Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Co można załatwić?

 • Skargi i interwencje na działanie geodetów uprawnionych oraz przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • Skargi i interwencje na działanie starosty /geodety powiatowego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Skargi i interwencje na działanie prezydenta miasta na prawach powiatu /geodety miejskiego/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Marszałka Województwa /Geodety Województwa/ jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Skargi i interwencje na działanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie scalania i wymiany gruntów
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach dotyczących weryfikacji materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawach dotyczących zakresu udostępnianych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Odwołanie od decyzji starosty /prezydenta miasta na prawach powiatu/ w sprawie dotyczącej wysokości należnej opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b w ust. 1 ustawy
 • Wnioski spółdzielni mieszkaniowych o refundację kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących podziałów i scaleń nieruchomości, związanych z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Wydawanie dzienników praktyki zawodowej
 • Przygotowywanie opinii, na wniosek starosty, o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii

Redakcja strony: Co można załatwić?Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1803

Realizacja: IntraCOM.pl