Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Polityka prywatności

ŚUW BIP przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal BIP.

Administratorem danych jest Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych ŚUW (IOD) pod nr telefonu: 32 20 77 975 lub pisząc na adres: 

Korzystając z Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (serwis BIP ŚUW) akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów BIP, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do portalu BIP Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony BIP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony BIP nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BIP ŚUW. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią ŚUW. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem BIP ŚUW. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych. Dane nie będą profilowane.

Akceptacja postanowień niniejszej Polityki Prywatności jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych.

Użytkownikowi, który akceptując postanowienia Polityki Prywatności wyraził zgodę na przetwarzanie ww. danych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

 • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
 • czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy (dotyczy BIP z obiegiem spraw),
 • czasowego przechowywania w trakcie zalogowania jego danych, aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę (dotyczy BIP z obiegiem spraw).

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny Urzędu) zapisane informacje są usuwane. 

Bezpośredni kontakt z urzędem ze strony BIP

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami ŚUW BIP poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Urząd przechowuje korespondencję ze swoimi klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z klientem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą klienta.

Odnośniki do innych stron

Serwis BIP ŚUW zawiera odnośniki do innych stron internetowych, jednostek administracji publicznej i jednostek podległych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko BIP ŚUW.

W przyszłości Urząd może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Informacja taka zostanie opublikowana na stronie głównej BIP. Korzystając z serwisu BIP ŚUW akceptujesz zmiany Polityki Prywatności i zobowiązujesz się do kontrolowania jej zmian.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy wdzięczni za kontakt.

Redakcja strony: Polityka prywatnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4076

Realizacja: IntraCOM.pl