Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

I. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 1. W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (także w Bielsku – Białej oraz Częstochowie) konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP http://epuap.gov.pl
 2. Aby po raz pierwszy podpisać dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym konieczne jest zainstalowanie do obsługiwanej przez Państwa przeglądarki internetowej odpowiedniego certyfikatu i wtyczki. Opis postępowania został przedstawiony w Podręczniku użytkownika w Instrukcji korzystania z certyfikatu dostępnej pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc
 3. Istnieje także możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego (od 9 czerwca 2011 r.); szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Złożenie dokumentu polega na wypełnieniu formularza lub dołączeniu do niego podpisanych elektronicznie plików (łączna wielkość załączników nie może przekraczać 3,5 MB). Formularz dostępny jest poprzez poniższy link:

Kliknij tutaj celem wypełnienia formularza

 

II. Złożenie dokumentów elektronicznych za pomocą pozostałych usług Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowanych na platformie ePUAP

 

 

 III. Inne metody doręczania:

Można także dostarczyć dokumenty w godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do Kancelarii mieszczącej się w Biurze Obsługi Klienta - pokój nr 161, stanowiska 23 i 24 (także w Bielsku-Białej oraz Częstochowie) na następujących nośnikach danych:

 • płyta CD-RW lub DVD-RW;
 • pamięć masowa USB.

Złożenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych może zostać, na żądanie klienta, potwierdzone przez pracownika Kancelarii Urzędu:

 • w formie papierowej,
 • zapisane na dodatkowym (dostarczonym przez klienta) nośniku danych.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT;
  • XLS, XLSX, ODS;
  • TXT;
  • XML;
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG;
  • PDF.
 3. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, należy je dostarczyć zarchiwizowane w postaci pliku ZIP.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Redakcja strony: Elektroniczna Skrzynka PodawczaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2193

Realizacja: IntraCOM.pl