań IF/VIII oraz Zespół Odszkodowań I instancji IF/VIIIc
2558
Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej
2531
Oddział do Spraw Nadzoru Urbanistycznego IF/III
2515
Oddział Paszportowy - symbol - SOIII
2498
Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny PS Ia
2434
Zespół Audytu Wewnętrznego
2421
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2418
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odznaczeń i orderów państwowych - symbol - SOXIV
2398
Oddział do Spraw Transportu i Gospodarki IF/IV
2380
Oddział do Spraw Środowiskowej Pomocy Społecznej PS I
2300
Oddział do Spraw Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej PS II
2284
Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
2224
Oddział do Spraw Inwestycji Publicznych IF/XIII
2202
Oddział do Spraw Kadr - BOVI
2197
Oddział do Spraw Obrony Cywilnej i Logistyki - ZKIV
2190
Oddział do Spraw Zarządzania Kryzysowego - ZKI, w ramach którego działa Zespół ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych - ZKIa
2163
Oddział do Spraw Obywatelskich - symbol - SOI
2160
Oddział ds. Komunalizacji – NW/XV i Zespół ds. Komunalizacji - NW/XVa
2128
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu IF/I
2121
Oddział do Spraw Polityki Zdrowotnej
2110
Oddział do Spraw Planowania i Realizacji Budżetu PS V
2060
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetowych i kwalifikacji wojskowej - symbol - SOVIII
2059
Oddział ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - NW/III i Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości I - NW/IIIa
2050
Oddział ds. Nadzoru Nad Gospodarką Nieruchomościami Skarbu Państwa - NW/II
2046
Oddział do Spraw Obronnych - ZKV
2043
Oddział ds. Gospodarowania Mieniem Państwowym i Koordynacji Kontroli - NW/I
2008
Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII
1943
Zadania Wydzialu
1942
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej PS X
1929
Zespół do Spraw Ratownictwa Medycznego
1907
Oddział ds. Mienia Zabużańskiego - NW/XIII
1875
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. budżetu IF/XII
1844
Oddział do Spraw Wynagrodzeń - BOII
1805
Zespół do Współpracy z Konsultantami Wojewódzkimi i Promocji Zdrowia
1803
Oddział do Spraw Współpracy z Instytucjami, Mniejszościami Narodowymi i Repatriacji - symbol - SOIV
1787
Oddział Zarządzania Personelem i Organizacji - BOV
1783
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału IF/II
1764
Oddział ds. Uwłaszczeń - NW/IV
1752
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości III w Częstochowie - NW/IIIc
1722
Biuro Budżetowo-Księgowe
1720
Oddział do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego - ZKIII
1698
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświadczeń majątkowych i lustracyjnych - KO VI
1656
Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy PS III
1637
Zespół ds. Kontroli Urzędów Pracy PS IIIa
1610
Oddział ds. Orzecznictwa w Zakresie Gospodarki Nieruchomości – NW/XIV
1608
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. rejestrów i uprawnień budowlanych
1603
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1587
Dyrektor Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXV
1564
Zespół ds. Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości II w Bielsku-Białej - NW/IIIb
1554
Oddział Kontroli Wewnętrznej i Skarg - KO I
1548
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu - NW/VIII
1547
Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Budżetowego - BOXVI
1542
Kancelaria Tajna
1534
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - symbol - SOVII
1524
Samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynacji funkcjonowania wydziału PSVII
1501
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału PS IV
1497
Oddzial Nadzoru - NPII
1489
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej I - KO X
1489
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu - ZKVII
1480
Oddzia Informatyzacji - BDIII
1477
Zespół do Spraw Chorobowości Hospitalizowanej
1473
Zespół do spraw budżetu i sprawozdawczości z zakresu polityki społecznej PS Va
1462
Samodzielne stanowisko pracy ds. koordynacji funkcjonowania wydziału - NW/VII
1460
Oddział do Spraw Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego - KO V
1451
Oddział Komunikacji Społecznej
1450
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wydziału - symbol - SOIX
1419
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zarządzania budżetem Urzędu - BOX
1405
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta - BOVIII
1384
Oddzia Obsugi Prawnej - NP I
1380
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli zarządczej - BOXII
1375
Oddział do Spraw Pieczy Zastępczej PS VI
1372
1363
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu wydziału - KOVII
1357
Oddział do Spraw Organizacji i Koordynacji Kontroli - KO III
1357
Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII
1354
Dyrektor Wydziau Finansw i Budetu FBVI
1331
Oddział Dochodów Budżetowych Urzędu BK / III
1304
Oddział do Spraw Ksiegowości i Realizacji Budżetu Urzędu - BOI
1300
Suba Ochrony lskiego Urzdu Wojewdzkiego w Katowicach BIXXI
1284
Oddzia Zamwie Publicznych BII
1263
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Generalnego Urzędu - BOXIII
1252
Oddzia Inwestycji i Remontw BI IV
1250
Oddzia Poligrafii i Logistyki BIXVI
1234
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu Biura - BOVII
1229
Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji i rozliczania wniosków i bloczków mandatowych oraz inwentaryzacji BK / X
1221
Oddział Kancelarii - BOIII
1204
Oddzia Transportu BIXIV
1203
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Prowadzenia Postpowa Przedsdowych Zwizanych z Dochodzeni
1198
Oddział od Spraw Kontroli Zewnętrznej II - KO XI
1196
Oddzia Utrzymania Czystoci i Gospodarowania Odpadami BIXX
1181
Oddzial Budzetu Wojewody - FBI
1171
Oddzia Ksigowoci i Sprawozdawczoci Budetu Wojewody FBII
1170
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej - BOXIV
1162
1160
Oddzia Rozstrzygni w sprawach ulg dotyczcych mandatw karnych kredytowanyc FBIX
1159
Oddzia Rozstrzygni Finansowych FBIII
1147
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - BOIX
1141
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds Redakcji Dziennika Urzedowego Wojewodztwa slaskiego - NPV
1133
Zastpca Dyrektora Wydzau Gwny Ksigowy Budetu Wojewody FBVIII
1130
Główny Księgowy Budżetu Urzędu - BOXVII
1113
Zesp dsdochodw Skarbu Pastwa i sprawozdawczoci cznej FBIIa
1102
Wieloosobowe stanowisko pracy ds obsugi sekretariatu BIVII
1102
Samodzielne stanowisko pracy dsanalizy wykonania budetu Wojewody lskiego FBV
1088
Wieloosobowe stanowisko pracy ds rolnictwa
1087
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Obsugi Sekretariatu - NP VI
1082
PS XI
1038
Oddział Ds. Protokolarno-Biurowych
1030
Oddział Księgowości BK / II
971
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu FBIV
966
Samodzielne stanowisko pracy dsobsugi sekretariatu i koordynacji funkcjonowania Wydziau FBX
964
Oddział Budżetowy BK / I
958
Oddział do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców - symbol - XVI
939
Zespół do spraw weryfikacji i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego PS XIIa
849
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu BK / VII
765
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji niepieniężnej - BOXI
760
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PS XIII
698
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Częstochowie
692
Oddział ds. Geodezji i Katastru GK/II
681
Zakres zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
654
Wieloosobowe stanowisko pracy ds bezpieczestwa i higieny pracy BIVI
653
Inspektor Ochrony Danych
653
Oddział Urzędu do Koordynacji Pracy w Bielsku Białej
627
Sekretariat
621
Oddział ds. Nadzoru i Kontroli GK/I
612
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej GK/III
594
Oddział do Spraw Środowiska i Rolnictwa IF/VI
534
Samodzielne Stanowisko ds. Finansów i Budżetu GK/V
517
Zadania Wydziału
492
Oddzia Wsppracy Zagranicznej symbol - SOXIII
395
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
389
Oddział do Spraw Ratownictwa Medycznego
361
Radca Generalny - BDVI
211
Biuro Obsugi Klienta - BDV
170
Radca Generalny - BDVII
158
Oddzial do spraw Wynagrodzen
115
Biuro Inwestycji Zamowien Publicznych i Logistyk
111
Wydzial certyfikacji i rozwoju
83
Oddzial urzedu do spraw kontroli zarzadczej
72
Zastpca Dyrektora Wydziau FBVII
32
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
17
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Czstochowie
11
Wieloosobowe stanowisko pracy do rejestracji i kontroli podmiotw leczniczych w Bielsku Biaej
5
Biuro WOJEWODZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOlECZNEGO
5
Samodzielne stanowisko ds obsugi sekretariatu - CR I
3
Wieloosobowe stanowisko ds cznoci BI II
2
Oddzial do Spraw Srodowiska i Rolnictwa
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds administrowania ZFS BIV
1
Samodziele stanowisko pracy do spraw prowadzenia postpowa sprawdzajcych
1
Wieloosobowe stanowisko pracy ds ewidencji i rozliczania wnioskw i bloczkw mandatowych BIXXV
1
Oddzia Realizacji Kontroli i Monitoringu Projektw - CR II
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsugi komisji dyscyplinarnej
1
Oddzia Zarzdzania Nieruchomociami i Mieniem Urzdu BIXV
1
Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw egzekucji nienienieznej
1
Samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczestwa teleinformatycznego
1
Samodzielne stanowisko pracy ds ochrony przeciwpoarowej BIXVII
1

Dział: Załatw sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
61564
Załatw sprawę
61338
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
14816
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
8837
Wydział Finansów i Budżetu
5599
Wydział Zdrowia
5583
Wydział Infrastruktury
5389
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
4117
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4005
Biuro Administracyjne
3865
Wydzial Nadzoru Prawnego
3793
Biuro Wojewody
3381
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
3187
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2961
Wydział Kontroli
2395
Biuro Inwestycji Zamwie Piblicznych i Logistyki
113
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
3
Strona testowa
1

Dział: Wojewoda Śląski

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2016
25029
Wojewoda
22968
Akty prawne Wojewody
22661
Rozstrzygniecia nadzorcze 2017
22417
Rozstrzygniecia nadzorcze 2018
20823
Rozstrzygniecia nadzorcze 2019
18349
Zarządzenia
10039
Rozstrzygniecia nadzorcze 2020
10003
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015
9180
Rozstrzygnięcia nadzorcze
5670
Obwieszczenia
5547
Rzecznik Prasowy Wojewody
4559
Pełnomocnicy Wojewody
2736
Rozporządzenia
2270
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
1882
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
1825
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
1456
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Rodziny
1355
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
1354
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
1072
Inspektor Ochrony Danych
688
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013
542
Rozstrzygnięcia nadzorcze 2014
516
Podział zakresu zadań i nadzoru Kierownictwa Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego
391
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych
150
rrozstrzygniecia nadzorcze 2020
1

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
3239
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
509
Koordynator ds dostepnosci
1

Dział: Bezpieczeństwo i sprawy obronne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
7519
Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii
5923
Plany działania na wypadek sytuacji kryzysowych
3133
Bezpieczeństwo Publiczne
2713
Sprawy Obronne
2617
Projekty unijne
767
WYDOBEZIMAS
504
EUROBALTIC II
491
RIMADIMA
476
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Państwa w Województwie Śląskim w 2014 roku
383
WPDNWWE
2
obrona cywilna
1
Bezpieczeństwo i sprawy obronne
1

Dział: I Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
I Wicewojewoda
12148

Dział: Budownictwo i architektura

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budownictwo i architektura
8822
Pozwolenia na budowę
4999
Zgłoszenie robót budowlanych
4998
Informacja o zgłoszeniach wymagana na podstawie art 30a Prawa budowlanego
3009
Pozwolenia na rozbiórkę
1858
2015
1836
2016
1420
2017
1409
2018
1140
2019
688
2020
353
ABC Drog
9
Wskaznik przeliczeniowy
5

Dział: II Wicewojewoda

Podstrona Odwiedziny Ilość
II Wicewojewoda
10775

Dział: Budżet i finanse publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet i finanse publiczne
6948
Pomoc publiczna
5456
Sprawozdanie z wykonania wydatków
4597
Sprawozdania o udzielonej lub nieudzielonej pomocy publicznej
3562
Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa
3082
Karty Informacyjne
2398
Informacja o pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
1574
Budżet Wojewody Śląskiego
723
Jednostkowe sprawozdania finansowe
566
Łączne sprawozdania finansowe
455
Dług publiczny
347
umorzenie
2

Dział: Dyrektor Generalny

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dyrektor Generalny
14023
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
1022

Dział: Cudzoziemcy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cudzoziemcy
18287
Pliki do pobrania
8

Dział: Dziennik Urzędowy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dziennik Urzędowy
11863
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2005-2010
1

Dział: Koordynator ds. dostępności

Podstrona Odwiedziny Ilość
Koordynator ds. dostępności
106

Dział: Administracja zespolona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Administracja zespolona
15530
Administracja niezespolona
1788
Jednostki podległe
567
Administracja zespolona
72
Administracja zespolona
1

Dział: Geodezja i kartografia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Geodezja i kartografia
8030
Wyniki kontroli
4540
Plan kontroli
2998
Co można załatwić?
1834
Skargi i wnioski
1666
Zadania
408
Kontrole 2014r
12
Geodezja i kartografia
1

Dział: Zespoły orzekające

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespoły orzekające
8465
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
4081
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
801
Akty prawne
640
Wojewodzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
117
Zespoły orzekające
1

Dział: Infrastruktura i transport

Podstrona Odwiedziny Ilość
Infrastruktura i transport
8288
Instruktorzy i wykadowcy nauki jazdy
5
Orodki Doskonalenia Techniki Jazdy
2
Kwalifikacje zawodowe kierowcy
2
Infrastruktura i transport
1
Informacje i wnioski
1

Dział: Kontakt

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
30253
Stanowiska pracy w Bielsku-Białej i Częstochowie
17156
Sposoby dostarczania dokumentów do Urzędu
6344
Godziny otwarcia Urzędu
4530
Profil zaufany
1510

Dział: Kontrola

Podstrona Odwiedziny Ilość
Działalność kontrolna
40168
Plany kontroli
27663
Kontrole zewnętrzne
13455
Wydział Kontroli
10272
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
9901
Plan kontroli na 2019 r.
9659
Plan kontroli na 2018 r.
9261
Plan kontroli na 2017 r.
8370
Plan kontroli na 2020 r.
6915
Kontrole administracji samorządowej
6833
Plan kontroli na 2016 r.
5802
Sprawozdania z działalności kontrolnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4619
Wydział Zdrowia
4317
Wydział Infrastruktury
4168
Kontrole administracji zespolonej
4133
Regulamin kontroli
3795
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
3593
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3533
Kontrole innych jednostek organizacyjnych
3353
Plan kontroli na 2015 r.
3336
Kontrole - 2017 rok
2862
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach
2681
Kontrole Administracji Samorządowej - 2017 rok
2665
Kontrole Administracji Samorządowej - 2016 rok
2649
Kontrole tłumaczy przysięgłych
2501
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2389
Kontrole Administracji Samorządowej - 2018 rok
2129
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
2117
Kontrole administracji zespolonej - 2017 rok
2050
Kontrole wewnętrzne i jednostek podporządkowanych
2046
Kontrole - 2018 rok
1934
Kontrole - 2016 rok
1874
Kontrole Administracji Samorządowej - 2019 rok
1870
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1759
Kontrole Administracji Samorządowej - 2015 rok
1728
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2017 rok
1727
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2016 rok
1671
Kontrole administracji zespolonej - 2016 rok
1613
Kontrole - 2017 rok
1600
Kontrole administracji zespolonej - 2015 rok
1499
Kontrole wewnętrzne
1353
Kontrole administracji zespolonej - 2018 rok
1316
Kontrole administracji niezespolonej
1297
Kontrole - rok 2017
1286
Rok 2017
1261
Kontrole administracji niezespolonej - rok 2017
1253
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2015 rok
1251
Kontrole - 2018 rok
1108
Kontrole - 2016 rok
1080
Kontrole - 2015 rok
1076
Kontrole - rok 2016
971
Kontrole - 2019 rok
953
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2018 rok
948
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2019 rok
937
Kontrole - 2015 rok
920
Kontrole - rok 2015
875
Rok 2015
873
Rok 2016
866
Kontrole - 2019 rok
826
Kontrole administracji zespolonej - 2019 rok
821
Rok 2018
549
Kontrole-rok 2018
506
Kontrole Administracji Samorządowej - 2020 rok
449
Rok 2019
443
Plan kontroli na 2014r.
409
Raporty działalności kontrolnych
408
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
384
Kontrole - rok 2019
372
Kontrole innych jednostek organizacyjnych - 2020 rok
268
Śląski Urząd Wojewódzki – informacja o wynikach kontroli
256
Kontrole administracji zespolonej - 2020 rok
225
Rok 2019
223
Rok 2020
179
Kontrole - 2020 rok
139
Kontrole - rok 2020
128
2019 r.
93
2020 r.
92
2015 r.
84
2016 r.
79
2018 r.
76
Schemat procedury kontroli ośrodka szkolenia oraz ośrodka doskonalenia techniki jazdy
75
2017 r.
72
Kontrole - 2020 rok
38
dzialalnosc kontrolna 2015
35
Kontrole-rok 2018
2
Kontrole - 2020
1

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3950469
Strona główna BIP
378605
Poprzednia wersja
44150
Wyniki wyszukiwania
26876
Brak strony
9979
Mapa witryny BIP
7428
Jak korzystać z BIP?
6215
Redakcja BIP
5751
Jak szukać?
4755
Polityka prywatności
4142
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
3443
Statystyka strony
2761
Zastrzeżenia prawne
2387
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1991
Wydział Nadzoru Prawnego
1921
Wydział Infrastruktury
1850
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1833
Państwowa Straż Rybacka
1809
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1734
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1716
Biuro Wojewody
1699
Wydział Zdrowia
1682
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
1676
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1674
Biuro Administracyjne
1660
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
1639
Zespół Audytu Wewnętrznego
1619
Wydział Finansów i Budżetu
1581
Państwowa Straż Łowiecka
1579
Wydział Kontroli
1507
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
1444
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1408
Biuro Budzetowo-Ksiegowe
576
Wydział Powiadamiania Ratunkowego
197
Biuro Inwestycji
54
Oddzial Urzedu do Spraw Kontroli
50
Biuro Budzetowo - Ksiegowe
5
Statystyka strony
1
Jak szukać?
1

Dział: Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
13735
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
6163
Ogłoszenia
2055
Informacja o nieodpłanych przekazaniach oraz dokonanych darowiznach
1641

Dział: Mienie zabużańskie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Mienie zabużańskie
6216
Mienie zabużańskie
1

Dział: Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji
9218
Dostęp do informacji publicznej
2729
Dokumenty wyłączone z jawności
1774
Akty prawne i ustawy dot. BIP
1410
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1191

Dział: Nieodpłatna pomoc prawna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna
1697

Dział: Obwieszczenia i ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Obwieszczenia i ogłoszenia
29692
Obwieszczenia - 2018 rok
9094
Obwieszczenia - 2019 rok
6220
Ogłoszenia - 2018 rok
6070
Obwieszczenia - 2020 rok
5102
Obwieszczenia - 2016/2017
4491
Ogłoszenia
3426
Ogłoszenia - 2016/2017
3349
Ogłoszenia - 2019 rok
3209
Ogloszenia - 2020 rok
3066
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1696
Majątek Skarbu Państwa - ogłoszenia
1396

Dział: Paszporty

Podstrona Odwiedziny Ilość
Paszporty
93825
Paszporty
1

Dział: Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
13617
Program współpracy Wojewody Śl. z NGO w zakresie pomocy społecznej
3629
Placówki pomocy społecznej
3603
Programy pomocowe
3037
Piecza zastępcza
2276
Bezdomność
1916
Program MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
1849
Program FAMI dofinansowany w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja,
1783
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
1597
Urzędy pracy
1498
Program MRPiPS „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”
1406
Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.
799
Program Opieka wytchnieniowa edycja 2019
765
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019
687
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
620
Centra opiekuńczo-mieszkalne
462
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.
409
Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020.
349
Fundusz Solidarnościowy 2020
270
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
72
Program Maluch na rok 2014
26
Opieka nad dzieckiem w wieku do lat trzech
25
Pomoc publiczna
10
Marek
3
Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza
1

Dział: Praca ŚUW

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy
477900
Praca ŚUW
166061
Konkursy na stanowiska kierowników jednostek administracji zespolonej
15962
Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
10680
Wyniki naborów
2563
Wzory oswiadczen oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatow na operatora numerów alarmowych
1707
Nabór lekarzy do Woj. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1429
Wzory oświadczeń dla kandydatów na magazyniera w magazynie technicznym
332
Wzory oświadczeń i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - starszy administrator w BA
332

Dział: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
4832
Informacja o zgromadzeniach
1894
Wykaz danych kontaktowych gmin wojewodztwa śląskiego
1828
Podstawa prawna
1442
Dane kontaktowe Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
1267

Dział: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie
2670
Informacja o cyklicznych zgromadzeniach
1135
Podstawa prawna
1021
Dane kontaktowe
1016

Dział: Praktyki, staże i wolontariat

Podstrona Odwiedziny Ilość
Praktyki, staże i wolontariat
4533
Staże zawodowe
3005
Możliwości odbycia stażu w Urzędzie
1961
Praktyki
1955
Wolontariat w Urzędzie
1605

Dział: Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Programy pomocowe w zakresie realizacji zadań publicznych
9406
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.
2060
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) - 2017 rok
1504
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
1397
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.
724
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku
631
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.
289
Ogloszenie wyniku 2020
30
Wynik konkursu 2020
29
edf
7
Otwarty konkurs
6
Konkurs
5
Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych - Etap II Bezpieczestwo - Dostpno - Rozwj
4
Edycja - 20122013
3
Wyniki konkursu 2020
2
I edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20082009
2
Edycja - 2012013
2
Edycja - 20112012
2
II edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20092010
2
III edycja narodowego programu przebudowy drg lokalnych - 20102011
2

Dział: Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
12438
Państwowe Ratownictwo Medyczne
12024
wykaz oddzialow szpitalnych pierwszego wyboru
3162

Dział: Rejestry, ewidencja, archiwa

Podstrona Odwiedziny Ilość
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
9648
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
8622
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
2185
Wydział Infrastruktury
2179
Biuro Wojewody
1956
Analizy skarg i wniosków
1803
Biuro Organizacyjno-Budżetowe
1743
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1592
Biuro Inwestycji Zamwie Publicznych i Logistyki
1517
Womp
838
Wydział Kontroli
581
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
1

Dział: Rozwój regionalny i programy rządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rozwój regionalny i programy rządowe
13256
Fundusz Dróg Samorządowych
11266
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
9066
Aktywna tablica
8193
III edycja programu 2017-2018
3606
Posilek w domu i w szkole
2931
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
2660
IV edycja programu 2018 - 2019
2477
II edycja programu 2016-2017
1608
Bezpieczna i przyjazna szkoła 2015/2016
1428
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
1346
I edycja programu 2015-2016
938
Program wojewody
9
Cyfrowa szkoła - archiwum
8
Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego
8
Program lagodzenia
4
III edycja 2017-2018
1
Rozwój regionalny i programy rządowe
1

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
8798
Skargi i wnioski
4004
Petycje
2312

Dział: Tłumacz języka migowego

Podstrona Odwiedziny Ilość
Tłumacz języka migowego
5483
Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
3858

Dział: Wnioski do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wnioski do pobrania
15635

Dział: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
13568

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
5087
Postępowania wszczęte
2910
Postępowania rozstrzygnięte
3
Postępowania zakończone
1

Dział: Zdrowie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zdrowie
7481
Mapa Potrzeb Zdrowotnych
5249
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
3406
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych
2198
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1939
Realizacja Programu HIV/AIDS
1606
Program Zdrowia
759
Nadzr nad zdrowiem matki i dziecka
21
Zdrowie
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2761

Realizacja: IntraCOM.pl