Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.
Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dostęp do informacji publicznej [ 5 ]
Przykładowy wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej.doc Przykładowy wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
16-11-21 09:01
Karendał Anna
35.5KB
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.pdf Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
16-11-02 15:34
Karendał Anna
485.94KB
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.pdf Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-11-02 15:38
Karendał Anna
773.58KB
Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw Ustawa o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
14-05-29 11:27
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
59.96KB
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 563
14-05-29 11:28
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
47.15KB

Redakcja strony: Dostęp do informacji publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2783

Realizacja: IntraCOM.pl