Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.).

Wnioski o dofinansowanie zadań w należy składać w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać na adres: Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice i w wersji elektronicznej edytowalnej (e-puap) do 16 kwietnia  2018 roku. WAŻNE: liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wnioski złożone po terminie, w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. UWAGA: wersja papierowa i wersja elektroniczna muszą byc tożsame.

 

Informacja o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej

 

Osobami wskazanymi do kontaktu w kwestii przedmiotowego naboru są: Dorota Wójtowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (32 20 77 174) oraz  Krzysztof Rochowski (32 20 77 188).

 

             

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury DrogowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2733

Realizacja: IntraCOM.pl