Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dokumenty wyłączone z jawności

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:  

  • określonym w ustawie o ochronie informacji niejawnych, 
  • regulowanym przepisami o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, 
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 (przez wzgląd na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy), podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

Redakcja strony: Dokumenty wyłączone z jawnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1818

Realizacja: IntraCOM.pl